เนื้อเพลง All in The Family คำอ่านไทย Korn

[Fred:] What’s up with this fucking ‘Ball Tongue’ shit? [on original lyric’s sheet]
( [ เฟรด : ] ว็อท อัพ วิฑ ดีซ ฟัคอิง บอล ทัง ชิท [ ออน ออริจินัล ลีริค ฌีท ])
[Jon:] All I needed was a Pepsi… [on orignal lyric’s sheet]
([ จอนนี่ : ] ออล ไอ นีด วอส ซา เพบชี่ [ ออน orignal ลีริค ฌีท ])
[Fred:] You better shut the fuck up, punk. [on orignal lyric’s sheet]
([ เฟรด : ] ยู เบทเทอะ ฌัท เดอะ ฟัค อัพ , พรัค [ ออน orignal ลีริค ฌีท ])
[Jon:] Whatever nigga… [on orignal lyric’s sheet]
([ จอนนี่ : ] ฮว็อทเอฝเออะ นิกงา [ ออน orignal ลีริค ฌีท ])
[Fred:] Say what, say what?
([ เฟรด : ] เซ ว็อท , เซ ว็อท)
[Jon:] My dick is bigger than yours…
([ จอนนี่ : ] มาย ดิก อีส บี๊กเกอร์ แฑ็น ยุร)
[Fred:] Say what, say what?
([ เฟรด : ] เซ ว็อท , เซ ว็อท)
[Jon:] My band is bigger than yours…
([ จอนนี่ : ] มาย แบ็นด อีส บี๊กเกอร์ แฑ็น ยุร)
[Fred:] Too bad I got your beans in my bag, stuck-up sucka’,
([ เฟรด : ] ทู แบ็ด ดาย ก็อท ยุร บีน ซิน มาย แบ็ก , ซทัค อัพ แทรก ,)
Korny motherfucka’. Takin’ over flows is the Limp pimp,
(Korny motherfucka ทอคกิ่น โอเฝอะ ฟโล ซิส เดอะ ลิมพ พิมพ ,)
need a Bizkit to save this crew from Jon Davis.
(นีด อะ บิซคิท ทู เซฝ ดีซ ครู ฟร็อม จอนนี่ เดวิส)
I’m gonna drop a little east side skill, ya best step back ‘cuz I’m ‘a kill, I’m ‘a kill.
(แอม กอนนะ ดร็อพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล อีซท ไซด ซคิล , ยา เบ็ซท ซเท็พ แบ็ค คัซ แอม มา คิล , แอม มา คิล)
So watcha thinking Mr. Raggedy man?
(โซ วัทช่า ติ้งกิง มีซเทอะ แรกเกดี แม็น)
Doin’ all you can to look like Raggedy Ann.
(โดย ออล ยู แค็น ทู ลุค ไลค แรกเกดี แอน)
[Jon:] I’ll Check you out punk, yes I know you feel it.
([ จอนนี่ : ] แอล เช็ค ยู เอ้า พรัค , เย็ซ ซาย โน ยู ฟีล อิท)
You look like one of those dancers from the Hanson video,
(ยู ลุค ไลค วัน อ็อฝ โฑส แดนเซอร์ ฟร็อม เดอะ แฮนเซิน ฝีดอิโอ ,)
you little faggot ho. Please give me some shit to work with,
(ยู ลิ๊ทเทิ่ล แฟกกัท โฮ พลีส กิฝ มี ซัม ชิท ทู เวิค วิฑ ,)
cuz right now I’m all it kid, suck my dick kid, like your daddy did.
(คัซ ไรท เนา แอม ออล อิท คิด , ซัค มาย ดิก คิด , ไลค ยุร แดดดิ ดิด)
[Fred:] Who the fuck you think you’re talking to??
([ เฟรด : ] ฮู เดอะ ฟัค ยู ธิงค ยัวร์ ทอคอิง ทู)
[Jon:] Me.
([ จอนนี่ : ] มี)
[Fred:] I’m known for eatin’ little whiny chumps like you.
([ เฟรด : ] แอม โนน ฟอ อีดิน ลิ๊ทเทิ่ล whiny ชัมพ ไลค ยู)
[Jon:] Whatever.
([ จอนนี่ : ] ฮว็อทเอฝเออะ)
[Fred:] All up in my face with that…
([ เฟรด : ] ออล อัพ อิน มาย เฟซ วิฑ แดท)
[Jon:] Are you ready?!?
([ จอนนี่ : ] อาร์ ยู เรดอิ !)
[Fred:] But halitosis, is all you’re rockin’ steady. You little fairy, smelling all your flowers. Nappy hairy chest, look it’s Austin Powers!
([ เฟรด : ] บัท แฮลิโทซิซ , อีส ซอร์ ยัวร์ รอคกิน ซเทดอิ ยู ลิ๊ทเทิ่ล แฟริ , สเมลลิง ออล ยุร ฟเลาเออะ แนพพิ แฮริ เช็ซท , ลุค อิทซ อัสติน เพาเออะ !)
