เนื้อเพลง Baby Let’s Play House คำอ่านไทย Elvis Presley

Oh, baby, baby, baby, baby baby.
( โอ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ เบบิ)
Baby, baby baby, b-b-b-b-b-b baby baby, baby.
(เบบิ , เบบิ เบบิ , บี บี บี บี บี บี เบบิ เบบิ , เบบิ)
Baby baby baby
(เบบิ เบบิ เบบิ)
Come back, baby, I wanna play house with you.
(คัม แบ็ค , เบบิ , ไอ วอนนา พเล เฮาซ วิฑ ยู)

Well, you may go to college,
(เว็ล , ยู เม โก ทู คอลเล็จ ,)
You may go to school.
(ยู เม โก ทู ซคูล)
You may have a pink cadillac,
(ยู เม แฮ็ฝ อะ พิงค คาดิลแล ,)
But don’t you be nobody’s fool.
(บัท ด้อนท์ ยู บี โนบอดี้ ฟูล)

Now baby,
(เนา เบบิ ,)
Come back, baby, come.
(คัม แบ็ค , เบบิ , คัม)
Come back, baby, come.
(คัม แบ็ค , เบบิ , คัม)
Come back, baby,
(คัม แบ็ค , เบบิ ,)
I wanna play house with you.
(ไอ วอนนา พเล เฮาซ วิฑ ยู)

Now listen and I’ll tell you baby
(เนา ลิ๊สซึ่น แอ็นด แอล เท็ล ยู เบบิ)
What I’m talking about.
(ว็อท แอม ทอคอิง อะเบาท)
Come on back to me, little girl,
(คัมมอน แบ็ค ทู มี , ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ,)
So we can play some house.
(โซ วี แค็น พเล ซัม เฮาซ)

Now baby,
(เนา เบบิ ,)
Come back, baby, come.
(คัม แบ็ค , เบบิ , คัม)
Come back, baby, come.
(คัม แบ็ค , เบบิ , คัม)
Come back, baby,
(คัม แบ็ค , เบบิ ,)
I wanna play house with you.
(ไอ วอนนา พเล เฮาซ วิฑ ยู)
Oh let’s play house, baby.
(โอ เล็ท พเล เฮาซ , เบบิ)

Now this is one thing, baby
(เนา ดีซ ซิส วัน ธิง , เบบิ)
That I want you to know.
(แดท ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
Come on back and let’s play a little house,
(คัมมอน แบ็ค แอ็นด เล็ท พเล อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮาซ ,)
And we can act like we did before.
(แอ็นด วี แค็น แอ็คท ไลค วี ดิด บิโฟ)
Well, baby,
(เว็ล , เบบิ ,)
Come back, baby, come.
(คัม แบ็ค , เบบิ , คัม)
Come back, baby, come.
(คัม แบ็ค , เบบิ , คัม)
Come back, baby,
(คัม แบ็ค , เบบิ ,)
I wanna play house with you.
(ไอ วอนนา พเล เฮาซ วิฑ ยู)

Yeah.
(เย่)

Now listen to me, baby
(เนา ลิ๊สซึ่น ทู มี , เบบิ)
Try to understand.
(ทไร ทู อันเดิซแทนด)
I’d rather see you dead, little girl,
(อาย ราฑเออะ ซี ยู เด็ด , ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ,)
Than to be with another man.
(แฑ็น ทู บี วิฑ แอะนัธเออะ แม็น)
Now baby,
(เนา เบบิ ,)
Come back, baby, come.
(คัม แบ็ค , เบบิ , คัม)
Come back, baby, come.
(คัม แบ็ค , เบบิ , คัม)
Come back, baby, I wanna play house with you.
(คัม แบ็ค , เบบิ , ไอ วอนนา พเล เฮาซ วิฑ ยู)

Oh, baby baby baby.
(โอ , เบบิ เบบิ เบบิ)
Baby baby baby b-b-b-b-b-b baby baby baby.
(เบบิ เบบิ เบบิ บี บี บี บี บี บี เบบิ เบบิ เบบิ)
Baby baby baby.
(เบบิ เบบิ เบบิ)
Come back, baby, I wanna play house with you
(คัม แบ็ค , เบบิ , ไอ วอนนา พเล เฮาซ วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Let’s Play House คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น