เนื้อเพลง Face and Ghost (The Children’s Song) คำอ่านไทย Live

You got it bad
( ยู ก็อท ดิธ แบ็ด)
You got it good
(ยู ก็อท ดิธ เกิด)
You saw the sun
(ยู ซอ เดอะ ซัน)
Like you knew that you would
(ไลค ยู นยู แดท ยู เวิด)
We gotta make this better
(วี กอททะ เมค ดีซ เบทเทอะ)
Gotta make this right
(กอททะ เมค ดีซ ไรท)
Ain’t no peace in the valley baby
(เอน โน พีซ อิน เดอะ แฝลลิ เบบิ)
til the darkness turns to light
(ทิล เดอะ ดาคเน็ซ เทิน ทู ไลท)
Can you hear that children’s song?
(แค็น ยู เฮีย แดท ชีลดเร็น ซ็อง)
Can you take me to that place?
(แค็น ยู เทค มี ทู แดท พเลซ)
High above the lamentation up on the desert
(ไฮ อะบัฝ เดอะ แลเม็นเทฌัน อัพ ออน เดอะ เดสเอิท)
Plane
(พเลน)
Do you hear that children’s song?
(ดู ยู เฮีย แดท ชีลดเร็น ซ็อง)
Can you take me there?
(แค็น ยู เทค มี แดร์)
Lost in the maya
(ล็อซท อิน เดอะ มายะ)
Overboard in the sea
(โอเฝอะโบด อิน เดอะ ซี)
There was void and then that water broke
(แดร์ วอส ฝอยด แอ็นด เด็น แดท วอเทอะ บโรค)
Then something called ” me ”
(เด็น ซัมติง คอล ” มี “)
How a trip to the desert to look at the sky
(เฮา อะ ทริพ ทู เดอะ เดสเอิท ทู ลุค แกท เดอะ ซไค)
It’s like never-ending mirrors
(อิทซ ไลค เนฝเวอะ เอนดิง มีเรอะ)
Playing tricks on my eyes
(พเลนิ่ง ทริค ออน มาย ไอ)
Can you hear that children’s song?
(แค็น ยู เฮีย แดท ชีลดเร็น ซ็อง)
Can you take me to that place?
(แค็น ยู เทค มี ทู แดท พเลซ)
High above the lamentation up on the desert
(ไฮ อะบัฝ เดอะ แลเม็นเทฌัน อัพ ออน เดอะ เดสเอิท)
Plane
(พเลน)
Do you hear that children’s song?
(ดู ยู เฮีย แดท ชีลดเร็น ซ็อง)
Can you take me there?
(แค็น ยู เทค มี แดร์)
The face and ghost my guide
(เดอะ เฟซ แอ็นด โกซท มาย ไกด)
I must move on
(ไอ มัซท มูฝ ออน)
It’s the face of one ravaged by love
(อิทซ เดอะ เฟซ อ็อฝ วัน แรฝอิจ ไบ ลัฝ)
It’s both dead and alive
(อิทซ โบธ เด็ด แอ็นด อะไลฝ)
You got it bad lover
(ยู ก็อท ดิธ แบ็ด ลัฝเออะ)
No you got it good
(โน ยู ก็อท ดิธ เกิด)
You saw the sun
(ยู ซอ เดอะ ซัน)
Like you knew that you would
(ไลค ยู นยู แดท ยู เวิด)
In spite of my confusion
(อิน ซไพท อ็อฝ มาย ค็อนฟยูฉัน)
Up above all my pain
(อัพ อะบัฝ ออล มาย เพน)
I gotta death grip on this vision
(ไอ กอททะ เด็ธ กริพ ออน ดีซ ฝีฉอัน)
Here we go again
(เฮียร วี โก อะเกน)
The face and the ghost my guide
(เดอะ เฟซ แอ็นด เดอะ โกซท มาย ไกด)
I must move on
(ไอ มัซท มูฝ ออน)
It’s the place of one ravaged by love
(อิทซ เดอะ พเลซ อ็อฝ วัน แรฝอิจ ไบ ลัฝ)
It’s both dead and alive
(อิทซ โบธ เด็ด แอ็นด อะไลฝ)
Sha la la la la la la
(ชา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Sha la la la la la la
(ชา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Sha la la la la la la
(ชา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Can you hear them singing?
(แค็น ยู เฮีย เฑ็ม ซิงกิง)
Can you hear them singing?
(แค็น ยู เฮีย เฑ็ม ซิงกิง)
Can you hear that children’s song?
(แค็น ยู เฮีย แดท ชีลดเร็น ซ็อง)
Can you take me to that place?
(แค็น ยู เทค มี ทู แดท พเลซ)
Do you hear that pilgrim’s song?
(ดู ยู เฮีย แดท พีลกริม ซ็อง)
Can you take me there?
(แค็น ยู เทค มี แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Face and Ghost (The Children’s Song) คำอ่านไทย Live

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น