[Jon:] Yeah, baby!
([ จอนนี่ : ] เย่ , เบบิ !)
[Fred:] I hear ya tweetin’ on them fag-pipes clod, but you said it best, there’s No Place To Hide.
([ เฟรด : ] ไอ เฮีย ยา tweetin ออน เฑ็ม แฟ็ก ไพพ คล็อด , บัท ยู เซ็ด ดิท เบ็ซท , แดร์ โน พเลซ ทู ไฮด)
[Jon:] What the fuck ya’ sayin’? You’re a pimp whateva’, limp dick. Fred Durst needs to rehearse, needs to reverse what he’s saying. Wannabe funk joke is what you’re playin’, rippin’ up a bad counterfeit, fakin’! Plus your bills I’m paying, you can’t eat that shit every day, Fred. Lay off the bacon.
([ จอนนี่ : ] ว็อท เดอะ ฟัค ยา เซย์อิน ยัวร์ อะ พิมพ whateva , ลิมพ ดิก เฟรด เดิซท นีด ทู ริเฮิซ , นีด ทู ริเฝิซ ว็อท อีส เซอิง วอนนาบี ฟังค โจค อีส ว็อท ยัวร์ เพลย์ยิน , ริพปิน อัพ อะ แบ็ด เคานเทอะฟิท , เฟกิน ! พลัซ ยุร บิล แอม เพย์อิง , ยู แค็นท อีท แดท ชิท เอฝริ เด , เฟรด เล ออฟฟ เดอะ บาคอน)
[Fred:] Say what, say what? You better watch your fuckin’ mouth, Jon.
([ เฟรด : ] เซ ว็อท , เซ ว็อท ยู เบทเทอะ ว็อช ยุร ฟัคกิน เมาธ , จอนนี่)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[Jon:] So you hate me?
([ จอนนี่ : ] โซ ยู เฮท มี)
[Fred:] and I hate you!
([ เฟรด : ] แอ็นด ดาย เฮท ยู !)
[Jon:] You know what, you know what?
([ จอนนี่ : ] ยู โน ว็อท , ยู โน ว็อท)
[Both:] It’s all in the family.
([ โบธ : ] อิทซ ซอร์ อิน เดอะ แฟมอิลิ)

[Jon:] I hate you!
([ จอนนี่ : ] ไอ เฮท ยู !)
[Fred:] and you hate me!
([ เฟรด : ] แอ็นด ยู เฮท มี !)
[Jon:] You know what, you know what?
([ จอนนี่ : ] ยู โน ว็อท , ยู โน ว็อท)
[Both:] It’s all in the family.
([ โบธ : ] อิทซ ซอร์ อิน เดอะ แฟมอิลิ)

[Jon:] Look at you fool, I’m gonna fuck you up twice,
([ จอนนี่ : ] ลุค แกท ยู ฟูล , แอม กอนนะ ฟัค ยู อัพ ทไวซ ,)
throwin’ rhymes at me like, oh shit, Vanilla Ice.
(โตวอิน ไรม แอ็ท มี ไลค , โอ ชิท , ฝะนีลละ ไอซ)
Ya better run, run while ya can, you’ll never fuck me up, Bisc Limpkit.
(ยา เบทเทอะ รัน , รัน ฮไวล ยา แค็น , โยว เนฝเวอะ ฟัค มี อัพ , Bisc Limpkit)
At least I got a phat, original band.
(แอ็ท ลีซท ไอ ก็อท ดา แฟททฺ , ออริจินัล แบ็นด)
[Fred:] Who’s hot, who’s not?
([ เฟรด : ] ฮู ฮ็อท , ฮู น็อท)
[Jon:] You.
([ จอนนี่ : ] ยู)
[Fred:] You best step back, Korn on the cob, you need a new job.
([ เฟรด : ] ยู เบ็ซท ซเท็พ แบ็ค , ครอน ออน เดอะ ค็อบ , ยู นีด อะ นยู โจบ)
Time to take them mic skills back to the dentist, and buy yourself a new grill.
(ไทม ทู เทค เฑ็ม ไมคะ ซคิล แบ็ค ทู เดอะ เดนทิซท , แอ็นด ไบ ยุรเซลฟ อะ นยู กริลล์)
[Jon:] Fuck you.
([ จอนนี่ : ] ฟัค ยู)
[Fred:] You pumpkin pie, I’ll jack-off in your eye.
([ เฟรด : ] ยู พัมคิน ไพ , แอล แจ็ค ออฟฟ อิน ยุร ไอ)
Climbing shoots and ladders, while your ego shatters.
(ไคลบบิง ฌูท แซน แลดเดอะ , ฮไวล ยุร อีโก แฌทเทอะ)
But you just can’t get away.
