เนื้อเพลง Bread & B*tter คำอ่านไทย Beanie Sigel

[Some guy talking]
( [ ซัม ไก ทอคอิง ])
Darling
(ดาลิง)
Ya know, you give a man a reason for living
(ยา โน , ยู กิฝ อะ แม็น อะ รี๊ซั่น ฟอ ลีฝอิง)
Not to mention, you take my picture
(น็อท ทู เมนฌัน , ยู เทค มาย พีคเชอะ)
Now baby, but I give it to you because I love you
(เนา เบบิ , บัท ไอ กิฝ อิท ทู ยู บิคอส ไอ ลัฝ ยู)
Ya know cuz the things that I feel so proud about
(ยา โน คัซ เดอะ ธิง แดท ไอ ฟีล โซ พเราด อะเบาท)
The things that you do
(เดอะ ธิง แดท ยู ดู)
Ya know, like runnin’ my car into telephone poles
(ยา โน , ไลค รูนนิน มาย คา อีนทุ เทลอิโฟน โพล)
Plus [?] I didn’t get mad did I?
(พลัซ [ ] ไอ ดิ๊นอิน เก็ท แม็ด ดิด ดาย)
Y-Y-y’member, ‘member when
(วาย วาย ymember , เมมเบอะ ฮเว็น)
W-W-When I tried to take my clothes to the cleaners
(ดับบิว ดับบิว ฮเว็น นาย ทไร ทู เทค มาย คโลฑ ทู เดอะ คลีนเนอร์สฺ)
and on the way out
(แอ็นด ออน เดอะ เว เอ้า)
My very best pinstripe caught a nail
(มาย เฝริ เบ็ซท pinstripe คอท ดา เนล)
I didn’t get mad
(ไอ ดิ๊นอิน เก็ท แม็ด)
I was proud because you thought, enough of your man
(ไอ วอส พเราด บิคอส ยู ธอท , อินัฟ อ็อฝ ยุร แม็น)
To be in such a hurry
(ทู บี อิน ซัช อะ เฮอริ)
It made me feel grand, yes it did
(อิท เมด มี ฟีล แกรนด์ , เย็ซ ซิท ดิด)
Uuh I need you, I just need you
(Uuh ไอ นีด ยู , ไอ จัซท นีด ยู)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Uh
(อา)
You know I was you’re bread you’re b*tter
(ยู โน ไอ วอส ยัวร์ บเร็ด ยัวร์ บี *tter)
And I ain’t talkin bout dat bread I f*cked up on you
(แอ็นด ดาย เอน ทอคกิ่น เบาท แดซ บเร็ด ดาย เอฟ *cked อัพ ออน ยู)
Cause in my head man I swore I lucked up
(คอส อิน มาย เฮ็ด แม็น นาย ซโว ไอ ลัค อัพ)
Wasn’t countin all the b*tter I spreaded on you
(วอสซึ้น เค๊าดิน ออล เดอะ บี *tter ไอ ซพเร็ด ออน ยู)
So true now, why would I play you b*tch I made you
(โซ ทรู เนา , ฮไว เวิด ดาย พเล ยู บี *tch ไอ เมด ยู)
I’m not talkin bout the things dat I gave you
(แอม น็อท ทอคกิ่น เบาท เดอะ ธิง แดซ ไอ เกฝ ยู)
Clothes wit the labels, I brought you round Hov and da label
(คโลฑ วิท เดอะ เลเบ็ล , ไอ บรอท ยู เรานด Hov แอ็นด ดา เลเบ็ล)
Spring water while holdin you’re age koo
(ซพริง วอเทอะ ฮไวล โฮดดิน ยัวร์ เอจ koo)
Naw I ain’t tryin to degrade you
(นอว ไอ เอน ทายอิน ทู ดิกเรด ยู)
But you was a lost little girl n you’re world boo I saved you
(บัท ยู วอส ซา ล็อซท ลิ๊ทเทิ่ล เกิล เอ็น ยัวร์ เวิลด บู ไอ เซฝ ยู)
Ya pop owe me a favor, I basically raised you
(ยา พ็อพ โอ มี อะ เฟเฝอะ , ไอ เบซซิคอลลี่ เรส ยู)
From squada to Bentley-whippin
(ฟร็อม squada ทู เบนลี่ whippin)
Ain’t have to watch Cribs to see how I was livin
(เอน แฮ็ฝ ทู ว็อช คริบ ทู ซี เฮา ไอ วอส ลีฝอิน)
Me, so blinded ain’t see the Robin Givens in you
(มี , โซ บไลนด เอน ซี เดอะ รอบอิน กีฝเอ็น ซิน ยู)
Huh, shoulda seen the Ginger in you
(ฮู , โช๊วดา ซีน เดอะ จีนเจอะ อิน ยู)
Tried to off Beans like raw steam? Go figure
(ทไร ทู ออฟฟ บีน ไลค รอ ซทีม โก ฟีกยุร)
Youu take my dough, spend wit the next n*gga you crazy b*tch?
(Youu เทค มาย โด , ซเพ็นด วิท เดอะ เน็คซท เอ็น *gga ยู คเรสิ บี *tch)

