เนื้อเพลง Ba Bump คำอ่านไทย Black Eyed Peas

[Will.i.am]
( [ วิล ไอ แอ็ม ])
Yea [woo]
(เย [ วู ])
Uh [woo]
(อา [ วู ])
the sh*t [woo]
(เดอะ ฌะ *ที [ วู ])
ya…
(ยา)
Hey
(เฮ)
This is the beat that make you shake your rump
(ดีซ ซิส เดอะ บีท แดท เมค ยู เฌค ยุร รัมพ)
That make your booty go ba-bump, ba-bump
(แดท เมค ยุร บูทิ โก บา บัมพ , บา บัมพ)
It’s that beat that make ya bump ya bump [ohh]
(อิทซ แดท บีท แดท เมค ยา บัมพ ยา บัมพ [ โอ้ ])

Yea, just do what you want
(เย , จัซท ดู ว็อท ยู ว็อนท)
Up in the club just do what you want
(อัพ อิน เดอะ คลับ จัซท ดู ว็อท ยู ว็อนท)
Get into it baby, get off your stump
(เก็ท อีนทุ อิท เบบิ , เก็ท ออฟฟ ยุร ซทัมพ)
Girlies on the dance floor wiggle your fronts
(เกิลอิ ออน เดอะ ดานซ ฟโล วิกเกิล ยุร ฟรันท)
We got rhymes that always triumph
(วี ก็อท ไรม แดท ออลเว ทไรอัมฟ)
This is the beat that make ya bump ya bump
(ดีซ ซิส เดอะ บีท แดท เมค ยา บัมพ ยา บัมพ)
Shake your rump rump shaky shake your rump
(เฌค ยุร รัมพ รัมพ เฌคอิ เฌค ยุร รัมพ)

Its that beat that make ya bump ya bump
(อิทซ แดท บีท แดท เมค ยา บัมพ ยา บัมพ)

And only gettin’ little booties little bit of hump [thanks]
(แอ็นด โอ๊นลี่ เกดดิน ลิ๊ทเทิ่ล บูดี ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ฮัมพ [ แธ็งค ])
And if you got boobies baby keep em all plump
(แอ็นด อิฟ ยู ก็อท boobies เบบิ คีพ เอ็ม ออล พลัมพ)
And if you got blunts s-smoke em if you want
(แอ็นด อิฟ ยู ก็อท บลันท เอส ซโมค เอ็ม อิฟ ยู ว็อนท)
Got a 6 – 4 get pump it in your trunk
(ก็อท ดา ซิก โฟว เก็ท พัมพ อิท อิน ยุร ทรังค)
Cuz we got biz that been boomin like… [ohh]
(คัซ วี ก็อท บิซ แดท บีน บูมิน ไลค [ โอ้ ])

Yea n*gga don’t frunt
(เย เอ็น *gga ด้อนท์ frunt)
Cuz this beat got you running just like gump
(คัซ ดีซ บีท ก็อท ยู รันนิง จัซท ไลค gump)
[run forest]
([ รัน ฟอเร็ซท ])

Bump ya bump
(บัมพ ยา บัมพ)

And if you got money fellas keep it like Trump
(แอ็นด อิฟ ยู ก็อท มันอิ เฟลลา คีพ อิท ไลค ทรัมพ)
Fellas, huh
(เฟลลา , ฮู)
Whip out your money
(ฮวิพ เอ้า ยุร มันอิ)
and go get a Honey
(แอ็นด โก เก็ท ดา ฮันอิ)
and buy what she want
(แอ็นด ไบ ว็อท ชี ว็อนท)
Take her to the ball and try to get her drunk
(เทค เฮอ ทู เดอะ บอล แอ็นด ทไร ทู เก็ท เฮอ ดรังค)
But if the girl’s UGLY
(บัท อิฟ เดอะ เกิล อักลิ)
Then get drunk
(เด็น เก็ท ดรังค)

This that beat that make ya get crunk
(ดีซ แดท บีท แดท เมค ยา เก็ท ครัก)
It’s that beat that make ya bump ya bump [ohh]
(อิทซ แดท บีท แดท เมค ยา บัมพ ยา บัมพ [ โอ้ ])
I’ll give you what ya want
(แอล กิฝ ยู ว็อท ยา ว็อนท)

[Ye-eh-eh, Ye-eh-eh, Ye-eh-eh, Ye-eh-eh…]
([ ยี เอ เอ , ยี เอ เอ , ยี เอ เอ , ยี เอ เอ ])
B to the U to the M to the P
(บี ทู ดิ ยู ทู เดอะ เอ็ม ทู เดอะ พี)
That’s what we gave ya cuz that’s what you need
(แด๊ท ว็อท วี เกฝ ยา คัซ แด๊ท ว็อท ยู นีด)
B to the E to the P make ya bump [ooh]
(บี ทู ดิ อี ทู เดอะ พี เมค ยา บัมพ [ อู้ ])
I’ll give you what you want
(แอล กิฝ ยู ว็อท ยู ว็อนท)

