เนื้อเพลง Red Cape คำอ่านไทย Priscilla Ahn

I’m alive should have died in a plane crash
( แอม อะไลฝ เชิด แฮ็ฝ ได อิน อะ พเลน คแร็ฌ)
Four long years ago
(โฟ ล็อง เยีย อะโก)
Lost my hope, couldn’t cope
(ล็อซท มาย โฮพ , คูดซึ่น โคพ)
With my fear of news on the radio
(วิฑ มาย เฟีย อ็อฝ นยู ออน เดอะ เรดิโอ)

But I’ve got a long red cape
(บัท แอฝ ก็อท ดา ล็อง เร็ด เคพ)
That’s caught in the engine of a plane
(แด๊ท คอท อิน ดิ เอนจิน อ็อฝ อะ พเลน)
That’s flying way too low
(แด๊ท ฟไลอิง เว ทู โล)
Yesterday a hurricane had blown away my long red cape
(เยซเทอะดิ อะ เฮอริเคน แฮ็ด บโลน อะเว มาย ล็อง เร็ด เคพ)
And I, feel satisfied
(แอ็นด ดาย , ฟีล แซทอิซไฟด)

[vocalizing]
([ vocalizings ])

I’m in peace, I feel sweetly released
(แอม อิน พีซ , ไอ ฟีล ซวิทลิ รีลีซ)
From all that I couldn’t let go.
(ฟร็อม ออล แดท ไอ คูดซึ่น เล็ท โก)
If I knew, what to do
(อิฟ ฟาย นยู , ว็อท ทู ดู)
The I guess I’d finally feel anew
(ดิ ไอ เก็ซ อาย ไฟแน็ลลิ ฟีล อันยู)

But I can’t wear my cape
(บัท ไอ แค็นท แว มาย เคพ)
Cause I would be repeating a mistake
(คอส ไอ เวิด บี รีปพิธดิง อะ มิซเทค)

I just gotta let it go
(ไอ จัซท กอททะ เล็ท ดิธ โก)
I just gotta let it go
(ไอ จัซท กอททะ เล็ท ดิธ โก)
I just gotta let it, let it go, let it go
(ไอ จัซท กอททะ เล็ท ดิธ , เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก)
I just gotta let it go
(ไอ จัซท กอททะ เล็ท ดิธ โก)
[x3]
([ x3 ])

Yesterday a hurricane
(เยซเทอะดิ อะ เฮอริเคน)
Had blown away my long red cape
(แฮ็ด บโลน อะเว มาย ล็อง เร็ด เคพ)
And I, I, I
(แอ็นด ดาย , ไอ , ไอ)
Feel satisfied [-ied, -ied]
(ฟีล แซทอิซไฟด [ ied , ied ])

[vocalizing]
([ vocalizings ])

Yesterday a hurricane had blown away my long red cape,
(เยซเทอะดิ อะ เฮอริเคน แฮ็ด บโลน อะเว มาย ล็อง เร็ด เคพ ,)
And I feel satisfied
(แอ็นด ดาย ฟีล แซทอิซไฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Red Cape คำอ่านไทย Priscilla Ahn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น