เนื้อเพลง Happy? คำอ่านไทย Mudvayne

In this hole
( อิน ดีซ โฮล)
That is me
(แดท อีส มี)
The dead are rolling over
(เดอะ เด็ด อาร์ โรลลิง โอเฝอะ)
In this hole
(อิน ดีซ โฮล)
Thickening
(ธีคเคะนิง)
Dirt shoveled over shoulders
(เดิท โชฝโวโอเฝอะ โฌลเดอะ)

I feel it in me
(ไอ ฟีล อิท อิน มี)
So overwhelmed
(โซ โอเฝอะฮเวลม)
Oh this pressured center rising
(โอ ดีซ พเรฌเออะ เซนเทอะ ไรสอิง)
My life over turned
(มาย ไลฟ โอเฝอะ เทิน)
Unfair the despair
(อันแฟ เดอะ ดิซแพ)
All these scars keep ripping open
(ออล ฑิส ซคา คีพ รีพพิง โอเพ็น)

Peel me from the skin
(พีล มี ฟร็อม เดอะ ซคิน)
Tear me from the rind
(เทีย มี ฟร็อม เดอะ ไรนด)
Does it make you happy now?
(โด ซิท เมค ยู แฮพพิ เนา)

Tear meat from the bone
(เทีย มีท ฟร็อม เดอะ บอน)
Tear me from myself
(เทีย มี ฟร็อม ไมเซลฟ)
Are you feeling happy now?
(อาร์ ยู ฟีลอิง แฮพพิ เนา)

In this hole
(อิน ดีซ โฮล)
That is me
(แดท อีส มี)
A life that’s growing feeble
(อะ ไลฟ แด๊ท กโรอิง ฟีเบิล)
In this hole
(อิน ดีซ โฮล)
So limiting
(โซ limitings)
The sun has set all darkness
(เดอะ ซัน แฮ็ส เซ็ท ดอร์ ดาคเน็ซ)

Buried underneath
(เบริ อันเดอะนีธ)
Hands slip off the wheel
(แฮ็นด ซลิพ ออฟฟ เดอะ ฮวีล)
Internal pathway to contention
(อินเทอแน็ล แพตเวย์ ทู ค็อนเทนฌัน)

Peel me from the skin
(พีล มี ฟร็อม เดอะ ซคิน)
Tear me from the rind
(เทีย มี ฟร็อม เดอะ ไรนด)
Does it make you happy now?
(โด ซิท เมค ยู แฮพพิ เนา)

Tear meat from the bone
(เทีย มีท ฟร็อม เดอะ บอน)
Tear me from myself
(เทีย มี ฟร็อม ไมเซลฟ)
Are you feeling happy now?
(อาร์ ยู ฟีลอิง แฮพพิ เนา)

Are you
(อาร์ ยู)
HAPPY
(แฮพพิ)

Are you
(อาร์ ยู)
HAPPY
(แฮพพิ)

Are you feeling happy?
(อาร์ ยู ฟีลอิง แฮพพิ)

In this hole
(อิน ดีซ โฮล)
That is me
(แดท อีส มี)
Left with a heart exhausted
(เล็ฟท วิฑ อะ ฮาท เอ็กสอซท)
Whats my release?
(ว็อท มาย รีลีซ)
What sets me free?
(ว็อท เซ็ท มี ฟรี)
Do you pull me up just to push me down again?
(ดู ยู พุล มี อัพ จัซท ทู พุฌ มี เดาน อะเกน)

Peel me from the skin
(พีล มี ฟร็อม เดอะ ซคิน)
Tear me from the rind
(เทีย มี ฟร็อม เดอะ ไรนด)
Does it make you happy now?
(โด ซิท เมค ยู แฮพพิ เนา)

Tear meat from the bone
(เทีย มีท ฟร็อม เดอะ บอน)
Tear me from myself
(เทีย มี ฟร็อม ไมเซลฟ)
Are you feeling happy?
(อาร์ ยู ฟีลอิง แฮพพิ)

Peel me from the skin
(พีล มี ฟร็อม เดอะ ซคิน)
[peel me from the skin]
([ พีล มี ฟร็อม เดอะ ซคิน ])
Tear me from the rind
(เทีย มี ฟร็อม เดอะ ไรนด)
Does it make you happy now?
(โด ซิท เมค ยู แฮพพิ เนา)

Tear meat from the bone
(เทีย มีท ฟร็อม เดอะ บอน)
[Tear meat from the bone]
([ เทีย มีท ฟร็อม เดอะ บอน ])
Tear me from myself
(เทีย มี ฟร็อม ไมเซลฟ)
Are you feeling happy?
(อาร์ ยู ฟีลอิง แฮพพิ)

Does it make you happy?
(โด ซิท เมค ยู แฮพพิ)
Are you feeling happy?
(อาร์ ยู ฟีลอิง แฮพพิ)
Are you f*cking happy?
(อาร์ ยู เอฟ *คิง แฮพพิ)
Now that I’m lost left with nothing
(เนา แดท แอม ล็อซท เล็ฟท วิฑ นัธอิง)

Does it make you happy?
(โด ซิท เมค ยู แฮพพิ)
Are you feeling happy?
(อาร์ ยู ฟีลอิง แฮพพิ)
Are you f*cking happy?
(อาร์ ยู เอฟ *คิง แฮพพิ)
Now that I’m lost left with nothing?
(เนา แดท แอม ล็อซท เล็ฟท วิฑ นัธอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy? คำอ่านไทย Mudvayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น