เนื้อเพลง Break Me Shake Me คำอ่านไทย Savage Garden

i never thought i’d change my
( ไอ เนฝเวอะ ธอท อาย เชนจ มาย)
opinion again
(โอะพีนยัน อะเกน)
but you moved me in a way that i’ve
(บัท ยู มูฝ มี อิน อะ เว แดท แอฝ)
never known
(เนฝเวอะ โนน)
you moved me in a way that i’ve
(ยู มูฝ มี อิน อะ เว แดท แอฝ)
never known
(เนฝเวอะ โนน)

but straight away you just moved
(บัท ซทเรท อะเว ยู จัซท มูฝ)
into position again
(อีนทุ โพะสีฌอัน อะเกน)
you abused me in a way that i’ve
(ยู อับยูซ มี อิน อะ เว แดท แอฝ)
never known
(เนฝเวอะ โนน)
you abused me in a way that i’ve
(ยู อับยูซ มี อิน อะ เว แดท แอฝ)
never known
(เนฝเวอะ โนน)

chorus
(โครัซ)
so break me shake me hate me
(โซ บเรค มี เฌค มี เฮท มี)
take me over
(เทค มี โอเฝอะ)
when the madness stops then you
(ฮเว็น เดอะ แมดเน็ซ ซท็อพ เด็น ยู)
will be alone
(วิล บี อะโลน)
just break me shake me hate me
(จัซท บเรค มี เฌค มี เฮท มี)
take me over
(เทค มี โอเฝอะ)
when the madness stops then you
(ฮเว็น เดอะ แมดเน็ซ ซท็อพ เด็น ยู)
will be alone
(วิล บี อะโลน)

so you’re the kind who deals with the
(โซ ยัวร์ เดอะ ไคนด ฮู ดีล วิฑ เดอะ)
games in the mind
(เกม ซิน เดอะ ไมนด)
well you confuse me in a way that
(เว็ล ยู ค็อนฟยูส มี อิน อะ เว แดท)
i’ve never known
(แอฝ เนฝเวอะ โนน)
you confuse me in a way that i’ve
(ยู ค็อนฟยูส มี อิน อะ เว แดท แอฝ)
never known
(เนฝเวอะ โนน)

chorus
(โครัซ)

she says i can help you but what
(ชี เซ ซาย แค็น เฮ็ลพ ยู บัท ว็อท)
do you say
(ดู ยู เซ)
but it’s not free baby you’ll have
(บัท อิทซ น็อท ฟรี เบบิ โยว แฮ็ฝ)
to pay
(ทู เพ)
you just keep me contemplating that
(ยู จัซท คีพ มี คอนเอมพลีดิง แดท)
your soul is slowly fading
(ยุร โซล อีส ซโลลิ เฟดิง)

god don’t you know that i live with a ton
(ก็อด ด้อนท์ ยู โน แดท ไอ ไลฝ วิฑ อะ ท็อง)
of regret
(อ็อฝ ริกเรท)
cause i used to move you in a way that
(คอส ไอ ยูซ ทู มูฝ ยู อิน อะ เว แดท)
you’ve never known
(ยู๊ฟ เนฝเวอะ โนน)
but then i accused you in a way that
(บัท เด็น นาย แอ็คยูส ยู อิน อะ เว แดท)
you’ve never known
(ยู๊ฟ เนฝเวอะ โนน)
but you hurt me in a way that i’ve
(บัท ยู เฮิท มี อิน อะ เว แดท แอฝ)
never known
(เนฝเวอะ โนน)

break me shake me hate me take
(บเรค มี เฌค มี เฮท มี เทค)
me over
(มี โอเฝอะ)
when the madness stops then you
(ฮเว็น เดอะ แมดเน็ซ ซท็อพ เด็น ยู)
will be alone
(วิล บี อะโลน)
so won’t you break me shake me
(โซ ว็อนท ยู บเรค มี เฌค มี)
hate me take me over
(เฮท มี เทค มี โอเฝอะ)
when the madness stops then you
(ฮเว็น เดอะ แมดเน็ซ ซท็อพ เด็น ยู)
will be alone
(วิล บี อะโลน)

listen baby
(ลิ๊สซึ่น เบบิ)
you’ll be you’ll be alone
(โยว บี โยว บี อะโลน)

break me shake me hate me take
(บเรค มี เฌค มี เฮท มี เทค)
me make me
(มี เมค มี)
fake me break me shake me hate
(เฟค มี บเรค มี เฌค มี เฮท)
me take me
(มี เทค มี)
break me
(บเรค มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break Me Shake Me คำอ่านไทย Savage Garden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น