เนื้อเพลง Celtic New Year คำอ่านไทย Van Morrison

If I don’t see you through the week
( อิฟ ฟาย ด้อนท์ ซี ยู ธรู เดอะ วีค)
See you through the window
(ซี ยู ธรู เดอะ วีนโด)
See you next time that we’re talking on the telephone
(ซี ยู เน็คซท ไทม แดท เวีย ทอคอิง ออน เดอะ เทลอิโฟน)
And if I don’t see you in that Indian summer
(แอ็นด อิฟ ฟาย ด้อนท์ ซี ยู อิน แดท อีนเดียน ซัมเมอะ)
Then I want to see you further on up the road
(เด็น นาย ว็อนท ทู ซี ยู เฟอเฑอะ ออน อัพ เดอะ โรด)

I said, oh won’t you come back?
(ไอ เซ็ด , โอ ว็อนท ยู คัม แบ็ค)
I have to see you my dear
(ไอ แฮ็ฝ ทู ซี ยู มาย เดีย)
Want you come back in the Celtic New Year?
(ว็อนท ยู คัม แบ็ค อิน เดอะ เคลทิค นยู เยีย)
In the Celtic New Year
(อิน เดอะ เคลทิค นยู เยีย)

If I don’t see you when I’m going down Louisiana
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ ซี ยู ฮเว็น แอม โกอิ้ง เดาน ลุยเซียนา)
If I don’t see you when I’m down on Bourbon Street
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ ซี ยู ฮเว็น แอม เดาน ออน Bourbon ซทรีท)
If you don’t see me when I’m singing Jack of Diamonds
(อิฟ ยู ด้อนท์ ซี มี ฮเว็น แอม ซิงกิง แจ็ค อ็อฝ ไดมันด)
If you don’t see me when I’m on my lucky streak
(อิฟ ยู ด้อนท์ ซี มี ฮเว็น แอม ออน มาย ลัคคิ ซทรีค)

Woa, I want you, want you to come on back
(โวอา , ไอ ว็อนท ยู , ว็อนท ยู ทู คัมมอน แบ็ค)
I’ve made it very clear
(แอฝ เมด อิท เฝริ คเลีย)
I want you to come back home in the Celtic New Year
(ไอ ว็อนท ยู ทู คัม แบ็ค โฮม อิน เดอะ เคลทิค นยู เยีย)
Celtic New Year
(เคลทิค นยู เยีย)

If I don’t see you when the bonfires are burning, burning
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ ซี ยู ฮเว็น เดอะ บอนไฟร แซร์ เบรินนิง , เบรินนิง)
If I don’t see you when we’re singing the Gloriana tune
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ ซี ยู ฮเว็น เวีย ซิงกิง เดอะ Gloriana ทยูน)
If I’ve got to see you when it’s raining deep inside the forest
(อิฟ แอฝ ก็อท ทู ซี ยู ฮเว็น อิทซ เรนนิงดีพ อีนไซด เดอะ ฟอเร็ซท)
I got to see you at the waning of the moon
(ไอ ก็อท ทู ซี ยู แอ็ท เดอะ wanings อ็อฝ เดอะ มูน)

Said oh, won’t you come on back?
(เซ็ด โอ , ว็อนท ยู คัมมอน แบ็ค)
Want you to be of good cheer
(ว็อนท ยู ทู บี อ็อฝ เกิด เชีย)
Come back home on the Celtic New Year
(คัม แบ็ค โฮม ออน เดอะ เคลทิค นยู เยีย)

Celtic New Year, Celtic New Year
(เคลทิค นยู เยีย , เคลทิค นยู เยีย)
Celtic New Year
(เคลทิค นยู เยีย)
In the Celtic New Year
(อิน เดอะ เคลทิค นยู เยีย)
In the Celtic New Year
(อิน เดอะ เคลทิค นยู เยีย)

Come on home, come on home, come on home, come on home
(คัมมอน โฮม , คัมมอน โฮม , คัมมอน โฮม , คัมมอน โฮม)
In the Celtic New Year
(อิน เดอะ เคลทิค นยู เยีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Celtic New Year คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น