เนื้อเพลง Here’s To The Night คำอ่านไทย Eve 6

So denied
( โซ ดิไน)
So I lied
(โซ ไอ ไล)
Are you the now or never kind?
(อาร์ ยู เดอะ เนา ออ เนฝเวอะ ไคนด)
In a day
(อิน อะ เด)
And a day love love
(แอ็นด อะ เด ลัฝ ลัฝ)
I’m gonna be gone for good againAre you willing
(แอม กอนนะ บี กอน ฟอ เกิด againAre ยู วีลลิง)
To be had
(ทู บี แฮ็ด)
Are you cool with just tonight?
(อาร์ ยู คูล วิฑ จัซท ทุไนท)
Here’s a toast
(เฮียร ซา โทซท)
To all those who hear me all too well
(ทู ออล โฑส ฮู เฮีย มี ออล ทู เว็ล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Here’s to the nights we felt alive
(เฮียร ทู เดอะ ไนท วี เฟ็ลท อะไลฝ)
Here’s to the tears you knew you’d cry
(เฮียร ทู เดอะ เทีย ยู นยู ยูต คไร)
Here’s to goodbye
(เฮียร ทู กู๊ดบาย)
Tomorrow’s gonna come too soon
(ทุมอโร กอนนะ คัม ทู ซูน)

Put your name
(พัท ยุร เนม)
On the line
(ออน เดอะ ไลน)
Along with place and time
(อะลอง วิฑ พเลซ แอ็นด ไทม)
Wanna stay
(วอนนา ซเท)
Not to go
(น็อท ทู โก)
I wanna ditch the logical
(ไอ วอนนา ดิช เดอะ ลอจอิแค็ล)
Here’s a toast
(เฮียร ซา โทซท)
To all those
(ทู ออล โฑส)
Who hear me all too well
(ฮู เฮีย มี ออล ทู เว็ล)

Here’s to the nights we felt alive
(เฮียร ทู เดอะ ไนท วี เฟ็ลท อะไลฝ)
Here’s to the tears you knew you’d cry
(เฮียร ทู เดอะ เทีย ยู นยู ยูต คไร)
Here’s to goodbye
(เฮียร ทู กู๊ดบาย)
Tomorrow’s gonna come too soon
(ทุมอโร กอนนะ คัม ทู ซูน)

[Bridge]
([ บริจ ])
All my time is froze in motion
(ออล มาย ไทม อีส ฟโรส อิน โมฌัน)
Can’t I stay an hour or two or more
(แค็นท ไอ ซเท แอน เอาร ออ ทู ออ โม)
Don’t let me let you go
(ด้อนท์ เล็ท มี เล็ท ยู โก)

Here’s a toast
(เฮียร ซา โทซท)
To all those who know me all too well
(ทู ออล โฑส ฮู โน มี ออล ทู เว็ล)

Here’s to the nights we felt alive
(เฮียร ทู เดอะ ไนท วี เฟ็ลท อะไลฝ)
Here’s to the tears you knew you’d cry
(เฮียร ทู เดอะ เทีย ยู นยู ยูต คไร)
Here’s to goodbye
(เฮียร ทู กู๊ดบาย)
Tomorrow’s gonna come too soon
(ทุมอโร กอนนะ คัม ทู ซูน)

Here’s to the nights we felt alive
(เฮียร ทู เดอะ ไนท วี เฟ็ลท อะไลฝ)
Here’s to the tears you knew you’d cry
(เฮียร ทู เดอะ เทีย ยู นยู ยูต คไร)
Here’s to goodbye
(เฮียร ทู กู๊ดบาย)
Tomorrow’s gonna come too soon
(ทุมอโร กอนนะ คัม ทู ซูน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here’s To The Night คำอ่านไทย Eve 6

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น