เนื้อเพลง Always on My Mind/In My House คำอ่านไทย Pet Shop Boys

Maybe I didn’t treat you quite as good as I should
( เมบี ไอ ดิ๊นอิน ทรีท ยู คไวท แอ็ส เกิด แอ็ส ซาย เชิด)
Maybe I didn’t love you quite as often as I could
(เมบี ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู คไวท แอ็ส ออฟเอ็น แอ็ส ซาย เคิด)
Little things I should’ve said and done, I never took the time
(ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ซาย ชูดดิฝ เซ็ด แอ็นด ดัน , ไอ เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)

Maybe I didn’t hold you all those lonely, lonely times
(เมบี ไอ ดิ๊นอิน โฮลด ยู ออล โฑส โลนลิ , โลนลิ ไทม)
And I guess I never told you, I’m so happy that you’re mine
(แอ็นด ดาย เก็ซ ซาย เนฝเวอะ โทลด ยู , แอม โซ แฮพพิ แดท ยัวร์ ไมน)
If I made you feel second best, I’m so sorry, I was blind
(อิฟ ฟาย เมด ยู ฟีล เซคอันด เบ็ซท , แอม โซ ซอริ , ไอ วอส บไลนด)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)

Tell me, tell me that your sweet love hasn’t died
(เท็ล มี , เท็ล มี แดท ยุร สวี้ท ลัฝ แฮ็ซท ได)
Give me one more chance to keep you satisfied
(กิฝ มี วัน โม ชานซ ทู คีพ ยู แซทอิซไฟด)
Satisfied
(แซทอิซไฟด)

Little things I should’ve said and done, I never took the time
(ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ซาย ชูดดิฝ เซ็ด แอ็นด ดัน , ไอ เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)

Tell me, tell me that your sweet love hasn’t died
(เท็ล มี , เท็ล มี แดท ยุร สวี้ท ลัฝ แฮ็ซท ได)
Give me one more chance to keep you satisfied
(กิฝ มี วัน โม ชานซ ทู คีพ ยู แซทอิซไฟด)

You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)
You were always in my house
(ยู เวอ ออลเว ซิน มาย เฮาซ)

[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])

” You were always on my mind, it’s true
(” ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด , อิทซ ทรู)
I never thought of anyone else but you
(ไอ เนฝเวอะ ธอท อ็อฝ เอนอิวัน เอ็ลซ บัท ยู)
You were on my mind and in my dreams
(ยู เวอ ออน มาย ไมนด แอ็นด อิน มาย ดรีม)
I should have stopped to make you see
(ไอ เชิด แฮ็ฝ สต๊อปพฺ ทู เมค ยู ซี)
You were always… ”
(ยู เวอ ออลเว “)

[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])

” I worked so hard, I thought you knew,
(” ไอ เวิค โซ ฮาด , ไอ ธอท ยู นยู ,)
My love, I did it all for you
(มาย ลัฝ , ไอ ดิด ดิท ออล ฟอ ยู)
I never really had the time
(ไอ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ แฮ็ด เดอะ ไทม)
I guess you couldn’t read my mind
(ไอ เก็ซ ยู คูดซึ่น เร็ด มาย ไมนด)
You were always… ”
(ยู เวอ ออลเว “)

[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])
[Always]
([ ออลเว ])
[You were always]
([ ยู เวอ ออลเว ])

You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน มาย ไมนด)

Maybe I didn’t treat you quite as good as I should
(เมบี ไอ ดิ๊นอิน ทรีท ยู คไวท แอ็ส เกิด แอ็ส ซาย เชิด)
Maybe I didn’t love you quite as often as I could
(เมบี ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู คไวท แอ็ส ออฟเอ็น แอ็ส ซาย เคิด)
Maybe I didn’t hold you all those lonely, lonely times
(เมบี ไอ ดิ๊นอิน โฮลด ยู ออล โฑส โลนลิ , โลนลิ ไทม)
And I guess I never told you, I’m so happy that you’re mine
(แอ็นด ดาย เก็ซ ซาย เนฝเวอะ โทลด ยู , แอม โซ แฮพพิ แดท ยัวร์ ไมน)

[Maybe I didn’t love you…]
([ เมบี ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Always on My Mind/In My House คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น