เนื้อเพลง Us V Them คำอ่านไทย LCD Soundsystem

The time has come, the time has come, the time has come today
( เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทุเด)
The time has come, the time has come, the time has come today
(เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทุเด)

The time has come, the time has come, the time has come today
(เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทุเด)
The time has come, the time has come, the time has come today
(เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทุเด)

And so all the good people wanna rescue
(แอ็นด โซ ออล เดอะ เกิด พี๊เพิ่ล วอนนา เรซคยู)
All the small people wanna talk to you
(ออล เดอะ ซมอล พี๊เพิ่ล วอนนา ทอค ทู ยู)
All the clever people wanna tell you
(ออล เดอะ คเลฝเออะ พี๊เพิ่ล วอนนา เท็ล ยู)
All the little people wanna dance its true
(ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊เพิ่ล วอนนา ดานซ อิทซ ทรู)

But the time has come, the time has come, the time has come, the time has come
(บัท เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม)
The time has come, the time has come, the time has come, the time has come
(เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม)

The time has come, the time has come, the time has come today
(เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทุเด)
The time has come, the time has come, the time has come today
(เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทุเด)

And so all the good people wanna rescue
(แอ็นด โซ ออล เดอะ เกิด พี๊เพิ่ล วอนนา เรซคยู)
All the small people wanna talk to you
(ออล เดอะ ซมอล พี๊เพิ่ล วอนนา ทอค ทู ยู)
All the clever people wanna tell you
(ออล เดอะ คเลฝเออะ พี๊เพิ่ล วอนนา เท็ล ยู)
All the little people wanna dance its true
(ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊เพิ่ล วอนนา ดานซ อิทซ ทรู)

Cloud, block out the sun
(คเลาด , บล็อค เอ้า เดอะ ซัน)
Over me, over me
(โอเฝอะ มี , โอเฝอะ มี)
And spoil, spoil all the fun
(แอ็นด ซพอยล , ซพอยล ออล เดอะ ฟัน)
Won’t you please
(ว็อนท ยู พลีส)

Cloud, block out the sun
(คเลาด , บล็อค เอ้า เดอะ ซัน)
Over me, over me
(โอเฝอะ มี , โอเฝอะ มี)
And spoil, spoil all the fun
(แอ็นด ซพอยล , ซพอยล ออล เดอะ ฟัน)
Wont you please
(ว็อนท ยู พลีส)

If you please, please anyone
(อิฟ ยู พลีส , พลีส เอนอิวัน)
Talk to me talk to me
(ทอค ทู มี ทอค ทู มี)
All you boys, lonely and drunk
(ออล ยู บอย , โลนลิ แอ็นด ดรังค)
On your knees
(ออน ยุร นี)

Us and Them
(อัซ แซน เฑ็ม)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Us and Them
(อัซ แซน เฑ็ม)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Us and Them
(อัซ แซน เฑ็ม)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Us and Them
(อัซ แซน เฑ็ม)
Over and over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)

Because all the good people wanna rescue
(บิคอส ออล เดอะ เกิด พี๊เพิ่ล วอนนา เรซคยู)
All the small people wanna talk to you
(ออล เดอะ ซมอล พี๊เพิ่ล วอนนา ทอค ทู ยู)
All the clever people wanna tell you
(ออล เดอะ คเลฝเออะ พี๊เพิ่ล วอนนา เท็ล ยู)
All the little people wanna dance its true
(ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊เพิ่ล วอนนา ดานซ อิทซ ทรู)

So its Us v. Them
(โซ อิทซ อัซ วี เฑ็ม)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Us v. Them
(อัซ วี เฑ็ม)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Us v. Them
(อัซ วี เฑ็ม)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Us v. Them
(อัซ วี เฑ็ม)
Over and over and over and over
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ)
Us v. Them
(อัซ วี เฑ็ม)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Us v. Them
(อัซ วี เฑ็ม)
Over and over and over and over
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ)

All the good people wanna rescue
(ออล เดอะ เกิด พี๊เพิ่ล วอนนา เรซคยู)
All the small people wanna talk to you
(ออล เดอะ ซมอล พี๊เพิ่ล วอนนา ทอค ทู ยู)
All the clever people wanna tell you
(ออล เดอะ คเลฝเออะ พี๊เพิ่ล วอนนา เท็ล ยู)
All the little people wanna dance its true
(ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊เพิ่ล วอนนา ดานซ อิทซ ทรู)

Its just Us and Them
(อิทซ จัซท อัซ แซน เฑ็ม)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Us v. Them
(อัซ วี เฑ็ม)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Us v. Them
(อัซ วี เฑ็ม)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Us v. Them
(อัซ วี เฑ็ม)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Us and Them
(อัซ แซน เฑ็ม)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Us V Them คำอ่านไทย LCD Soundsystem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น