เนื้อเพลง Sweet Misery คำอ่านไทย Michelle Branch

I was lost
( ไอ วอส ล็อซท)
And you were found
(แอ็นด ยู เวอ เฟานด)
You seemed to stand on solid ground
(ยู ซีมี ทู ซแท็นด ออน ซอลอิด กเรานด)

I was weak
(ไอ วอส วีค)
And you were strong
(แอ็นด ยู เวอ ซทร็อง)
And me and my guitar,
(แอ็นด มี แอ็นด มาย กิทา ,)
we strummed along, oh
(วี สตัมทฺ อะลอง , โอ)

Sweet misery you cause me
(สวี้ท มีสริ ยู คอส มี)
That’s what you called me
(แด๊ท ว็อท ยู คอล มี)
Sweet misery you cause me
(สวี้ท มีสริ ยู คอส มี)

I was blind
(ไอ วอส บไลนด)
But oh, how you could see
(บัท โอ , เฮา ยู เคิด ซี)
You saw the beauty in everything, everything and me
(ยู ซอ เดอะ บยูทิ อิน เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง แอ็นด มี)

I would cry
(ไอ เวิด คไร)
And you would smile
(แอ็นด ยู เวิด ซไมล)
You’d stay with me a little while
(ยูต ซเท วิฑ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล)

Sweet misery you cause me
(สวี้ท มีสริ ยู คอส มี)
That’s what you called me
(แด๊ท ว็อท ยู คอล มี)
Sweet misery you cause me
(สวี้ท มีสริ ยู คอส มี)

And in my heart I see, oh
(แอ็นด อิน มาย ฮาท ไอ ซี , โอ)
What you’re doing to me
(ว็อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)
And in my heart I see, oh
(แอ็นด อิน มาย ฮาท ไอ ซี , โอ)
Just how you wanted it to be
(จัซท เฮา ยู ว็อนท ดิท ทู บี)
Sweet misery
(สวี้ท มีสริ)

Oh, whoa
(โอ , โว้ว)

Sweet misery you cause me
(สวี้ท มีสริ ยู คอส มี)
That’s what you called me
(แด๊ท ว็อท ยู คอล มี)
Sweet misery you cause me
(สวี้ท มีสริ ยู คอส มี)

And in my heart I see, oh
(แอ็นด อิน มาย ฮาท ไอ ซี , โอ)
What you’re doing to me
(ว็อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)
And in my heart I see, oh
(แอ็นด อิน มาย ฮาท ไอ ซี , โอ)
Just how you wanted it to be
(จัซท เฮา ยู ว็อนท ดิท ทู บี)
Sweet misery
(สวี้ท มีสริ)

I was weak
(ไอ วอส วีค)
And you were strong
(แอ็นด ยู เวอ ซทร็อง)
And me and my guitar,
(แอ็นด มี แอ็นด มาย กิทา ,)
we strummed along
(วี สตัมทฺ อะลอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sweet Misery คำอ่านไทย Michelle Branch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น