เนื้อเพลง One To Make Her Happy คำอ่านไทย Marque

Well, from nine years of dent, she was engaged to Dan
( เว็ล , ฟร็อม ไนน เยีย อ็อฝ เด็นท , ชี วอส เอ็นเกจ ทู แด็น)
She never thought of another male
(ชี เนฝเวอะ ธอท อ็อฝ แอะนัธเออะ เมล)
Then she felt something new, she didn’t know what to do
(เด็น ชี เฟ็ลท ซัมติง นยู , ชี ดิ๊นอิน โน ว็อท ทู ดู)
She wasn’t sure if his love is true
(ชี วอสซึ้น ฌุร อิฟ ฮิส ลัฝ อีส ทรู)

* She was never happy, she was never sad
(* ชี วอส เนฝเวอะ แฮพพิ , ชี วอส เนฝเวอะ แซ็ด)
She never felt that lucky, with the boy she had
(ชี เนฝเวอะ เฟ็ลท แดท ลัคคิ , วิฑ เดอะ บอย ชี แฮ็ด)
One day she just realized a new plan to share life with three men
(วัน เด ชี จัซท รีแอะไลส อะ นยู แพล็น ทู แฌ ไลฟ วิฑ ธรี เม็น)

** And she found one to make her happy, one to make her sad
(** แอ็นด ชี เฟานด วัน ทู เมค เฮอ แฮพพิ , วัน ทู เมค เฮอ แซ็ด)
One to give her true love that she never had
(วัน ทู กิฝ เฮอ ทรู ลัฝ แดท ชี เนฝเวอะ แฮ็ด)
Daisy and her boyfriends living in a house
(เดสิ แอ็นด เฮอ บอยเฟรน ลีฝอิง อิน อะ เฮาซ)
Sharing just a good life
(ชาร์ริง จัซท ดา เกิด ไลฟ)

And that was four years ago, my Daisy blew the whole show
(แอ็นด แดท วอส โฟ เยีย อะโก , มาย เดสิ บลู เดอะ โฮล โฌ)
And all the boys had to face the end
(แอ็นด ออล เดอะ บอย แฮ็ด ทู เฟซ ดิ เอ็นด)
When she opens the door, you see some kids on the floor
(ฮเว็น ชี โอเพ็น เดอะ โด , ยู ซี ซัม คิด ออน เดอะ ฟโล)
I don’t believe they’re from heaven sent
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ เดรว ฟร็อม เฮฝเอ็น เซ็นท)

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , ** ])

*** She’s got one to make her happy, one to make her sad
(*** ชี ก็อท วัน ทู เมค เฮอ แฮพพิ , วัน ทู เมค เฮอ แซ็ด)
One to give her true love that she never had
(วัน ทู กิฝ เฮอ ทรู ลัฝ แดท ชี เนฝเวอะ แฮ็ด)
Daisy and her boyfriends living in a house
(เดสิ แอ็นด เฮอ บอยเฟรน ลีฝอิง อิน อะ เฮาซ)
Sharing just a good life
(ชาร์ริง จัซท ดา เกิด ไลฟ)

Now she’s got
(เนา ชี ก็อท)
1 for the money, 2 for the show
(วัน ฟอ เดอะ มันอิ , ทู ฟอ เดอะ โฌ)
3 to get ready, now go Daisy go
(ที ทู เก็ท เรดอิ , เนา โก เดสิ โก)

[Repeat *** , ***]
([ ริพีท *** , *** ])

Daisy and her boyfriends, boyfriends [x4] … till fade
(เดสิ แอ็นด เฮอ บอยเฟรน , บอยเฟรน [ x4 ] ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One To Make Her Happy คำอ่านไทย Marque

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น