เนื้อเพลง All I Have to Do is Dream คำอ่านไทย Anne Murray

When I want you in my arms
( ฮเว็น นาย ว็อนท ยู อิน มาย อาม)
When I want you and all your charms
(ฮเว็น นาย ว็อนท ยู แอ็นด ออล ยุร ชาม)
Whenever I want you
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ว็อนท ยู)
All I have to do is dream
(ออล ไอ แฮ็ฝ ทู ดู อีส ดรีม)
Dream, dream, dream.
(ดรีม , ดรีม , ดรีม)

When I feel blue in the night
(ฮเว็น นาย ฟีล บลู อิน เดอะ ไนท)
When I need you to hold me tight
(ฮเว็น นาย นีด ยู ทู โฮลด มี ไทท)
Whenever I want you
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ว็อนท ยู)
All I have to do is dream, dream.
(ออล ไอ แฮ็ฝ ทู ดู อีส ดรีม , ดรีม)

I can make you mine
(ไอ แค็น เมค ยู ไมน)
Taste your lips of wine
(เทซท ยุร ลิพ อ็อฝ ไวน)
Anytime night or day
(เอนี่ไทม์ ไนท ออ เด)
Only trouble is, gee whiz
(โอ๊นลี่ ทรั๊บเบิ้ล อีส , จี ฮวิส)
I’m dreaming my life away.
(แอม ดรีมมิง มาย ไลฟ อะเว)

I need you so, that I could die
(ไอ นีด ยู โซ , แดท ไอ เคิด ได)
I love you so and that is why
(ไอ ลัฝ ยู โซ แอ็นด แดท อีส ฮไว)
Whenever I want you
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ว็อนท ยู)
All I have to do is dream
(ออล ไอ แฮ็ฝ ทู ดู อีส ดรีม)
Dream, dream, dream
(ดรีม , ดรีม , ดรีม)
Dream.
(ดรีม)

I can make you mine
(ไอ แค็น เมค ยู ไมน)
Taste your lips of wine
(เทซท ยุร ลิพ อ็อฝ ไวน)
Anytime night or day
(เอนี่ไทม์ ไนท ออ เด)
Only trouble is, gee whiz
(โอ๊นลี่ ทรั๊บเบิ้ล อีส , จี ฮวิส)
I’m dreaming my life away.
(แอม ดรีมมิง มาย ไลฟ อะเว)

I need you so, that I could die
(ไอ นีด ยู โซ , แดท ไอ เคิด ได)
I love you so and that is why
(ไอ ลัฝ ยู โซ แอ็นด แดท อีส ฮไว)
Whenever I want you
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ว็อนท ยู)
All I have to do is dream
(ออล ไอ แฮ็ฝ ทู ดู อีส ดรีม)
Dream, dream, dream.
(ดรีม , ดรีม , ดรีม)

Dream, dream, dream, dream.
(ดรีม , ดรีม , ดรีม , ดรีม)
Dream, dream, dream, dream
(ดรีม , ดรีม , ดรีม , ดรีม)
Dream, dream, dream, dream…
(ดรีม , ดรีม , ดรีม , ดรีม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All I Have to Do is Dream คำอ่านไทย Anne Murray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น