[Chorus #1]
([ โครัซ #1 ])
And dis was the one I trusted
(แอ็นด ดิซ วอส ดิ วัน ไอ ทรัซท)
Who would ever think she would spread like mustard
(ฮู เวิด เอฝเออะ ธิงค ชี เวิด ซพเร็ด ไลค มัซเทิด)
B*tch I was your bread and b*tter
(บี *tch ไอ วอส ยุร บเร็ด แอ็นด บี *tter)
You shoulda tucked dat bread and b*tter
(ยู โช๊วดา ทัค แดซ บเร็ด แอ็นด บี *tter)
Ya know what?… Dis sh*t funny to me
(ยา โน ว็อท ดิซ ฌะ *ที ฟันนิ ทู มี)
It ain’t nuttin but money to me
(อิท เอน นัทดินบัท มันอิ ทู มี)
You lookin hungry to me
(ยู ลุคกิน ฮังกริ ทู มี)
But I was your bread and b*tter
(บัท ไอ วอส ยุร บเร็ด แอ็นด บี *tter)
B*tch shoulda tucked dat bread and b*tter
(บี *tch โช๊วดา ทัค แดซ บเร็ด แอ็นด บี *tter)
Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm
(อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
You got the whole town laughin at me, silly he
(ยู ก็อท เดอะ โฮล ทาวน์ เลอกิน แอ็ท มี , ซีลลิ ฮี)
Silly to see got me feelin silly like Denise like
(ซีลลิ ทู ซี ก็อท มี ฟีลิน ซีลลิ ไลค Denise ไลค)
Oh what could it be in you, I see
(โอ ว็อท เคิด ดิท บี อิน ยู , ไอ ซี)
N dis young P-Y-T
(เอ็น ดิซ ยัง พี วาย ที)
She got me L-O-V, E-T-K-O’d
(ชี ก็อท มี แอล โอ วี , อี ที เค Od)
Uh, like Teddy P. whatever she say goes
(อา , ไลค เท๊ดดี้ พี ฮว็อทเอฝเออะ ชี เซ โกซ)
But I’m, ready to [Turn Off The Lights]
(บัท แอม , เรดอิ ทู [ เทิน ออฟฟ เดอะ ไลท ])
Close the door, on my pretty young need I more
(คโลส เดอะ โด , ออน มาย พรีททิ ยัง นีด ดาย โม)
Now peep game wit ’em, need, I, more
(เนา พีพ เกม วิท เอ็ม , นีด , ไอ , โม)
Gimme dat, E thy or
(กีมมิ แดซ , อี ไฑ ออ)
No Beanie Mac don’t play dat crap wit these whores
(โน Beanie แมค ด้อนท์ พเล แดซ แครพ วิท ฑิส โฮ)
She want me missin her [in my room] like the OJ’s homes
(ชี ว็อนท มี มิซซิน เฮอ [ อิน มาย รุม ] ไลค ดิ oJs โฮม)
But I’m on to my zone like O.J. Jones
(บัท แอม ออน ทู มาย โสน ไลค โอ เจ โจเนส)
Beano brown, cancel dis b*tch, I’ll buy another one
(Beano บเราน , แคนเซ็ล ดิซ บี *tch , แอล ไบ แอะนัธเออะ วัน)
It’s my world you lil squirrel tryna get a nut b*tch
(อิทซ มาย เวิลด ยู ลิล ซคเวอเร็ล ทายนา เก็ท ดา นัท บี *tch)
Do you- what b*tch? Lil smut b*tch
(ดู ยู ว็อท บี *tch ลิล ซมัท บี *tch)
Got you’re name ringin, spreadin like mustard
(ก็อท ยัวร์ เนม ริงงิน , สเปรสดิน ไลค มัซเทิด)
And I’m supposed to trust it after he touched it?
(แอ็นด แอม ซัพโพส ทู ทรัซท ดิธ อาฟเทอะ ฮี ทั๊ช ดิท)

