เนื้อเพลง Everybody Get Up คำอ่านไทย Five

Ha-HA!
( ฮา ฮา !)

[chorus]
([ โครัซ ])
Everybody get up singing…1, 2, 3, 4,
(เอวี่บอดี้ เก็ท อัพ ซิงกิง วัน , ทู , ที , โฟว ,)
Five will make you get down now,
(ไฟฝ วิล เมค ยู เก็ท เดาน เนา ,)
[baby, bring it on, bring it on now!]
([ เบบิ , บริง อิท ออน , บริง อิท ออน เนา ! ])
Everybody get up singing…1, 2, 3, 4,
(เอวี่บอดี้ เก็ท อัพ ซิงกิง วัน , ทู , ที , โฟว ,)
Five will make you get down now!
(ไฟฝ วิล เมค ยู เก็ท เดาน เนา !)
[get on up!]
([ เก็ท ออน อัพ ! ])

[rap]
([ แร็พ ])
You gots to keep it real, You gots to keep it raw.
(ยู ก็อท ทู คีพ อิท ริแอ็ล , ยู ก็อท ทู คีพ อิท รอ)
I’m lyrically blessed, So don’t try to ignore.
(แอม ลีลิคครี บเล็ซ , โซ ด้อนท์ ทไร ทู อิกโน)
Time for some action, Creeping up your back end.
(ไทม ฟอ ซัม แอคฌัน , ครีพปิ้ง อัพ ยุร แบ็ค เอ็นด)
Keep the beat nasty like Janet, my reaction.
(คีพ เดอะ บีท นาซทิ ไลค แจนเนท , มาย ริแอคฌัน)
Hard I’m addicted, Better lock your kids in.
(ฮาด แอม แอดดีคท , เบทเทอะ ล็อค ยุร คิด ซิน)
Coming to you area, Ya don’t know what you’re missin’.
(คัมอิง ทู ยู แอเรียะ , ยา ด้อนท์ โน ว็อท ยัวร์ มิซซิน)
Go tell your family, Here comes the enemy,
(โก เท็ล ยุร แฟมอิลิ , เฮียร คัม ดิ เอนอิมิ ,)
Blowing up the spot, Tech remedy!
(โบลวิง อัพ เดอะ สพอท , ทิค เรมอิดิ !)

[chorus]
([ โครัซ ])
Everybody get up singing…1, 2, 3, 4,
(เอวี่บอดี้ เก็ท อัพ ซิงกิง วัน , ทู , ที , โฟว ,)
Five will make you get down now,
(ไฟฝ วิล เมค ยู เก็ท เดาน เนา ,)
[baby, bring it on, bring it on now!]
([ เบบิ , บริง อิท ออน , บริง อิท ออน เนา ! ])
Everybody get up singing…1, 2, 3, 4,
(เอวี่บอดี้ เก็ท อัพ ซิงกิง วัน , ทู , ที , โฟว ,)
Five will make you get down now!
(ไฟฝ วิล เมค ยู เก็ท เดาน เนา !)
[Five will make you get on now]
([ ไฟฝ วิล เมค ยู เก็ท ออน เนา ])

Keep on movin’, Gotta Keep on movin on [Reapet]
(คีพ ออน มูฝวิน , กอททะ คีพ ออน มูฝวิน ออน [ Reapet ])

[rap]
([ แร็พ ])
I’ll be the resident president, I’m the Fifth Element.
(แอล บี เดอะ เรสอิเด็นท พเรสอิเด็นท , แอม เดอะ ฟิฟธ เอลอิเม็น)
Jimmy Fly Snooka, Stone Cold’s how I’m hittin’ ’em.
(จิมมี่ ฟไล Snooka , ซโทน โคลด เฮา แอม ฮิทดิน เอ็ม)
Better get together, Put your hands in the sky,
(เบทเทอะ เก็ท ทุเกฑเออะ , พัท ยุร แฮ็นด ซิน เดอะ ซไค ,)
Stick em up punk, Hit ’em low, hit ’em high.
(ซทิค เอ็ม อัพ พรัค , ฮิท เอ็ม โล , ฮิท เอ็ม ไฮ)
Now I’m the bad boy that you invite for dinners.
(เนา แอม เดอะ แบ็ด บอย แดท ยู อินไฝท ฟอ ดีนเนอะ)
Ain’t got no manners, Cos I eat with my fingers.
(เอน ก็อท โน แมนเนอะ , คอซ ซาย อีท วิฑ มาย ฟีงเกอะ)
Lost Boys terrorize the neighborhood,
(ล็อซท บอย เทเรอะไรส เดอะ เนเบอะฮุด ,)
And Hounds of the Baskerville be up to no good.
(แอ็นด เฮานด อ็อฝ เดอะ Baskerville บี อัพ ทู โน เกิด)
So come on come on, Everybody keep checking us,
(โซ คัมมอน คัมมอน , เอวี่บอดี้ คีพ เช็คติ้ง อัซ ,)
Comin’ with the funk, Bring it on wickedness!
(คัมอิน วิฑ เดอะ ฟังค , บริง อิท ออน วีคคิดเน็ซ !)

