เนื้อเพลง Close Your Eyes คำอ่านไทย Bebel Gilberto

()

[Lyrics by Dinho Ouro Preto, Bebel Gilberto, Bco Dranoff]
([ ลีริค ไบ Dinho Ouro Preto , Bebel Gilberto , Bco Dranoff ])

You know you can feel the breeze with patience of a lifetime
(ยู โน ยู แค็น ฟีล เดอะ บรีส วิฑ เพเฌ็นซ อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์)
Dance above the trees to the rhythm in your mind
(ดานซ อะบัฝ เดอะ ทรี ทู เดอะ ริธึ่ม อิน ยุร ไมนด)
Gently touching your skin inside out
(เจนทลิ ทัชชิง ยุร ซคิน อีนไซด เอ้า)
Floating on the seas, it carries me around
(ฟโลทอิง ออน เดอะ ซี , อิท แคร์รี่ มี อะเรานด)

You can close your eyes and never be alone
(ยู แค็น คโลส ยุร ไอ แซน เนฝเวอะ บี อะโลน)
You can close your eyes and never be alone
(ยู แค็น คโลส ยุร ไอ แซน เนฝเวอะ บี อะโลน)
You can close your eyes and never be alone
(ยู แค็น คโลส ยุร ไอ แซน เนฝเวอะ บี อะโลน)
You can close your eyes and never be alone
(ยู แค็น คโลส ยุร ไอ แซน เนฝเวอะ บี อะโลน)

Penso em voc, sinto um gosto de mar
(Penso เอ็ม voc , sinto อึม gosto ดี มา)
Nos gros de areia, e eu a rolar
(Nos จีอาร์โ ดี areia , อี eu อะ rolar)
Vou rodar o mundo , mas aqui o meu lugar
(Vou rodar โอ มูนโดว , มาซแอคควี โอ meu lugar)
Eu vou rodar o mundo mas aqui o meu lugar
(Eu vou rodar โอ มูนโดว มาซแอคควี โอ meu lugar)

[Translation:
([ ทแร็นซเลฌัน :)
Thinking about you, I feel the taste of the sea
(ติ้งกิง อะเบาท ยู , ไอ ฟีล เดอะ เทซท อ็อฝ เดอะ ซี)
In the sand grains, I am rolling
(อิน เดอะ แซ็นด กเรน , ไอ แอ็ม โรลลิง)
Gonna go around the world, but here is my place
(กอนนะ โก อะเรานด เดอะ เวิลด , บัท เฮียร อีส มาย พเลซ)
I’ll go around the world, but here is my place]
(แอล โก อะเรานด เดอะ เวิลด , บัท เฮียร อีส มาย พเลซ ])

You can close your eyes and never be alone
(ยู แค็น คโลส ยุร ไอ แซน เนฝเวอะ บี อะโลน)
You can close your eyes and never be alone
(ยู แค็น คโลส ยุร ไอ แซน เนฝเวอะ บี อะโลน)
You can close your eyes and never be alone
(ยู แค็น คโลส ยุร ไอ แซน เนฝเวอะ บี อะโลน)
You can close your eyes and never be alone
(ยู แค็น คโลส ยุร ไอ แซน เนฝเวอะ บี อะโลน)

Since the day I left, from the start
(ซินซ เดอะ เด ไอ เล็ฟท , ฟร็อม เดอะ ซทาท)
I can feel megabytes of memories in my heart
(ไอ แค็น ฟีล megabytes อ็อฝ เมรโมรี ซิน มาย ฮาท)
Wish I disappear and wake up in some other place
(วิฌ ไอ ดิแซ็พเพีย แอ็นด เวค อัพ อิน ซัม อัฑเออะ พเลซ)
Where there’s no pain or fear, is simple like ‘Hello’
(ฮแว แดร์ โน เพน ออ เฟีย , อีส ซิ๊มเพิ่ล ไลค เฮ็ลโล)

You can close your eyes and never be alone
(ยู แค็น คโลส ยุร ไอ แซน เนฝเวอะ บี อะโลน)
You can close your eyes and never be alone
(ยู แค็น คโลส ยุร ไอ แซน เนฝเวอะ บี อะโลน)
You can close your eyes and never be alone
(ยู แค็น คโลส ยุร ไอ แซน เนฝเวอะ บี อะโลน)
You can close your eyes and never be alone
(ยู แค็น คโลส ยุร ไอ แซน เนฝเวอะ บี อะโลน)
SAMBA OF THE BLESSING
(แซมบ้า อ็อฝ เดอะ บเลซซิง)
[Literal translation by Bco Dranoff]
([ ลีทเออะแร็ล ทแร็นซเลฌัน ไบ Bco Dranoff ])
It’s better to be happy than sad
(อิทซ เบทเทอะ ทู บี แฮพพิ แฑ็น แซ็ด)
Happiness is the best thing there is
(แฮพพิเน็ซ ซิส เดอะ เบ็ซท ธิง แดร์ อีส)
It is like a light in the heart
(อิท อีส ไลค เก ไลท อิน เดอะ ฮาท)
But to make a samba with beauty
(บัท ทู เมค เก แซมบ้า วิฑ บยูทิ)
It’s needed a bit of sadness
(อิทซ นีด อะ บิท อ็อฝ แซดเน็ซ)
If not the samba can’t be made
(อิฟ น็อท เดอะ แซมบ้า แค็นท บี เมด)

To make a samba is not like telling a joke
(ทู เมค เก แซมบ้า อีส น็อท ไลค เทลลิง อะ โจค)
And who makes samba like this is worth nothing
(แอ็นด ฮู เมค แซมบ้า ไลค ดีซ ซิส เวิธ นัธอิง)
The good samba is a kind of prayer
(เดอะ เกิด แซมบ้า อีส ซา ไคนด อ็อฝ พเรเออะ)
Because samba is the sadness that sways
(บิคอส แซมบ้า อีส เดอะ แซดเน็ซ แดท ซเว)
And sadness is always hopeful
(แอ็นด แซดเน็ซ ซิส ออลเว โฮพฟุล)
Of one day not being sad any more
(อ็อฝ วัน เด น็อท บีอิง แซ็ด เอนอิ โม)

Put a little love in the cadence
(พัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อิน เดอะ เคเด็นซ)
And you’ll see that in this world nobody wins
(แอ็นด โยว ซี แดท อิน ดีซ เวิลด โนบอดี้ วิน)
The beauty that a samba have
(เดอะ บยูทิ แดท ดา แซมบ้า แฮ็ฝ)
Because samba was born in Bahia
(บิคอส แซมบ้า วอส บอน อิน Bahia)
And if today it is white in it’s poetry
(แอ็นด อิฟ ทุเด อิท อีส ฮไวท อิน อิทซ โพเอ็ทริ)
It is very black in it’s heart

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Close Your Eyes คำอ่านไทย Bebel Gilberto

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น