[Chorus #2]
([ โครัซ #2 ])
I told dat ass [slow down] like Puba
(ไอ โทลด แดซ อาซ [ ซโล เดาน ] ไลค Puba)
Now you’re days are gray like the 4 pound Ruga
(เนา ยัวร์ เด แซร์ กเร ไลค เดอะ โฟว เพานด Ruga)
Bread and B*tter, see I was you’re bread and b*tter
(บเร็ด แอ็นด บี *tter , ซี ไอ วอส ยัวร์ บเร็ด แอ็นด บี *tter)
F’laaay baby ya hips is gettin big
(Flaaay เบบิ ยา ฮิพ ซิส เกดดิน บิก)
Now you gettin thin you don’t care about you’re whip
(เนา ยู เกดดิน ธิน ยู ด้อนท์ แค อะเบาท ยัวร์ ฮวิพ)
Cuz I was you’re bread and b*tter
(คัซ ไอ วอส ยัวร์ บเร็ด แอ็นด บี *tter)
Shoulda tucked dat bread and b*tter
(โช๊วดา ทัค แดซ บเร็ด แอ็นด บี *tter)
Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm
(อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม)

[Bridge being sung]
([ บริจ บีอิง ซัง ])
So proud, of you.. a’ye-ah
(โซ พเราด , อ็อฝ ยู ไอ อา)
I gotta say it loud, yes I do, a’yeah [yeah yeah]
(ไอ กอททะ เซ อิท เลาด , เย็ซ ซาย ดู , ayeah [ เย่ เย่ ])
When you do [do] What you do [do]
(ฮเว็น ยู ดู [ ดู ] ว็อท ยู ดู [ ดู ])
How do you know, What you know
(เฮา ดู ยู โน , ว็อท ยู โน)
Aw, shame on you
(อาว , เฌม ออน ยู)
I need you [oh oh]
(ไอ นีด ยู [ โอ โอ ])
Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm
(อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม อึมมมม)

[Verse 3 – Grand Puba]
([ เฝิซ ที แกรนด์ Puba ])
Yeah
(เย่)
Now you know I was you’re bread and b*tter
(เนา ยู โน ไอ วอส ยัวร์ บเร็ด แอ็นด บี *tter)
You had a shot to be my baby mother
(ยู แฮ็ด อะ ฌ็อท ทู บี มาย เบบิ ม๊าเธ่อร์)
Ain’t no sorry I ain’t Rueben Studdard
(เอน โน ซอริ ไอ เอน Rueben สตาทเดิด)
I can’t apologize, it’s multi-platnimum time
(ไอ แค็นท อะพอลโอะไจส , อิทซ มัลทิ platnimum ไทม)
Takin all my sh*t and sendin you back to you’re moms cryin
(ทอคกิ่น ออล มาย ฌะ *ที แอ็นด เซ็นดิน ยู แบ็ค ทู ยัวร์ มัม คายอิน)
So don’t cry baby dry, ya eyes
(โซ ด้อนท์ คไร เบบิ ดไร , ยา ไอ)
You tried to get all greasy like you super-size fries
(ยู ทไร ทู เก็ท ดอร์ กรีซอิ ไลค ยู ซยูเพอะ ไซส ฟายสฺ)
So, pack ya sh*t
(โซ , แพ็ค ยา ฌะ *ที)
Leave the whip
(ลีฝ เดอะ ฮวิพ)
It’s been nice but listen ma I gotta defrost ya ice
(อิทซ บีน ไน๊ซ์ บัท ลิ๊สซึ่น มา ไอ กอททะ ดีฟรอซท ยา ไอซ)
Dats rite
(แดซ ไรท)

[Chorus #2]
([ โครัซ #2 ])

Bread and B*tter [4x]
(บเร็ด แอ็นด บี *tter [ 4x ])

[Mm Mm said repeatedly til fade to end]
([ อึมมมม อึมมมม เซ็ด ริพีทอิด ทิล เฝด ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bread & B*tter คำอ่านไทย Beanie Sigel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น