เนื้อเพลง What Have You Been Doing Lately? คำอ่านไทย Relient K

What have you been doing lately?
( ว็อท แฮ็ฝ ยู บีน ดูอิง เลทลิ)
Your life could use improving greatly.
(ยุร ไลฟ เคิด ยูซ improvings กเรทลิ)
I just wanted to know what’s going on, but everything that goes is going wrong.
(ไอ จัซท ว็อนท ทู โน ว็อท โกอิ้ง ออน , บัท เอ๊วี่ติง แดท โกซ ซิส โกอิ้ง ร็อง)
What have you been doing lately?
(ว็อท แฮ็ฝ ยู บีน ดูอิง เลทลิ)
Your life could use improving greatly.
(ยุร ไลฟ เคิด ยูซ improvings กเรทลิ)
I just wanted to know what’s going on, but everything that goes is going wrong.
(ไอ จัซท ว็อนท ทู โน ว็อท โกอิ้ง ออน , บัท เอ๊วี่ติง แดท โกซ ซิส โกอิ้ง ร็อง)
When I saw Justin he said he was just in visiting on spring break.
(ฮเว็น นาย ซอ จัสติน ฮี เซ็ด ฮี วอส จัซท อิน ฝีสอิทิง ออน ซพริง บเรค)
I said ” What a surprise. You’re one of those guys I haven’t seen since 1998. ”
(ไอ เซ็ด ” ว็อท ดา เซิพไรส ยัวร์ วัน อ็อฝ โฑส ไก ซาย แฮฟเวน ซีน ซินซ 1998 “)
We talked for a while, and I tried to smile as he told me about his college life.
(วี ทอค ฟอ รา ฮไวล , แอ็นด ดาย ทไร ทู ซไมล แอ็ส ฮี โทลด มี อะเบาท ฮิส คอลเล็จ ไลฟ)
He parties Fridays through Thursdays [but not for birthdays].
(ฮี พาร์ที ฟไรดิ ธรู เธิสดิ [ บัท น็อท ฟอ เบริ์ดเดย์ ])
He’s acquired a taste for Miller Lite.
(อีส แอ็คไวร อะ เทซท ฟอ มีลเลอะ Lite)
Pardon me while I throw up.
(พ๊าร์ด่อน มี ฮไวล ไอ ธโร อัพ)
I guess some people never grow up.
(ไอ เก็ซ ซัม พี๊เพิ่ล เนฝเวอะ กโร อัพ)
What happened to the salvation you claimed?
(ว็อท แฮพเพ็น ทู เดอะ แซ็ลเฝฌัน ยู คเลม)
It breaks my heart to see how much you’ve changed.
(อิท บเรค มาย ฮาท ทู ซี เฮา มัช ยู๊ฟ เชนจ)
It breaks my heart to see how much you’ve changed.
(อิท บเรค มาย ฮาท ทู ซี เฮา มัช ยู๊ฟ เชนจ)
Adn then there’s Vanessa.
(Adn เด็น แดร์ เวเนซซ่า)
Her life got so messed up.
(เฮอ ไลฟ ก็อท โซ เม็ซ อัพ)
She just can’t get along.
(ชี จัซท แค็นท เก็ท อะลอง)
Her emotions they can’t cope, ’cause she’s lost all hope.
(เฮอ อิโมฌัน เด แค็นท โคพ , คอส ชี ล็อซท ดอร์ โฮพ)
She can’t see right from wrong.
(ชี แค็นท ซี ไรท ฟร็อม ร็อง)
Rationality left her [or shrunk with her sweater].
(แรฌะแนลอิทิ เล็ฟท เฮอ [ ออ ฌรังค วิฑ เฮอ ซเวทเออะ ])
She’s a fanatic.
(ชี ซา ฟะแนทอิค)
She’s over the edge.
(ชี โอเฝอะ ดิ เอ็จ)
She needs Lemon Pledge to clear those cobwebs from her attic.
(ชี นีด เลมอัน พเล็จ ทู คเลีย โฑส คอบเว็บ ฟร็อม เฮอ แอตติค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Have You Been Doing Lately? คำอ่านไทย Relient K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น