เนื้อเพลง Stay With Me คำอ่านไทย Colbie Caillat

We simply fit together
( วี ซีมพลิ ฟิท ทุเกฑเออะ)
Like a piece of apple pie
(ไลค เก พีซ อ็อฝ แอพ ไพ)
I will be vanilla ice cream and i’ll sing you lullabies
(ไอ วิล บี ฝะนีลละ ไอซ ครีม แอ็นด แอล ซิง ยู ลัลลาบายสฺ)
I will love you in the moonlight and i’ll love in the day, always
(ไอ วิล ลัฝ ยู อิน เดอะ มูนไลท์ แอ็นด แอล ลัฝ อิน เดอะ เด , ออลเว)
I love the time we spend like a watch from an old friend
(ไอ ลัฝ เดอะ ไทม วี ซเพ็นด ไลค เก ว็อช ฟร็อม แอน โอลด ฟเร็นด)
I will help you keep your smile
(ไอ วิล เฮ็ลพ ยู คีพ ยุร ซไมล)
Promise me you’ll stay awhile
(พรอมอิซ มี โยว ซเท อะฮไวล)
I will come to you in need
(ไอ วิล คัม ทู ยู อิน นีด)
And i’ll help you when i can, when i can
(แอ็นด แอล เฮ็ลพ ยู ฮเว็น นาย แค็น , ฮเว็น นาย แค็น)

Stay with me
(ซเท วิฑ มี)
Promise me your never gonna leave
(พรอมอิซ มี ยุร เนฝเวอะ กอนนะ ลีฝ)
Stay with me
(ซเท วิฑ มี)
Lets try to be the best that we can be
(เล็ท ทไร ทู บี เดอะ เบ็ซท แดท วี แค็น บี)
And take our time
(แอ็นด เทค เอ๊า ไทม)

We always joke together
(วี ออลเว โจค ทุเกฑเออะ)
Laugh til we’re rolling on the floor
(ลาฟ ทิล เวีย โรลลิง ออน เดอะ ฟโล)
I like the way you dance around when your running for the door
(ไอ ไลค เดอะ เว ยู ดานซ อะเรานด ฮเว็น ยุร รันนิง ฟอ เดอะ โด)
I will come to visit you even when we’re old and gray, always
(ไอ วิล คัม ทู ฝีสอิท ยู อีเฝ็น ฮเว็น เวีย โอลด แอ็นด กเร , ออลเว)
I love the way you make me feel
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล)
When your asleep i’ll take the wheel
(ฮเว็น ยุร อัซลีพ แอล เทค เดอะ ฮวีล)
Make sure to call when you get home when your driving on the rode
(เมค ฌุร ทู คอล ฮเว็น ยู เก็ท โฮม ฮเว็น ยุร ดรายวิง ออน เดอะ โรด)
I will come to you in need
(ไอ วิล คัม ทู ยู อิน นีด)
And i’ll help you when i can, when i can
(แอ็นด แอล เฮ็ลพ ยู ฮเว็น นาย แค็น , ฮเว็น นาย แค็น)

So, stay with me
(โซ , ซเท วิฑ มี)
Promise me your never gonna leave
(พรอมอิซ มี ยุร เนฝเวอะ กอนนะ ลีฝ)
Stay with me
(ซเท วิฑ มี)
Lets try to be the best that we can be
(เล็ท ทไร ทู บี เดอะ เบ็ซท แดท วี แค็น บี)
And take our time
(แอ็นด เทค เอ๊า ไทม)

I will come to you in need
(ไอ วิล คัม ทู ยู อิน นีด)
And i’ll love you when i can, i’ll love you when i can
(แอ็นด แอล ลัฝ ยู ฮเว็น นาย แค็น , แอล ลัฝ ยู ฮเว็น นาย แค็น)
I’ll come to you in need
(แอล คัม ทู ยู อิน นีด)
And i’ll love you when i can, i’ll love you when i can, always
(แอ็นด แอล ลัฝ ยู ฮเว็น นาย แค็น , แอล ลัฝ ยู ฮเว็น นาย แค็น , ออลเว)

Stay with me
(ซเท วิฑ มี)
Promise me your never gonna leave
(พรอมอิซ มี ยุร เนฝเวอะ กอนนะ ลีฝ)
Stay with me
(ซเท วิฑ มี)
Lets try to be the best that we can be
(เล็ท ทไร ทู บี เดอะ เบ็ซท แดท วี แค็น บี)
And take our time
(แอ็นด เทค เอ๊า ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay With Me คำอ่านไทย Colbie Caillat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น