เนื้อเพลง Jackknife Johnny คำอ่านไทย Alice Cooper

[Alice Cooper / Bernie Taupin / D*ck Wagner]
( [ แอลรีสคูพเออะ / เบอร่ Taupin / D*ck Wagner ])

From his army confessions of his military days
(ฟร็อม ฮิส อามิ ค็อนเฟฌอัน อ็อฝ ฮิส มีลอิเทริ เด)
You still carry the shrapnel you’re shell-shocked and dazed
(ยู ซทิล แคริ เดอะ ฌแรพเน็ล ยัวร์ เฌ็ล ฌ็อค แอ็นด เด)
Dear Johnny have you lost your way
(เดีย จอนนิ แฮ็ฝ ยู ล็อซท ยุร เว)
Or like denim and leather are you faded and frayed
(ออ ไลค เดนิม แอ็นด เลฑเออะ อาร์ ยู แฟ็ด แอ็นด ฟเร)

Institute lackies with hot bourbon breath
(อีนซทิทยูท lackies วิฑ ฮ็อท bourbon บเร็ธ)
White coats and needles Johnny like to scare you to death
(ฮไวท โคท แซน นี๊ดเดิ้ล จอนนิ ไลค ทู ซแค ยู ทู เด็ธ)
Dear Johnny do you feel your best
(เดีย จอนนิ ดู ยู ฟีล ยุร เบ็ซท)
When you’re strung out at night on your morphine and meth
(ฮเว็น ยัวร์ ซทรัง เอ้า แอ็ท ไนท ออน ยุร มอฟีน แอ็นด เมตสฺ)

Jackknife Johnny you’re a floor moppin’ flunkie
(แจ็คไนฟ จอนนิ ยัวร์ อะ ฟโล moppin flunkie)
Tool of a dagger’s drawn world
(ทูล อ็อฝ อะ แดกเกอะ ดรอน เวิลด)
Jackknife Johnny them old vets gotta hate you
(แจ็คไนฟ จอนนิ เฑ็ม โอลด เวทสฺ กอททะ เฮท ยู)
For bringing home that V.C. girl
(ฟอ บริงกิง โฮม แดท วี ซี เกิล)
Jackknife Johnny welcome to our world
(แจ็คไนฟ จอนนิ เวลคัม ทู เอ๊า เวิลด)

From the tone deaf hearing of the draft board game
(ฟร็อม เดอะ โทน เด็ฟ เฮียริง อ็อฝ เดอะ ดรัฟท โบด เกม)
You were washing cars down in Dallas when the holocaust came
(ยู เวอ ว็อฌนิ่ง คา เดาน อิน Dallas ฮเว็น เดอะ ฮอลโอะคอซท เคม)
Dear Johnny your excuse was lame
(เดีย จอนนิ ยุร เอ็คซคยูซ วอส เลม)
All your friends sleep in boxes while you sleep in chains
(ออล ยุร ฟเร็นด ซลีพ อิน บ็อกซ ฮไวล ยู ซลีพ อิน เชน)

Jackknife Johnny you’re a bad jungle monkey
(แจ็คไนฟ จอนนิ ยัวร์ อะ แบ็ด จั๊งเกิ้ล มังคิ)
Tool of a dagger’s drawn world
(ทูล อ็อฝ อะ แดกเกอะ ดรอน เวิลด)
Jackknife Johnny them old vets gotta hate you
(แจ็คไนฟ จอนนิ เฑ็ม โอลด เวทสฺ กอททะ เฮท ยู)
For bringing home that V.C. girl
(ฟอ บริงกิง โฮม แดท วี ซี เกิล)
Jackknife Johnny welcome to our world
(แจ็คไนฟ จอนนิ เวลคัม ทู เอ๊า เวิลด)

Jackknife Johnny you’re a floor moppin’ flunkie
(แจ็คไนฟ จอนนิ ยัวร์ อะ ฟโล moppin flunkie)
Tool of a dagger’s drawn world
(ทูล อ็อฝ อะ แดกเกอะ ดรอน เวิลด)
Jackknife Johnny them old vets gotta hate you
(แจ็คไนฟ จอนนิ เฑ็ม โอลด เวทสฺ กอททะ เฮท ยู)
For bringing home that V.C. girl
(ฟอ บริงกิง โฮม แดท วี ซี เกิล)
Jackknife Johnny welcome to our world
(แจ็คไนฟ จอนนิ เวลคัม ทู เอ๊า เวิลด)

Jackknife Johnny you’re a bad jungle monkey
(แจ็คไนฟ จอนนิ ยัวร์ อะ แบ็ด จั๊งเกิ้ล มังคิ)
Tool of a dagger’s drawn world
(ทูล อ็อฝ อะ แดกเกอะ ดรอน เวิลด)
Jackknife Johnny them old vets gotta hate you
(แจ็คไนฟ จอนนิ เฑ็ม โอลด เวทสฺ กอททะ เฮท ยู)
For bringing home that V.C. girl
(ฟอ บริงกิง โฮม แดท วี ซี เกิล)
Jackknife Johnny
(แจ็คไนฟ จอนนิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jackknife Johnny คำอ่านไทย Alice Cooper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น