เนื้อเพลง Oh My God/that’s The Way I Like It คำอ่านไทย Liz Phair

[as performed on Squirt TV, April 1996]
( [ แอ็ส เพอะฟอม ออน ซคเวิท ทีวี , เอพริล 1996 ])

Oh my God
(โอ มาย ก็อด)
[Oh my God]
([ โอ มาย ก็อด ])
I’ve been saved
(แอฝ บีน เซฝ)
I saw the light today and it flung me back to the edge
(ไอ ซอ เดอะ ไลท ทุเด แอ็นด ดิท ฟลัง มี แบ็ค ทู ดิ เอ็จ)

Oh my God
(โอ มาย ก็อด)
What are you asking of me?
(ว็อท อาร์ ยู อาคกิ้ง อ็อฝ มี)
What have I done to you lately that could make you treat me so badly?
(ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน ทู ยู เลทลิ แดท เคิด เมค ยู ทรีท มี โซ แบดลิ)

Oh my God
(โอ มาย ก็อด)
I’ve been sitting by the fence
(แอฝ บีน ซีททิง ไบ เดอะ เฟ็นซ)
Wondering which one of you I’m going to visit in the end
(วันเดอะริง ฮวิช วัน อ็อฝ ยู แอม โกอิ้ง ทู ฝีสอิท อิน ดิ เอ็นด)

This is the world, brother, as you made it to be
(ดีซ ซิส เดอะ เวิลด , บรัฑเออะ , แอ็ส ยู เมด อิท ทู บี)
Whatever in it of strife and pain, you put there for us to see
(ฮว็อทเอฝเออะ อิน หนิด อ็อฝ ซทไรฟ แอ็นด เพน , ยู พัท แดร์ ฟอ อัซ ทู ซี)
For us to see
(ฟอ อัซ ทู ซี)
And I see it
(แอ็นด ดาย ซี อิท)

That’s the way, uh huh uh huh, I like it, uh huh uh huh
(แด๊ท เดอะ เว , อา ฮู อา ฮู , ไอ ไลค อิท , อา ฮู อา ฮู)
Yeah, that’s the way, uh huh uh huh, I like it, uh huh uh huh
(เย่ , แด๊ท เดอะ เว , อา ฮู อา ฮู , ไอ ไลค อิท , อา ฮู อา ฮู)
Yeah, that’s the way, uh huh uh huh, I like it, uh huh uh huh
(เย่ , แด๊ท เดอะ เว , อา ฮู อา ฮู , ไอ ไลค อิท , อา ฮู อา ฮู)
Yeah, that’s the way, uh huh uh huh
(เย่ , แด๊ท เดอะ เว , อา ฮู อา ฮู)
You should wash your hair first, uh huh uh huh
(ยู เชิด ว็อฌ ยุร แฮ เฟิซท , อา ฮู อา ฮู)

I’m going out tonight, gonna get it on
(แอม โกอิ้ง เอ้า ทุไนท , กอนนะ เก็ท ดิธ ออน)
I’m gonna go to the bar
(แอม กอนนะ โก ทู เดอะ บา)
Gonna spend all my money, innit that funny?
(กอนนะ ซเพ็นด ออล มาย มันอิ , innit แดท ฟันนิ)
That’s the way, uh huh uh huh, I like it, uh huh uh huh
(แด๊ท เดอะ เว , อา ฮู อา ฮู , ไอ ไลค อิท , อา ฮู อา ฮู)
That’s the way, uh huh uh huh, I like it, uh huh uh huh
(แด๊ท เดอะ เว , อา ฮู อา ฮู , ไอ ไลค อิท , อา ฮู อา ฮู)
That’s the way, uh huh uh huh, I like it, uh huh uh huh
(แด๊ท เดอะ เว , อา ฮู อา ฮู , ไอ ไลค อิท , อา ฮู อา ฮู)
Yeah, that’s the way, uh huh uh huh
(เย่ , แด๊ท เดอะ เว , อา ฮู อา ฮู)
You should hold me down, cross my legs
(ยู เชิด โฮลด มี เดาน , คร็อซ มาย เล็ก)

Here it comes now
(เฮียร อิท คัม เนา)
You can feel it stretching down the street like two pairs of legs
(ยู แค็น ฟีล อิท stretchings เดาน เดอะ ซทรีท ไลค ทู แพ อ็อฝ เล็ก)
They’re walking your way
(เดรว วอคกิง ยุร เว)
And you like it, you like it
(แอ็นด ยู ไลค อิท , ยู ไลค อิท)
Yeah, that’s the way, uh huh uh huh, I like it, uh huh uh huh
(เย่ , แด๊ท เดอะ เว , อา ฮู อา ฮู , ไอ ไลค อิท , อา ฮู อา ฮู)
Yeah, that’s the way, uh huh uh huh
(เย่ , แด๊ท เดอะ เว , อา ฮู อา ฮู)
You would like it, uh huh uh huh
(ยู เวิด ไลค อิท , อา ฮู อา ฮู)
You would like it if I played that way
(ยู เวิด ไลค อิท อิฟ ฟาย พเล แดท เว)
That’s the way, uh huh uh huh
(แด๊ท เดอะ เว , อา ฮู อา ฮู)
That’s the way, uh huh uh huh
(แด๊ท เดอะ เว , อา ฮู อา ฮู)
That’s the way, uh huh uh huh
(แด๊ท เดอะ เว , อา ฮู อา ฮู)
I like it
(ไอ ไลค อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh My God/that’s The Way I Like It คำอ่านไทย Liz Phair

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น