เนื้อเพลง F-stop Blues คำอ่านไทย Jack Johnson

Hermit crabs and cowry shells
( เฮอมิท แคร๊บ แซน เคาริ เฌ็ล)
Crush beneath his feet as he comes towards you
(ครัฌ บินีธ ฮิส ฟีท แอ็ส ฮี คัม ทูวอด ยู)
He’s waving at you
(อีส เวฝวิ่ง แอ็ท ยู)

Lift him up to see what you can see
(ลิฟท ฮิม อัพ ทู ซี ว็อท ยู แค็น ซี)
He begins his focusing
(ฮี บีกีน ฮิส focusings)
He’s aiming at you
(อีส เอมิง แอ็ท ยู)

And now he has cutaways from memories
(แอ็นด เนา ฮี แฮ็ส cutaways ฟร็อม เมรโมรี)
And close-ups of anything that
(แอ็นด คโลส อัพสฺ อ็อฝ เอนอิธิง แดท)
He has seen or even dreamed
(ฮี แฮ็ส ซีน ออ อีเฝ็น ดรีม)
And now he’s finished focusing
(แอ็นด เนา อีส ฟีนอิฌ focusings)

He’s imagining lightning
(อีส เอมมาจินนิ่ง ไลทนิง)
Striking sea sickness
(ซทไรคอิง ซี ซีคเน็ซ)
Away from here
(อะเว ฟร็อม เฮียร)

Look who’s laughing now that you’ve wasted
(ลุค ฮู ลาฟอิง เนา แดท ยู๊ฟ ว็อซท)
How many years and you’ve barely even tasted
(เฮา เมนอิ เยีย แซน ยู๊ฟ แบลิ อีเฝ็น เทซท)
Anything remotely close to
(เอนอิธิง ริโมทลิ คโลส ทู)
Everything you’ve boasted about
(เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ โบซท อะเบาท)
Look who’s crying now
(ลุค ฮู คไรอิง เนา)

Driftwood floats, after years of erosion
(Driftwood ฟโลท , อาฟเทอะ เยีย อ็อฝ อิโรฉัน)
Incoming tide touches roots to expose them,
(อีนคะมิง ไทด ทูช รูท ทู เอ็คซโพเส เฑ็ม ,)
Quicksand steals my shoe,
(ควิกแซน ซทีล มาย ฌู ,)
Clouds bring the f-stop blues
(คเลาด บริง เดอะ เอฟ ซท็อพ บลู)

Look who’s laughing now that you’ve wasted
(ลุค ฮู ลาฟอิง เนา แดท ยู๊ฟ ว็อซท)
How many years and you’ve barely even tasted
(เฮา เมนอิ เยีย แซน ยู๊ฟ แบลิ อีเฝ็น เทซท)
Anything remotely close to
(เอนอิธิง ริโมทลิ คโลส ทู)
Everything you’ve boasted about
(เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ โบซท อะเบาท)
Look who’s crying now
(ลุค ฮู คไรอิง เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F-stop Blues คำอ่านไทย Jack Johnson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น