I come with rhymes that are dangerous like stunts [yea]
(ไอ คัม วิฑ ไรม แดท อาร์ เดนเจอะรัซ ไลค ซทันท [ เย ])
Keep the girls screaming just like trumpets [yea]
(คีพ เดอะ เกิล ซครีมอิง จัซท ไลค ทรัมเพ็ท [ เย ])
Keep the hits from smashing like pumpkins
(คีพ เดอะ ฮิท ฟร็อม ซแมฌอิง ไลค พัมคิน)
Get ya drunk like it’s too, too much consumption [ohh]
(เก็ท ยา ดรังค ไลค อิทซ ทู , ทู มัช ค็อนซัมพฌัน [ โอ้ ])
Throw the assume, there’s no room for assumption
(ธโร ดิ แอ็ซยูม , แดร์ โน รุม ฟอ แอ็ซซัมฌัน)
We the crew that keep the funk just funking
(วี เดอะ ครู แดท คีพ เดอะ ฟังค จัซท ฟังคิง)
The bump just ba-bump, ba-bump, ba-bumping [ohh]
(เดอะ บัมพ จัซท บา บัมพ , บา บัมพ , บา bumpings [ โอ้ ])

We give ya what you want
(วี กิฝ ยา ว็อท ยู ว็อนท)
Some that thing lil some one of
(ซัม แดท ธิง ลิล ซัม วัน อ็อฝ)
Just like your mamma n*gga this beats Chunky
(จัซท ไลค ยุร มะมา เอ็น *gga ดีซ บีท Chunky)
Look imma be real blunt
(ลุค แอมมา บี ริแอ็ล บลันท)
We punch up cops, no, we don’t get punk’d
(วี พันช อัพ ค็อพ , โน , วี ด้อนท์ เก็ท punkd)
Never stagged near the dragon, keep it on jump [ohh]
(เนฝเวอะ ซเทจอิ เนีย เดอะ ดแรกอัน , คีพ อิท ออน จัมพ [ โอ้ ])
If you’re askin’ it’s the year of the Monkey
(อิฟ ยัวร์ แอสกิน อิทซ เดอะ เยีย อ็อฝ เดอะ มังคิ)

So ba bump ba bump [ohh]
(โซ บา บัมพ บา บัมพ [ โอ้ ])

[Fergie]
([ เฟอร์กี้ ])
Do what you want
(ดู ว็อท ยู ว็อนท)
[Up in the club just do what you want]
([ อัพ อิน เดอะ คลับ จัซท ดู ว็อท ยู ว็อนท ])
Give it to me baby, yea, get off your stump
(กิฝ อิท ทู มี เบบิ , เย , เก็ท ออฟฟ ยุร ซทัมพ)
Brothers on the floor just wiggle your front
(บรัฑเออะ ออน เดอะ ฟโล จัซท วิกเกิล ยุร ฟรันท)
Cuz we got rhymes that always triumph, huh
(คัซ วี ก็อท ไรม แดท ออลเว ทไรอัมฟ , ฮู)
Got blunts s-smoke em if you want
(ก็อท บลันท เอส ซโมค เอ็ม อิฟ ยู ว็อนท)
This that beat that make ya, you know the rest
(ดีซ แดท บีท แดท เมค ยา , ยู โน เดอะ เร็ซท)

[Will.i.am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
It’s that beat that make ya bump ya bump [ohh]
(อิทซ แดท บีท แดท เมค ยา บัมพ ยา บัมพ [ โอ้ ])

[Fergie]
([ เฟอร์กี้ ])
I’ll give ya what you want, come on
(แอล กิฝ ยา ว็อท ยู ว็อนท , คัมมอน)

[Will.i.am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
[Ye-eh-eh, Ye-eh-eh, Ye-eh-eh, Ye-eh-eh…]
([ ยี เอ เอ , ยี เอ เอ , ยี เอ เอ , ยี เอ เอ ])
B to the U to the M to the P
(บี ทู ดิ ยู ทู เดอะ เอ็ม ทู เดอะ พี)
That’s what we gave ya cuz that’s what you need
(แด๊ท ว็อท วี เกฝ ยา คัซ แด๊ท ว็อท ยู นีด)
B to the E to the P make ya bump [ooh]
(บี ทู ดิ อี ทู เดอะ พี เมค ยา บัมพ [ อู้ ])

This is bumping, bumping, [oh] bumping, bumping
(ดีซ ซิส bumpings , bumpings , [ โอ ] bumpings , bumpings)
When it’s bumping in your trunk, it takes over me
(ฮเว็น อิทซ bumpings อิน ยุร ทรังค , อิท เทค โอเฝอะ มี)
[This is bumping, bumping] and this is real [bumping, bumping]
([ ดีซ ซิส bumpings , bumpings ] แอ็นด ดีซ ซิส ริแอ็ล [ bumpings , bumpings ])
cuz I feel
(คัซ ไอ ฟีล)
the ba-bump bump ba-bump
(เดอะ บา บัมพ บัมพ บา บัมพ)
This is bumping, bumping, [Oh] bumping, bumping
(ดีซ ซิส bumpings , bumpings , [ โอ ] bumpings , bumpings)
When the base ba-bumps, ba-bumps it takes over me
(ฮเว็น เดอะ เบซ บา บัมพ , บา บัมพ ซิท เทค โอเฝอะ มี)
[This is bumping, bumping] you know I feel [bumping, bumping]
([ ดีซ ซิส bumpings , bumpings ] ยู โน ไอ ฟีล [ bumpings , bumpings ])
so unreal
(โซ อันรีแอ็ล)
ba-da bump bump da-bump
(บา ดา บัมพ บัมพ ดา บัมพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ba Bump คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น