เนื้อเพลง Fall in Love with You คำอ่านไทย Cliff Richard

Fall in love, fall in love, fall in love with you
( ฟอล อิน ลัฝ , ฟอล อิน ลัฝ , ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Fall in love, fall in love, fall in love with you
(ฟอล อิน ลัฝ , ฟอล อิน ลัฝ , ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

Fallin’ in love again, fallin’ in love again
(แฟลลิน อิน ลัฝ อะเกน , แฟลลิน อิน ลัฝ อะเกน)
Why couldn’t I, why shouldn’t I fall in love with you
(ฮไว คูดซึ่น ไอ , ฮไว ชูดดึ่น ไอ ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Why must you lead your heart and keep we two apart
(ฮไว มัซท ยู เล็ด ยุร ฮาท แอ็นด คีพ วี ทู อะพาท)
Why couldn’t I, why shouldn’t I fall in love with you
(ฮไว คูดซึ่น ไอ , ฮไว ชูดดึ่น ไอ ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

Mm mm, mm mm
(อึมมมม อึมมมม , อึมมมม อึมมมม)
Don’t tell me, I know
(ด้อนท์ เท็ล มี , ไอ โน)
It’s late, our date
(อิทซ เลท , เอ๊า เดท)
is almost over, it’s time to go
(อีส ออลโมซท โอเฝอะ , อิทซ ไทม ทู โก)

Please, give me one more chance, this is my first romance
(พลีส , กิฝ มี วัน โม ชานซ , ดีซ ซิส มาย เฟิซท โระแมนซ)
Why couldn’t I, why shouldn’t I fall in love with you
(ฮไว คูดซึ่น ไอ , ฮไว ชูดดึ่น ไอ ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

[Fall, Fall, Fall]
([ ฟอล , ฟอล , ฟอล ])

Mm mm, mm mm
(อึมมมม อึมมมม , อึมมมม อึมมมม)
Don’t tell me, I know
(ด้อนท์ เท็ล มี , ไอ โน)
It’s late, our date
(อิทซ เลท , เอ๊า เดท)
is almost over, it’s time to go
(อีส ออลโมซท โอเฝอะ , อิทซ ไทม ทู โก)

Please, give me one more chance, this is my first romance
(พลีส , กิฝ มี วัน โม ชานซ , ดีซ ซิส มาย เฟิซท โระแมนซ)
Why couldn’t I, why shouldn’t I fall in love with you
(ฮไว คูดซึ่น ไอ , ฮไว ชูดดึ่น ไอ ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

Fall in love, fall in love, fall in love with you
(ฟอล อิน ลัฝ , ฟอล อิน ลัฝ , ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Fall in love, fall in love, fall in love with you
(ฟอล อิน ลัฝ , ฟอล อิน ลัฝ , ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fall in Love with You คำอ่านไทย Cliff Richard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น