เนื้อเพลง Spin คำอ่านไทย Darren Hayes

Governments elected nobody votes
( กัฝเอินเม็นท อิเลคท โนบอดี้ โฝท)
Politically correct isn’t that a joke?
(โพะลีทอิแค็ลลิ เคาะเรคท อีสซึ่น แดท ดา โจค)
We censor music then give children guns
(วี เซนเซอะ มยูสิค เด็น กิฝ ชีลดเร็น กัน)
On CNN
(ออน CNN)
Still fightin’ to death over Jerusalem
(ซทิล ไฟท์ดิน ทู เด็ธ โอเฝอะ จิรูซเล็ม)
Four letter disease still makes us run
(โฟ เลทเทอะ ดิสีส ซทิล เมค อัซ รัน)
Can’t comprehend that you can die from Love
(แค็นท คอมพริเฮนด แดท ยู แค็น ได ฟร็อม ลัฝ)

Can I start things over
(แค็น นาย ซทาท ธิง โอเฝอะ)
And change your mind
(แอ็นด เชนจ ยุร ไมนด)
Can I sing a melody
(แค็น นาย ซิง อะ เมลโอะดิ)
Press rewind
(พเร็ซ รีไวนด)
Can I move your feet
(แค็น นาย มูฝ ยุร ฟีท)
make your heart skip a beat
(เมค ยุร ฮาท ซคิพ อะ บีท)
Can a simple tune
(แค็น อะ ซิ๊มเพิ่ล ทยูน)
flow through you?
(ฟโล ธรู ยู)

When the music feels like this
(ฮเว็น เดอะ มยูสิค ฟีล ไลค ดีซ)
When you lose control you gotta go with it
(ฮเว็น ยู ลูส ค็อนทโรล ยู กอททะ โก วิฑ อิท)
Ten feet high
(เท็น ฟีท ไฮ)
Flyin’ above the sky
(ฟายอิน อะบัฝ เดอะ ซไค)
Your problems don’t exist
(ยุร พรอบเล็ม ด้อนท์ เอ็กสีซท)
When music feels like this
(ฮเว็น มยูสิค ฟีล ไลค ดีซ)

No money left in Africa
(โน มันอิ เล็ฟท อิน แอฟริคะ)
Starvin’ to death
(Starvin ทู เด็ธ)
In Bosnia we close our eyes and hide
(อิน Bosnia วี คโลส เอ๊า ไอ แซน ไฮด)
a nation cries
(อะ เนฌัน ไคร)
And In the West
(แอ็นด อิน เดอะ เว็ซท)
TV Possessed and weight obsessed
(ทีวี พ็อสเสซ แอ็นด เวท อ็อบเซซ)
The media dissects, infects
(เดอะ มีเดียะ ดิเซคท , อินเฟคท)
We think real life is reality TV
(วี ธิงค ริแอ็ล ไลฟ อีส ริแอลอิทิ ทีวี)

Can I have your attention
(แค็น นาย แฮ็ฝ ยุร แอ็ทเทนฌัน)
And Press rewind
(แอ็นด พเร็ซ รีไวนด)
When the DJ spins
(ฮเว็น เดอะ ดีเจ ซพิน)
Will it change your mind?
(วิล อิท เชนจ ยุร ไมนด)
Can I move your feet
(แค็น นาย มูฝ ยุร ฟีท)
Make your heart skip a beat
(เมค ยุร ฮาท ซคิพ อะ บีท)
Can a piece of me
(แค็น อะ พีซ อ็อฝ มี)
Flow through you?
(ฟโล ธรู ยู)

When the music feels like this
(ฮเว็น เดอะ มยูสิค ฟีล ไลค ดีซ)
When you lose control you gotta go with it
(ฮเว็น ยู ลูส ค็อนทโรล ยู กอททะ โก วิฑ อิท)
Ten feet high
(เท็น ฟีท ไฮ)
Flying above the sky
(ฟไลอิง อะบัฝ เดอะ ซไค)
Your problems don’t exist
(ยุร พรอบเล็ม ด้อนท์ เอ็กสีซท)
When music feels like this
(ฮเว็น มยูสิค ฟีล ไลค ดีซ)

When the Music feels like this
(ฮเว็น เดอะ มยูสิค ฟีล ไลค ดีซ)
DJ take control
(ดีเจ เทค ค็อนทโรล)
And Grab a hold of me
(แอ็นด กแร็บ อะ โฮลด อ็อฝ มี)
Spin that wheel
(ซพิน แดท ฮวีล)
Tell me how to feel
(เท็ล มี เฮา ทู ฟีล)
I like the shape I’m in
(ไอ ไลค เดอะ เฌพ แอม อิน)
When music feels like this
(ฮเว็น มยูสิค ฟีล ไลค ดีซ)

Bringin’ the beat back
(บริงอิน เดอะ บีท แบ็ค)
Stompin’ the floor
(สตอมพิน เดอะ ฟโล)
Dancin’ like a booty never bounced before
(แดนซิน ไลค เก บูทิ เนฝเวอะ เบานซ บิโฟ)

Poppin’ to the back beat
(พอพปิน ทู เดอะ แบ็ค บีท)
Up on the one
(อัพ ออน ดิ วัน)
Smack Jack Freakin’ now you’re overcome
(ซแม็ค แจ็ค ฟริกคินเนา ยัวร์ โอเว่อร์คัม)

When the music feels like this
(ฮเว็น เดอะ มยูสิค ฟีล ไลค ดีซ)
When you lose control you gotta go with it
(ฮเว็น ยู ลูส ค็อนทโรล ยู กอททะ โก วิฑ อิท)
Ten feet high
(เท็น ฟีท ไฮ)
Flying above the sky
(ฟไลอิง อะบัฝ เดอะ ซไค)
Your problems don’t exist
(ยุร พรอบเล็ม ด้อนท์ เอ็กสีซท)
When music feels like this
(ฮเว็น มยูสิค ฟีล ไลค ดีซ)

When the Music feels like this
(ฮเว็น เดอะ มยูสิค ฟีล ไลค ดีซ)
DJ take control
(ดีเจ เทค ค็อนทโรล)
And Grab a hold of me
(แอ็นด กแร็บ อะ โฮลด อ็อฝ มี)
Spin that wheel
(ซพิน แดท ฮวีล)
Tell me how to feel
(เท็ล มี เฮา ทู ฟีล)
I like the shape I’m in
(ไอ ไลค เดอะ เฌพ แอม อิน)
When music feels like this
(ฮเว็น มยูสิค ฟีล ไลค ดีซ)

Let the music in
(เล็ท เดอะ มยูสิค อิน)
Let the DJ spin
(เล็ท เดอะ ดีเจ ซพิน)
Let the music in
(เล็ท เดอะ มยูสิค อิน)
Cos the music should feel like this
(คอซ เดอะ มยูสิค เชิด ฟีล ไลค ดีซ)
Feel the music
(ฟีล เดอะ มยูสิค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spin คำอ่านไทย Darren Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น