[chorus]
([ โครัซ ])
Everybody get up singing…1, 2, 3, 4,
(เอวี่บอดี้ เก็ท อัพ ซิงกิง วัน , ทู , ที , โฟว ,)
Five will make you get down now,
(ไฟฝ วิล เมค ยู เก็ท เดาน เนา ,)
[baby, bring it on, bring it on now!]
([ เบบิ , บริง อิท ออน , บริง อิท ออน เนา ! ])
Everybody get up singing…1, 2, 3, 4,
(เอวี่บอดี้ เก็ท อัพ ซิงกิง วัน , ทู , ที , โฟว ,)
Five will make you get down now!
(ไฟฝ วิล เมค ยู เก็ท เดาน เนา !)
[get on up!]
([ เก็ท ออน อัพ ! ])

[rap]
([ แร็พ ])
Everybody better recognize, We got the funky rhymes.
(เอวี่บอดี้ เบทเทอะ เรคอ็อกไนส , วี ก็อท เดอะ ฟังคิ ไรม)
Keep it together, Baby don’t even try to organize.
(คีพ อิท ทุเกฑเออะ , เบบิ ด้อนท์ อีเฝ็น ทไร ทู ออแกะไนส)
We be the roughnecks, No concept, No business.
(วี บี เดอะ roughnecks , โน คอนเซ็พท , โน บีสเน็ซ)
We here to get down
(วี เฮียร ทู เก็ท เดาน)
…and make ’em grab you by your biscuits.
(แอ็นด เมค เอ็ม กแร็บ ยู ไบ ยุร บีซคิท)
So everybody…anybody…somebody!
(โซ เอวี่บอดี้ เอนอิบอดิ ซัมบอดี้ !)
Put your hands together, Represent like John Gotti.
(พัท ยุร แฮ็นด ทุเกฑเออะ , เรพริเสนท ไลค จอน ก๊อดดิ)
Paragraph after grammar for gas,
(แพรักราฟ อาฟเทอะ กแรมเมอะ ฟอ แก๊ซ ,)
The party’s Armageddon, Hit ’em with the heavy class.
(เดอะ พาทิ อามะเกดดัน , ฮิท เอ็ม วิฑ เดอะ เฮฝอิ คลาซ)
I’m bugging, hit me with the hooligan funk,
(แอม บักกิง , ฮิท มี วิฑ เดอะ ฮูลิแก็น ฟังค ,)
I know you wanna stand up, So baby jump!
(ไอ โน ยู วอนนา ซแท็นด อัพ , โซ เบบิ จัมพ !)

[chorus]
([ โครัซ ])
Everybody get up singing
(เอวี่บอดี้ เก็ท อัพ ซิงกิง)
Five will make you get down now, [Get on down!]
(ไฟฝ วิล เมค ยู เก็ท เดาน เนา , [ เก็ท ออน เดาน ! ])

Everybody get up singing…1, 2, 3, 4,
(เอวี่บอดี้ เก็ท อัพ ซิงกิง วัน , ทู , ที , โฟว ,)
Five will make you get down now,
(ไฟฝ วิล เมค ยู เก็ท เดาน เนา ,)
[baby, bring it on, bring it on now!]
([ เบบิ , บริง อิท ออน , บริง อิท ออน เนา ! ])
Everybody get up singing…1, 2, 3, 4,
(เอวี่บอดี้ เก็ท อัพ ซิงกิง วัน , ทู , ที , โฟว ,)
Five will make you get down now!
(ไฟฝ วิล เมค ยู เก็ท เดาน เนา !)
[Five will make you get on now]
([ ไฟฝ วิล เมค ยู เก็ท ออน เนา ])

Everybody get up singing…1, 2, 3, 4,
(เอวี่บอดี้ เก็ท อัพ ซิงกิง วัน , ทู , ที , โฟว ,)
Five will make you get down now,
(ไฟฝ วิล เมค ยู เก็ท เดาน เนา ,)
[baby, bring it on, bring it on now!]
([ เบบิ , บริง อิท ออน , บริง อิท ออน เนา ! ])
Everybody get up singing…1, 2, 3, 4,
(เอวี่บอดี้ เก็ท อัพ ซิงกิง วัน , ทู , ที , โฟว ,)
Five will make you get down now!
(ไฟฝ วิล เมค ยู เก็ท เดาน เนา !)
[Five will make you get on now]
([ ไฟฝ วิล เมค ยู เก็ท ออน เนา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everybody Get Up คำอ่านไทย Five

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น