เนื้อเพลง City Lights คำอ่านไทย Jojo

Hmm Yeaa [Ooh Ooh]
( อึม เย้ [ อู้ อู้ ])
City Lights
(ซีทอิ ไลท)
It’s on tonight Yea Yea [ooh ooh ooh ohh yea]
(อิทซ ออน ทุไนท เย เย [ อู้ อู้ อู้ โอ้ เย ])
Out on the street, I’m looking for a celebration
(เอ้า ออน เดอะ ซทรีท , แอม ลุคอิง ฟอ รา เซลิบเรฌัน)
Come roll with me, together we can crash the party and
(คัม โรล วิฑ มี , ทุเกฑเออะ วี แค็น คแร็ฌ เดอะ พาทิ แอ็นด)
Get on the floor, DJ please play my song
(เก็ท ออน เดอะ ฟโล , ดีเจ พลีส พเล มาย ซ็อง)
And we can do this all night long
(แอ็นด วี แค็น ดู ดีซ ซอร์ ไนท ล็อง)
Once again, it is on
(วันซ อะเกน , อิท อีส ออน)

I’m on a high
(แอม ออน อะ ไฮ)
I feel like I’m on medication
(ไอ ฟีล ไลค แอม ออน เมดดีเคชั่น)
I’m open wide, and we don’t need no complications
(แอม โอเพ็น ไวด , แอ็นด วี ด้อนท์ นีด โน คอมพลิเคฌัน)
Cause I feel alright
(คอส ไอ ฟีล ออลไร๊ท)
And all I see is red lights, and blue lights, and street lights
(แอ็นด ออล ไอ ซี อีส เร็ด ไลท , แอ็นด บลู ไลท , แอ็นด ซทรีท ไลท)
And it’s real life, is that a sign
(แอ็นด อิทซ ริแอ็ล ไลฟ , อีส แดท ดา ไซน)

I’m under the city lights
(แอม อันเดอะ เดอะ ซีทอิ ไลท)
It’s on, its on tonight
(อิทซ ออน , อิทซ ออน ทุไนท)
My mood is right, its on its on tonight
(มาย มูด อีส ไรท , อิทซ ออน อิทซ ออน ทุไนท)
Me and my girls [me and my girls]
(มี แอ็นด มาย เกิล [ มี แอ็นด มาย เกิล ])
Tonight it’s our world [tonight it’s our world]
(ทุไนท อิทซ เอ๊า เวิลด [ ทุไนท อิทซ เอ๊า เวิลด ])
I’m out tonight
(แอม เอ้า ทุไนท)
Yea, I’m out tonight [Heyy]
(เย , แอม เอ้า ทุไนท [ Heyy ])
Come on now
(คัมมอน เนา)

It’s after dark
(อิทซ อาฟเทอะ ดาค)
And I love stories in the morning
(แอ็นด ดาย ลัฝ สตอยสฺ ซิน เดอะ มอนิง)
I can see the stars
(ไอ แค็น ซี เดอะ ซทา)
Expensive cars on the boulevard
(เอ็คซเพนซิฝ คา ออน เดอะ บูลิฝาด)
And now I’m so inspired
(แอ็นด เนา แอม โซ อินซไพร)
Cause I want to buy me a Lexus
(คอส ไอ ว็อนท ทู ไบ มี อะ เล็กเซด)
Or maybe Ill get me a Beemer or Hummer,
(ออ เมบี แอล เก็ท มี อะ บีมเมอร์ ออ ฮัมเมอร์ ,)
It’s summer
(อิทซ ซัมเมอะ)
Its never too late
(อิทซ เนฝเวอะ ทู เลท)
There’s always more fascination
(แดร์ ออลเว โม แฟซซิเนฌัน)
Just turn the page
(จัซท เทิน เดอะ เพจ)
And I won’t be hesitating
(แอ็นด ดาย ว็อนท บี เฮสอิเททิง)
Cause I can hardly wait
(คอส ไอ แค็น ฮาดลิ เวท)
Do my dance, sway my hands
(ดู มาย ดานซ , ซเว มาย แฮ็นด)
Hear my jam
(เฮีย มาย แจ็ม)
You can count me in
(ยู แค็น เคานท มี อิน)
I wish tonight will never end
(ไอ วิฌ ทุไนท วิล เนฝเวอะ เอ็นด)

I’m under the city lights
(แอม อันเดอะ เดอะ ซีทอิ ไลท)
It’s on, its on tonight
(อิทซ ออน , อิทซ ออน ทุไนท)
My mood is right, its on its on tonight
(มาย มูด อีส ไรท , อิทซ ออน อิทซ ออน ทุไนท)
Me and my girls [me and my girls]
(มี แอ็นด มาย เกิล [ มี แอ็นด มาย เกิล ])
Tonight it’s our world [tonight it’s our world]
(ทุไนท อิทซ เอ๊า เวิลด [ ทุไนท อิทซ เอ๊า เวิลด ])
I’m out tonight
(แอม เอ้า ทุไนท)
Yea, I’m out tonight [Heyy]
(เย , แอม เอ้า ทุไนท [ Heyy ])
Come on now
(คัมมอน เนา)

I’m under the city lights
(แอม อันเดอะ เดอะ ซีทอิ ไลท)
It’s on, its on tonight
(อิทซ ออน , อิทซ ออน ทุไนท)
My mood is right, its on its on tonight
(มาย มูด อีส ไรท , อิทซ ออน อิทซ ออน ทุไนท)
Me and my girls [me and my girls]
(มี แอ็นด มาย เกิล [ มี แอ็นด มาย เกิล ])
Tonight its our world [tonight its our world]
(ทุไนท อิทซ เอ๊า เวิลด [ ทุไนท อิทซ เอ๊า เวิลด ])
I’m out tonight
(แอม เอ้า ทุไนท)
Yea, I’m out tonight [Heyy]
(เย , แอม เอ้า ทุไนท [ Heyy ])
Come on now
(คัมมอน เนา)

[Repeat 4X]
([ ริพีท 4X ])
I’m out tonight and it’s all alright
(แอม เอ้า ทุไนท แอ็นด อิทซ ซอร์ ออลไร๊ท)
See I’m out tonight, and it’s alright
(ซี แอม เอ้า ทุไนท , แอ็นด อิทซ ออลไร๊ท)

[Repeat Chorus 2X]
([ ริพีท โครัซ 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง City Lights คำอ่านไทย Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น