เนื้อเพลง Re-Arranged คำอ่านไทย Limp Bizkit

Lately I’ve been skeptical
( เลทลิ แอฝ บีน ซเคพทิแค็ล)
Silent when I would used to speak
(ไซเล็นท ฮเว็น นาย เวิด ยูซ ทู ซพีค)
Distance from all around me
(ดีซแท็นซ ฟร็อม ออล อะเรานด มี)
Who witness me fail and become weak
(ฮู วีทเน็ซ มี เฟล แอ็นด บิคัม วีค)
Life is overwhelming
(ไลฟ อีส โอเฝอะฮเวลมิง)
Heavy is the head that wears the crown
(เฮฝอิ อีส เดอะ เฮ็ด แดท แว เดอะ คเราน)
I’d love to be the one to disappoint you when I don’t fall down
(อาย ลัฝ ทู บี ดิ วัน ทู ดิแซ็พพอยนท ยู ฮเว็น นาย ด้อนท์ ฟอล เดาน)

But you don’t understand when I’m attempting to explain
(บัท ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด ฮเว็น แอม attemptings ทู เอ็คซพเลน)
Because you know it all and I guess things will never change
(บิคอส ยู โน อิท ดอร์ แอ็นด ดาย เก็ซ ธิง วิล เนฝเวอะ เชนจ)
But you might need my hand when falling in your hole
(บัท ยู ไมท นีด มาย แฮ็นด ฮเว็น ฟ๊อลิง อิน ยุร โฮล)
Your disposition I’ll remember when I’m letting go
(ยุร ดิซโพะสีฌอัน แอล ริเมมเบอะ ฮเว็น แอม เลทดิง โก)
You and me we’re through
(ยู แอ็นด มี เวีย ธรู)
And rearranged
(แอ็นด รีโอเรง)

It seems that you’re not satisfied
(อิท ซีม แดท ยัวร์ น็อท แซทอิซไฟด)
There’s too much on your mind
(แดร์ ทู มัช ออน ยุร ไมนด)
So you leave and I can’t believe all the bullsh*t that I find
(โซ ยู ลีฝ แอ็นด ดาย แค็นท บิลีฝ ออล เดอะ bullsh*ที แดท ไอ ไฟนด)
Life is overwhelming
(ไลฟ อีส โอเฝอะฮเวลมิง)
Heavy is the head that wears the crown
(เฮฝอิ อีส เดอะ เฮ็ด แดท แว เดอะ คเราน)
I’d love to be the one to disappoint you when I don’t fall down
(อาย ลัฝ ทู บี ดิ วัน ทู ดิแซ็พพอยนท ยู ฮเว็น นาย ด้อนท์ ฟอล เดาน)

But you don’t understand when I’m attempting to explain
(บัท ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด ฮเว็น แอม attemptings ทู เอ็คซพเลน)
Because you know it all and I guess things will never change
(บิคอส ยู โน อิท ดอร์ แอ็นด ดาย เก็ซ ธิง วิล เนฝเวอะ เชนจ)
But you might need my hand when falling in your hole
(บัท ยู ไมท นีด มาย แฮ็นด ฮเว็น ฟ๊อลิง อิน ยุร โฮล)
Your disposition I’ll remember when I’m letting go
(ยุร ดิซโพะสีฌอัน แอล ริเมมเบอะ ฮเว็น แอม เลทดิง โก)
You and me we’re through
(ยู แอ็นด มี เวีย ธรู)
And rearranged
(แอ็นด รีโอเรง)

You’re no good
(ยัวร์ โน เกิด)
For me
(ฟอ มี)
Thank God its over
(แธ็งค ก็อด อิทซ โอเฝอะ)

You make believe
(ยู เมค บิลีฝ)
That nothing is wrong until you’re cryin’
(แดท นัธอิง อีส ร็อง อันทีล ยัวร์ คายอิน)
You make believe
(ยู เมค บิลีฝ)
That life is so long until you’re dyin’
(แดท ไลฟ อีส โซ ล็อง อันทีล ยัวร์ ดายอิน)
You make believe
(ยู เมค บิลีฝ)
That nothing is wrong until you’re cryin’
(แดท นัธอิง อีส ร็อง อันทีล ยัวร์ คายอิน)
Cryin’ on me
(คายอิน ออน มี)
You make believe
(ยู เมค บิลีฝ)
That life is so long until you’re dyin’
(แดท ไลฟ อีส โซ ล็อง อันทีล ยัวร์ ดายอิน)
Dyin’ on me!
(ดายอิน ออน มี !)

You think everybody’s the same
(ยู ธิงค เอวี่บอดี้ เดอะ เซม)
You think that everybody’s the same
(ยู ธิงค แดท เอวี่บอดี้ เดอะ เซม)
I don’t think that anybody’s like you
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท เอนอิบอดิ ไลค ยู)
[You ruin everything and you kept f*ckin’ with me until its over and I won’t]
([ ยู รูอิน เอ๊วี่ติง แอ็นด ยู เค็พท เอฟ *ckin วิฑ มี อันทีล อิทซ โอเฝอะ แอ็นด ดาย ว็อนท ])
You think that everybody’s the same
(ยู ธิงค แดท เอวี่บอดี้ เดอะ เซม)
I don’t think that anybody’s like you
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท เอนอิบอดิ ไลค ยู)
Be the same
(บี เดอะ เซม)

Just think about it
(จัซท ธิงค อะเบาท ดิธ)
You’ll get it
(โยว เก็ท ดิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Re-Arranged คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น