เนื้อเพลง I คำอ่านไทย Taproot

i am seeing tunnel vision in a world thats dark and cold,
( ไอ แอ็ม ซีอิง ทันเน็ล ฝีฉอัน อิน อะ เวิลด แด๊ท ดาค แอ็นด โคลด ,)
i cannot believe how much i’ve changed since the days of old,
(ไอ แคนน็อท บิลีฝ เฮา มัช แอฝ เชนจ ซินซ เดอะ เด อ็อฝ โอลด ,)
i know it’s temporary but i need to focus straight, i cannot
(ไอ โน อิทซ เทมโพะเรริ บัท ไอ นีด ทู โฟ๊คัส ซทเรท , ไอ แคนน็อท)
believe i lost control of my fate, i need forgiveness from the
(บิลีฝ ไอ ล็อซท ค็อนทโรล อ็อฝ มาย เฟท , ไอ นีด ฟอร์กีพเหนด ฟร็อม เดอะ)
people i truely care about, i need support behind my back to
(พี๊เพิ่ล ไอ truely แค อะเบาท , ไอ นีด ซัพโพท บิไฮนด มาย แบ็ค ทู)
help me spit it out i am gonna win, i can’t afford to blow this
(เฮ็ลพ มี ซพิท ดิธ เอ้า ไอ แอ็ม กอนนะ วิน , ไอ แค็นท แอ็ฟโฟด ทู บโล ดีซ)
one, i hate myself sometimes, i love myself, i need this way of
(วัน , ไอ เฮท ไมเซลฟ ซัมไทม์ , ไอ ลัฝ ไมเซลฟ , ไอ นีด ดีซ เว อ็อฝ)
life because it holds me. contradictions the way of life happiness
(ไลฟ บิคอส อิท โฮลด มี คอนเทดิกชั่น เดอะ เว อ็อฝ ไลฟ แฮพพิเน็ซ)
is wealthyness is healthy now i’ve made it through those lies
(อีส wealthyness ซิส เฮลธิ เนา แอฝ เมด อิท ธรู โฑส ไล)
and deceit, i think whats done is done and i can’t complain
(แอ็นด ดีซีท , ไอ ธิงค ว็อท ดัน อีส ดัน แอ็นด ดาย แค็นท ค็อมพเลน)
anymore i am sure, now that I’ve found myself again it feels
(แอนนี่มอ ไอ แอ็ม ฌุร , เนา แดท แอฝ เฟานด ไมเซลฟ อะเกน หนิด ฟีล)
great i can’t believe i’d lost control of my fate
(กเรท ไอ แค็นท บิลีฝ อาย ล็อซท ค็อนทโรล อ็อฝ มาย เฟท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I คำอ่านไทย Taproot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น