(บัท ยู จัซท แค็นท เก็ท อะเว)
[Jon:] Get a gay?
([ จอนนี่ : ] เก็ท ดา เก)
[Fred:] ‘Cuz it’s doomsday kid, it’s doomsday.
([ เฟรด : ] คัซ อิทซ ดูมสเด คิด , อิทซ ดูมสเด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Fred:] You call yourself a singer?
([ เฟรด : ] ยู คอล ยุรเซลฟ อะ ซีงเออะ)
[Jon:] Yep.
([ จอนนี่ : ] เย็พ)
[Fred:] You’re more like Jerry Springer.
([ เฟรด : ] ยัวร์ โม ไลค เจริ สปิงเงอ)
[Jon:] Oh cool!
([ จอนนี่ : ] โอ คูล !)
[Fred:] Your favorite band is winger,
([ เฟรด : ] ยุร เฟเฝอะริท แบ็นด อีส winger ,)
[Jon:] Winger?
([ จอนนี่ : ] Winger)
[Fred:] and all you eat is Zingers.
([ เฟรด : ] แอ็นด ออล ยู อีท อีส Zingers)
You’re like a Fruity Pebble, your favorite flag is rebel.
(ยัวร์ ไลค เก ฟรูทอิ เพบเบิล , ยุร เฟเฝอะริท ฟแล็ก อีส เรบเอ็ล)
[Jon:] Yeeeeeehaaaaaa!!
([ จอนนี่ : ] Yeeeeeehaaaaaa ! !)
[Fred:] It’s just too bad that you’re a fag, and on a lower level.
([ เฟรด : ] อิทซ จัซท ทู แบ็ด แดท ยัวร์ อะ แฟ็ก , แอ็นด ออน อะ โลเออะ เลฟเอ็ล)
[Jon:] So you’re from Jacksonville, kickin’ it like Buffalo Bill.
([ จอนนี่ : ] โซ ยัวร์ ฟร็อม Jacksonville , คิคคินหนิด ไลค บัฟฟะโล บิล)
Gettin’ butt-fucked by your uncle Chuck,
(เกดดิน บัท ฟัค ไบ ยุร อั๊งเคิ่ล ชัค ,)
while your sister’s on her knees waitin’ for your little peanut.
(ฮไวล ยุร ซีซเทอะ ออน เฮอ นี เว๊ทดิน ฟอ ยุร ลิ๊ทเทิ่ล peanut)
[Fred:] Wait, where’d ya get that little dance?
([ เฟรด : ] เวท , ฮแว ยา เก็ท แดท ลิ๊ทเทิ่ล ดานซ)
[Jon:] Over here.
([ จอนนี่ : ] โอเฝอะ เฮียร)
[Fred:] Like them idiots in Waco,
([ เฟรด : ] ไลค เฑ็ม อีดเอียท ซิน Waco ,)
you’re burning up in Bako where your father had your mother,
(ยัวร์ เบรินนิง อัพ อิน Bako ฮแว ยุร ฟาเฑอะ แฮ็ด ยุร ม๊าเธ่อร์ ,)
your mother had your brother, it’s just too bad your father’s mad,
(ยุร ม๊าเธ่อร์ แฮ็ด ยุร บรัฑเออะ , อิทซ จัซท ทู แบ็ด ยุร ฟาเฑอะ แม็ด ,)
your mother’s now your lover.
(ยุร ม๊าเธ่อร์ เนา ยุร ลัฝเออะ)
[Jon:] Come on hillbilly, can your horse do a fuckin’ wheelie?
([ จอนนี่ : ] คัมมอน hillbilly , แค็น ยุร ฮอซ ดู อะ ฟัคกิน wheelie)
You love it down south, and boy, you sure do got a purdy mouth.
(ยู ลัฝ อิท เดาน เซาธ , แอ็นด บอย , ยู ฌุร ดู ก็อท ดา purdy เมาธ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Jon:[ and I love you!
([ จอนนี่ : [ แอ็นด ดาย ลัฝ ยู !)
[Fred:] and I want you!
([ เฟรด : ] แอ็นด ดาย ว็อนท ยู !)
[Jon:] and I’ll suck you!
([ จอนนี่ : ] แอ็นด แอล ซัค ยู !)
[Fred:] and I’ll fuck you!
([ เฟรด : ] แอ็นด แอล ฟัค ยู !)
[Jon:] and I’ll butt-fuck you!
([ จอนนี่ : ] แอ็นด แอล บัท ฟัค ยู !)
[Fred:] and I’ll eat you!
([ เฟรด : ] แอ็นด แอล อีท ยู !)
[Jon:] and I lick your little dick motherfucker.
([ จอนนี่ : ] แอ็นด ดาย ลิค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ดิก มาเทอร์ฟัคเกอ)
[Fred:] Say what? Say… what?

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All in The Family คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น