เนื้อเพลง Million Dollar Bill คำอ่านไทย Whitney Houston

Oh oh oh yeah
( โอ โอ โอ เย่)
Ooh oh ooh oh oh
(อู้ โอ อู้ โอ โอ)

came in the dark
(เคม อิน เดอะ ดาค)
trapped in the cold
(แทร๊พ อิน เดอะ โคลด)
and who i’m loooking for is
(แอ็นด ฮู แอม loookings ฟอ อีส)
starring in my face
(starrings อิน มาย เฟซ)
oh oh oh
(โอ โอ โอ)

They played our song
(เด พเล เอ๊า ซ็อง)
We hit the floor
(วี ฮิท เดอะ ฟโล)
He held me strong
(ฮี เฮ็ลด มี ซทร็อง)
And we danced the night away
(แอ็นด วี ดานซ เดอะ ไนท อะเว)

I can see the way that he is making feel
(ไอ แค็น ซี เดอะ เว แดท ฮี อีส เมคอิง ฟีล)
This way about his love
(ดีซ เว อะเบาท ฮิส ลัฝ)
I’ve been looking for something like this
(แอฝ บีน ลุคอิง ฟอ ซัมติง ไลค ดีซ)
I’m saying ooh oh oh oh ooh oh oh !
(แอม เซอิง อู้ โอ โอ โอ อู้ โอ โอ !)

If he makes you feel like a million dollar bill
(อิฟ ฮี เมค ยู ฟีล ไลค เก มีลยัน ดอลเลอะ บิล)
Say oh oh oh, say oh oh oh !
(เซ โอ โอ โอ , เซ โอ โอ โอ !)
If you go left right up down
(อิฟ ยู โก เล็ฟท ไรท อัพ เดาน)
Make you spinning round and round
(เมค ยู สปินนิ่ง เรานด แอ็นด เรานด)
Say ooh oh oh oh, say ooh oh oh oh !
(เซ อู้ โอ โอ โอ , เซ อู้ โอ โอ โอ !)

It’s been a long long time
(อิทซ บีน อะ ล็อง ล็อง ไทม)
Since I fell, fell
(ซินซ ไอ เฟ็ล , เฟ็ล)
Love has found my way oh oh oh
(ลัฝ แฮ็ส เฟานด มาย เว โอ โอ โอ)
I’ve been looking [looking]
(แอฝ บีน ลุคอิง [ ลุคอิง ])
I’ve been searching [searching]
(แอฝ บีน เซิชอิง [ เซิชอิง ])
For the man to touch this place, oh ooh oh yeah
(ฟอ เดอะ แม็น ทู ทั๊ช ดีซ พเลซ , โอ อู้ โอ เย่)

Can’t deny the way that he is making feel
(แค็นท ดิไน เดอะ เว แดท ฮี อีส เมคอิง ฟีล)
This way about his love
(ดีซ เว อะเบาท ฮิส ลัฝ)
I’v been searching for something like this
(โฟว์ บีน เซิชอิง ฟอ ซัมติง ไลค ดีซ)
I’m saying oooh oh oh oh, say ooh oh oh oh !
(แอม เซอิง อู้ โอ โอ โอ , เซ อู้ โอ โอ โอ !)

If he makes you feel like a million dollar bill
(อิฟ ฮี เมค ยู ฟีล ไลค เก มีลยัน ดอลเลอะ บิล)
Say oh oh oh, say oh oh oh !
(เซ โอ โอ โอ , เซ โอ โอ โอ !)
Makes you go left right up down
(เมค ยู โก เล็ฟท ไรท อัพ เดาน)
Makes you spinning round and round
(เมค ยู สปินนิ่ง เรานด แอ็นด เรานด)
Say oooh oh oh oh, say ooh oh oh oh !
(เซ อู้ โอ โอ โอ , เซ อู้ โอ โอ โอ !)

If he makes you feel like a million dollar bill
(อิฟ ฮี เมค ยู ฟีล ไลค เก มีลยัน ดอลเลอะ บิล)
Say oh oh oh, say oh oh oh !
(เซ โอ โอ โอ , เซ โอ โอ โอ !)
Makes you go left right up down
(เมค ยู โก เล็ฟท ไรท อัพ เดาน)
Makes you spinning round and round
(เมค ยู สปินนิ่ง เรานด แอ็นด เรานด)
Say oooh oh oh oh, say ooh oh oh oh !
(เซ อู้ โอ โอ โอ , เซ อู้ โอ โอ โอ !)

If you feel good
(อิฟ ยู ฟีล เกิด)
If you’re feeling good
(อิฟ ยัวร์ ฟีลอิง เกิด)
Put one hand in the air, say yeah
(พัท วัน แฮ็นด อิน ดิ แอ , เซ เย่)
If you feel good
(อิฟ ยู ฟีล เกิด)
If you’re feeling good
(อิฟ ยัวร์ ฟีลอิง เกิด)
It’s cause love is in the air
(อิทซ คอส ลัฝ อีส ซิน ดิ แอ)
Love is in the air
(ลัฝ อีส ซิน ดิ แอ)

If he makes you feel like a million dollar bill
(อิฟ ฮี เมค ยู ฟีล ไลค เก มีลยัน ดอลเลอะ บิล)
Say oh oh oh, say oh oh oh !
(เซ โอ โอ โอ , เซ โอ โอ โอ !)
Makes you go left right up down
(เมค ยู โก เล็ฟท ไรท อัพ เดาน)
Makes you spinning round and round
(เมค ยู สปินนิ่ง เรานด แอ็นด เรานด)
Say ooh oh oh oh, say ooh oh oh oh !
(เซ อู้ โอ โอ โอ , เซ อู้ โอ โอ โอ !)

If he makes you feel like a million dollar bill
(อิฟ ฮี เมค ยู ฟีล ไลค เก มีลยัน ดอลเลอะ บิล)
Say oh oh oh, say oh oh oh !
(เซ โอ โอ โอ , เซ โอ โอ โอ !)
Makes you go left right up down
(เมค ยู โก เล็ฟท ไรท อัพ เดาน)
Makes you spinning round and round
(เมค ยู สปินนิ่ง เรานด แอ็นด เรานด)
Say ooh oh oh oh, say ooh oh oh oh !
(เซ อู้ โอ โอ โอ , เซ อู้ โอ โอ โอ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Million Dollar Bill คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น