เนื้อเพลง She Is Beautiful คำอ่านไทย Andrew W.K.

I never knew girls existed like you
( ไอ เนฝเวอะ นยู เกิล เอ็กสีซท ไลค ยู)
But now that I do
(บัท เนา แดท ไอ ดู)
I’d really like to get to know you
(อาย ริแอ็ลลิ ไลค ทู เก็ท ทู โน ยู)

The girl’s too young
(เดอะ เกิล ทู ยัง)
She don’t need any better
(ชี ด้อนท์ นีด เอนอิ เบทเทอะ)
It’s all coming back
(อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค)
I can feel it
(ไอ แค็น ฟีล อิท)
The girl’s too young
(เดอะ เกิล ทู ยัง)
She don’t know any better
(ชี ด้อนท์ โน เอนอิ เบทเทอะ)
It’s all coming back
(อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค)
I can feel it
(ไอ แค็น ฟีล อิท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
The girl is beautiful
(เดอะ เกิล อีส บยูทิฟุล)

You’re giving me rules and hints from all sides
(ยัวร์ กีฝวิง มี รูล แซน ฮินท ฟร็อม ออล ไซด)
And when you hit my back, you rub my eyes
(แอ็นด ฮเว็น ยู ฮิท มาย แบ็ค , ยู รับ มาย ไอ)

The girl’s too young
(เดอะ เกิล ทู ยัง)
She don’t need any better
(ชี ด้อนท์ นีด เอนอิ เบทเทอะ)
It’s all coming back
(อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค)
I can feel it
(ไอ แค็น ฟีล อิท)
The girl’s too young
(เดอะ เกิล ทู ยัง)
She don’t know any better
(ชี ด้อนท์ โน เอนอิ เบทเทอะ)
It’s all coming back
(อิทซ ซอร์ คัมอิง แบ็ค)
I can feel it
(ไอ แค็น ฟีล อิท)

And though I never know you
(แอ็นด โธ ไอ เนฝเวอะ โน ยู)
I look at your face.
(ไอ ลุค แกท ยุร เฟซ)
To tell you that I love you
(ทู เท็ล ยู แดท ไอ ลัฝ ยู)
Don’t know what to say
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู เซ)
Give everything I got to the beautiful girl
(กิฝ เอ๊วี่ติง ไอ ก็อท ทู เดอะ บยูทิฟุล เกิล)
The only thing I live for in the whole wide world
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ ไลฝ ฟอ อิน เดอะ โฮล ไวด เวิลด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
The girl is beautiful
(เดอะ เกิล อีส บยูทิฟุล)

I ain’t got nothing to lose [Nothing to lose]
(ไอ เอน ก็อท นัธอิง ทู ลูส [ นัธอิง ทู ลูส ])
Going to throw it away
(โกอิ้ง ทู ธโร อิท อะเว)
And talk to you
(แอ็นด ทอค ทู ยู)
She looks good
(ชี ลุค เกิด)
She looks good
(ชี ลุค เกิด)
And it’s true
(แอ็นด อิทซ ทรู)
And it’s true
(แอ็นด อิทซ ทรู)
The girl is beautiful
(เดอะ เกิล อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)

I ain’t got nothing to lose [Nothing to lose]
(ไอ เอน ก็อท นัธอิง ทู ลูส [ นัธอิง ทู ลูส ])
When I’m living one time
(ฮเว็น แอม ลีฝอิง วัน ไทม)
And I want you
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู)
She looks good
(ชี ลุค เกิด)
She looks good
(ชี ลุค เกิด)
And it’s true
(แอ็นด อิทซ ทรู)
And it’s true
(แอ็นด อิทซ ทรู)
The girl is beautiful
(เดอะ เกิล อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)

She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
The girl is beautiful
(เดอะ เกิล อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)

I ain’t got nothing to lose [Nothing to lose]
(ไอ เอน ก็อท นัธอิง ทู ลูส [ นัธอิง ทู ลูส ])
Going to throw it away
(โกอิ้ง ทู ธโร อิท อะเว)
And talk to you
(แอ็นด ทอค ทู ยู)
She looks good
(ชี ลุค เกิด)
She looks good
(ชี ลุค เกิด)
And it’s true
(แอ็นด อิทซ ทรู)
And it’s true
(แอ็นด อิทซ ทรู)
The girl is beautiful
(เดอะ เกิล อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)

I ain’t got nothing to lose [Nothing to lose]
(ไอ เอน ก็อท นัธอิง ทู ลูส [ นัธอิง ทู ลูส ])
And I’ll never forget
(แอ็นด แอล เนฝเวอะ เฟาะเกท)
When I saw you
(ฮเว็น นาย ซอ ยู)
She looks good
(ชี ลุค เกิด)
She looks good
(ชี ลุค เกิด)
And it’s true
(แอ็นด อิทซ ทรู)
And it’s true
(แอ็นด อิทซ ทรู)
The girl is beautiful
(เดอะ เกิล อีส บยูทิฟุล)
She is beautiful
(ชี อีส บยูทิฟุล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She Is Beautiful คำอ่านไทย Andrew W.K.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น