เนื้อเพลง O Holy Night คำอ่านไทย Il Divo

[Urs:]
(โซ ฟัค เฑ็ม ทู ! [ Urs : ])
O holy night! The stars are brightly shining,
(โอ โฮลิ ไนท ! เดอะ ซทา แซร์ บไรทลิ ชายนิง ,)
It is the night of the dear Saviour’s birth.
(อิท อีส เดอะ ไนท อ็อฝ เดอะ เดีย เซฝเยอะ เบิธ)

[David:]
([ เดหวิด : ])
Long lay the world in sin and error pining.
(ล็อง เล เดอะ เวิลด อิน ซิน แอ็นด เอเรอะ พายนิง)
Till He appeared and the soul felt its worth.
(ทิล ฮี แอ็พเพีย แอ็นด เดอะ โซล เฟ็ลท อิทซ เวิธ)

[Carlos:]
([ คาร์โลส : ])
A thrill of hope, the weary soul rejoices,
(อะ ธริล อ็อฝ โฮพ , เดอะ เวียริ โซล ริจอยซ ,)
For yonder breaks a new and glorious morn.
(ฟอ ยอนเดอะ บเรค ซา นยู แอ็นด กโลเรียซ มอน)

[Sebastien:]
([ Sebastien : ])
Fall on your knees! Oh, hear the angel voices!
(ฟอล ออน ยุร นี ! โอ , เฮีย ดิ เอนเจล ฝอยซ !)
O night divine, oh night when Christ was born;
(โอ ไนท ดิไฝน , โอ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน 😉

[Urs:]
([ Urs : ])
O night divine, oh night oh night divine.
(โอ ไนท ดิไฝน , โอ ไนท โอ ไนท ดิไฝน)

O holy night! The stars are brightly shining,
(โอ โฮลิ ไนท ! เดอะ ซทา แซร์ บไรทลิ ชายนิง ,)
It is the night of the dear Saviour’s birth.
(อิท อีส เดอะ ไนท อ็อฝ เดอะ เดีย เซฝเยอะ เบิธ)

[Carlos:]
([ คาร์โลส : ])
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
(สวี้ท ฮิม อ็อฝ จอย อิน กเรทฟุล โครัซ เรส วี ,)

[Sebastien:]
([ Sebastien : ])
Let all within us praise His holy name.
(เล็ท ดอร์ วิฑีน อัซ พเรส ฮิส โฮลิ เนม)

Christ is the Lord,
(คไรซท อีส เดอะ ลอด ,)
Let everyone in grateful chorus raise we
(เล็ท เอ๊วี่วัน อิน กเรทฟุล โครัซ เรส วี)
O night, o night
(โอ ไนท , โอ ไนท)
O night, o night divine
(โอ ไนท , โอ ไนท ดิไฝน)
O night, divine, o night
(โอ ไนท , ดิไฝน , โอ ไนท)
O holy night.
(โอ โฮลิ ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O Holy Night คำอ่านไทย Il Divo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น