เนื้อเพลง Where’d You Go คำอ่านไทย Destiny’s Child

Oh Baby Where’d You Go
( โอ เบบิ ฮแว ยู โก)
I Need You Back With Me
(ไอ นีด ยู แบ็ค วิฑ มี)
Oh Baby Where’d You Go
(โอ เบบิ ฮแว ยู โก)
I Need You Back With Me
(ไอ นีด ยู แบ็ค วิฑ มี)

Oh Whoa Whoa Whoa Whoa
(โอ โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว)
Where’d You Go
(ฮแว ยู โก)
So Baby Please Come Back To Me
(โซ เบบิ พลีส คัม แบ็ค ทู มี)

It Has Been 5 Days You Haven’t Called Me
(อิท แฮ็ส บีน ไฟท์ เด ยู แฮฟเวน คอล มี)
Do You Still Want Me Still Need Me
(ดู ยู ซทิล ว็อนท มี ซทิล นีด มี)
Am I On Your Mind Are You Thinking Of Me
(แอ็ม ไอ ออน ยุร ไมนด อาร์ ยู ติ้งกิง อ็อฝ มี)
Are You Missin Me Like I Miss You
(อาร์ ยู มิซซิน มี ไลค ไก มิซ ยู)
Crying Constantly Running Out Of Reasons
(คไรอิง คอนสแท็นทลิ รันนิง เอ้า อ็อฝ รี๊ซั่น)
Why I Haven’t Heard From You I’m Worried
(ฮไว ไอ แฮฟเวน เฮิด ฟร็อม ยู แอม เวอริ)
Got Me Doin Crazy Things I Can’t Even Sleep
(ก็อท มี โดย คเรสิ ธิง ซาย แค็นท อีเฝ็น ซลีพ)
Gotta Get You Back To Me
(กอททะ เก็ท ยู แบ็ค ทู มี)

Chorus
(โครัซ)
Where’d You Go I Don’t Know
(ฮแว ยู โก ไอ ด้อนท์ โน)
I Know That I Need You In This Heart Of Mine
(ไอ โน แดท ไอ นีด ยู อิน ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)
So Baby Please Come Back To Me
(โซ เบบิ พลีส คัม แบ็ค ทู มี)
I Know That I Can’t Live My Life Without You
(ไอ โน แดท ไอ แค็นท ไลฝ มาย ไลฟ วิเฑาท ยู)
Where’d You Go I Don’t Know
(ฮแว ยู โก ไอ ด้อนท์ โน)
I Know That I Need You In This Heart Of Mine
(ไอ โน แดท ไอ นีด ยู อิน ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)
So Baby Please Come Back To Me
(โซ เบบิ พลีส คัม แบ็ค ทู มี)
I Know I Can’t Live My Life Without You
(ไอ โน ไอ แค็นท ไลฝ มาย ไลฟ วิเฑาท ยู)

Thinking Of Everything That You Told Me
(ติ้งกิง อ็อฝ เอ๊วี่ติง แดท ยู โทลด มี)
Said You’d Never Leave Me Deceive Me
(เซ็ด ยูต เนฝเวอะ ลีฝ มี ดิซีฝ มี)
Got My Mind Thrown Off Did You Just Use Me
(ก็อท มาย ไมนด ธโรน ออฟฟ ดิด ยู จัซท ยูซ มี)
Boy You Confuse Me Don’t Lose Me
(บอย ยู ค็อนฟยูส มี ด้อนท์ ลูส มี)
I Can’t Deal With All The Pain And Hell You Put Me Through
(ไอ แค็นท ดีล วิฑ ออล เดอะ เพน แอ็นด เฮ็ล ยู พัท มี ธรู)
Cause Im Still Missin You I Wanna Be With You
(คอส แอม ซทิล มิซซิน ยู ไอ วอนนา บี วิฑ ยู)
Without You Here Im Breakin Down Inside
(วิเฑาท ยู เฮียร แอม เบรกกิ้น เดาน อีนไซด)
Oh Baby Tell Me Why Why Did You Hurt Me
(โอ เบบิ เท็ล มี ฮไว ฮไว ดิด ยู เฮิท มี)

Chorus
(โครัซ)

Whoa Whoa Whoa Whoa Whoa Whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa Whoa Whoa Whoa Whoa Whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว)
Destiny’s Child Help Me Out
(เดซทินิ ไชล เฮ็ลพ มี เอ้า)
It’s My Destiny To Have You Here With Me
(อิทซ มาย เดซทินิ ทู แฮ็ฝ ยู เฮียร วิฑ มี)
It’s My Destiny To Have You Here With Me
(อิทซ มาย เดซทินิ ทู แฮ็ฝ ยู เฮียร วิฑ มี)
It’s My Destiny To Have You Here With Me
(อิทซ มาย เดซทินิ ทู แฮ็ฝ ยู เฮียร วิฑ มี)
It’s My Destiny To Have You Here With Me
(อิทซ มาย เดซทินิ ทู แฮ็ฝ ยู เฮียร วิฑ มี)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where’d You Go คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น