เนื้อเพลง Girl Almighty คำอ่านไทย One Direction

[Hey hey, Oh no no]
( [ เฮ เฮ , โอ โน โน ])

[LIAM:]
([ ลีเอม : ])
Her light is as loud as as many ambulances
(เฮอ ไลท อีส แอ็ส เลาด แอ็ส แอ็ส เมนอิ แอมบิวแล็นซ)
As it takes to save a savior [whoa whoa whoa]
(แอ็ส ซิท เทค ทู เซฝ อะ เซฝเยอะ [ โว้ว โว้ว โว้ว ])

[HARRY:]
([ แฮริ : ])
She floats through the room on a big balloon
(ชี ฟโลท ธรู เดอะ รุม ออน อะ บิก แบ็ลลูน)
Some say, ” She’s such a fake ”
(ซัม เซ , ” ชี ซัช อะ เฟค “)
That her love is made up
(แดท เฮอ ลัฝ อีส เมด อัพ)
No, no no no
(โน , โน โน โน)

[NIALL:]
([ เนียล : ])
Let’s have another toast to the girl almighty
(เล็ท แฮ็ฝ แอะนัธเออะ โทซท ทู เดอะ เกิล ออลไมทิ)
Let’s pray we stay young
(เล็ท พเร วี ซเท ยัง)
Stay made of lightning
(ซเท เมด อ็อฝ ไลทนิง)

[ZAYN:]
([ เซง : ])
Am I the only,
(แอ็ม ไอ ดิ โอ๊นลี่ ,)
Only believer?
(โอ๊นลี่ บิลีฝเฝอะ)

There’s something happening here [x2]
(แดร์ ซัมติง แฮพเพะนิง เฮียร [ x2 ])

The only
(ดิ โอ๊นลี่)
Only believer
(โอ๊นลี่ บิลีฝเฝอะ)

[There’s something happening here,
([ แดร์ ซัมติง แฮพเพะนิง เฮียร ,)
I hope you feel what I’m feeling too]
(ไอ โฮพ ยู ฟีล ว็อท แอม ฟีลอิง ทู ])

[LIAM:]
([ ลีเอม : ])
I get down, I get down, I get down
(ไอ เก็ท เดาน , ไอ เก็ท เดาน , ไอ เก็ท เดาน)
On my knees for ya
(ออน มาย นี ฟอ ยา)
I get down, I get down, I get down
(ไอ เก็ท เดาน , ไอ เก็ท เดาน , ไอ เก็ท เดาน)
On my knees
(ออน มาย นี)
I get down on my knees for you
(ไอ เก็ท เดาน ออน มาย นี ฟอ ยู)

[LOUIS:]
([ ลุอี : ])
Her light is as loud as as many ambulances
(เฮอ ไลท อีส แอ็ส เลาด แอ็ส แอ็ส เมนอิ แอมบิวแล็นซ)
As it takes to save a savior [whoa whoa whoa]
(แอ็ส ซิท เทค ทู เซฝ อะ เซฝเยอะ [ โว้ว โว้ว โว้ว ])

[NIALL:]
([ เนียล : ])
She floats through the room on a big balloon
(ชี ฟโลท ธรู เดอะ รุม ออน อะ บิก แบ็ลลูน)
Some say, ” She’s such a fake ”
(ซัม เซ , ” ชี ซัช อะ เฟค “)
That her love is made up
(แดท เฮอ ลัฝ อีส เมด อัพ)
No, no no no
(โน , โน โน โน)

[HARRY:]
([ แฮริ : ])
Let’s have another toast to the girl almighty
(เล็ท แฮ็ฝ แอะนัธเออะ โทซท ทู เดอะ เกิล ออลไมทิ)

[LOUIS:]
([ ลุอี : ])
Let’s pray we stay young
(เล็ท พเร วี ซเท ยัง)
Stay made of lightning
(ซเท เมด อ็อฝ ไลทนิง)

[ZAYN:]
([ เซง : ])
Am I the only,
(แอ็ม ไอ ดิ โอ๊นลี่ ,)
Only believer?
(โอ๊นลี่ บิลีฝเฝอะ)

There’s something happening here [x2]
(แดร์ ซัมติง แฮพเพะนิง เฮียร [ x2 ])

The only
(ดิ โอ๊นลี่)
Only believer
(โอ๊นลี่ บิลีฝเฝอะ)

[There’s something happening here,
([ แดร์ ซัมติง แฮพเพะนิง เฮียร ,)
I hope you feel what I’m feeling too]
(ไอ โฮพ ยู ฟีล ว็อท แอม ฟีลอิง ทู ])

[LIAM:]
([ ลีเอม : ])
I get down, I get down, I get down
(ไอ เก็ท เดาน , ไอ เก็ท เดาน , ไอ เก็ท เดาน)
On my knees for ya
(ออน มาย นี ฟอ ยา)

[NIALL:]
([ เนียล : ])
I get down, I get down, I get down
(ไอ เก็ท เดาน , ไอ เก็ท เดาน , ไอ เก็ท เดาน)
On my knees
(ออน มาย นี)
I get down on my knees for you
(ไอ เก็ท เดาน ออน มาย นี ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girl Almighty คำอ่านไทย One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น