เนื้อเพลง Whenever I Say Your Name คำอ่านไทย Sting

Whenever I say your name, whenever I call to mind your face
( ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เซ ยุร เนม , ฮเว็นเอฝเออะ ไอ คอล ทู ไมนด ยุร เฟซ)
Whatever bread’s in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste
(ฮว็อทเอฝเออะ บเร็ด ซิน มาย เมาธ , ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ สีสเดส ไวน แดท ไอ เทซท)
Whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole
(ฮเว็นเอฝเออะ ยุร เมมโอะริ ฟีด มาย โซล , ฮว็อทเอฝเออะ ก็อท บโรเค็น บิคัม โฮล)
Whenever I’m filled with doubts that we will be together
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม ฟิล วิฑ เดาท แดท วี วิล บี ทุเกฑเออะ)

Wherever I lay me down, wherever I put my head to sleep
(ฮแวเรฝเออะ ไอ เล มี เดาน , ฮแวเรฝเออะ ไอ พัท มาย เฮ็ด ทู ซลีพ)
Whenever I hurt and cry, whenever I got to lie awake and weep
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮิท แอ็นด คไร , ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ก็อท ทู ไล อะเวค แอ็นด วีพ)
Whenever I kneel to pray, whenever I need to find a way
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ นีล ทู พเร , ฮเว็นเอฝเออะ ไอ นีด ทู ไฟนด อะ เว)
I’m calling out your name
(แอม คอลลิง เอ้า ยุร เนม)

Whenever those dark clouds hide the moon
(ฮเว็นเอฝเออะ โฑส ดาค คเลาด ไฮด เดอะ มูน)
Whenever this world has gotten so strange
(ฮเว็นเอฝเออะ ดีซ เวิลด แฮ็ส กอททน โซ ซทเรนจ)
I know that something’s gonna change
(ไอ โน แดท ซัมติง กอนนะ เชนจ)
Something’s gonna change
(ซัมติง กอนนะ เชนจ)

Whenever I say your name, Whenever I say your name, I’m already praying, I’m already praying
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เซ ยุร เนม , ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เซ ยุร เนม , แอม ออลเรดอิ เพลยอิง , แอม ออลเรดอิ เพลยอิง)
I’m already filled with a joy that I can’t explain
(แอม ออลเรดอิ ฟิล วิฑ อะ จอย แดท ไอ แค็นท เอ็คซพเลน)
Wherever I lay me down, wherever I rest my weary head to sleep
(ฮแวเรฝเออะ ไอ เล มี เดาน , ฮแวเรฝเออะ ไอ เร็ซท มาย เวียริ เฮ็ด ทู ซลีพ)
Whenever I hurt and cry, whenever I got to lie awake and weep
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮิท แอ็นด คไร , ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ก็อท ทู ไล อะเวค แอ็นด วีพ)
Whenever I’m on the floor
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม ออน เดอะ ฟโล)
Whatever it was that I believed before
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท วอส แดท ไอ บิลีฝ บิโฟ)
Whenever I say your name, whenever I say it loud, I’m already praying
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เซ ยุร เนม , ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เซ อิท เลาด , แอม ออลเรดอิ เพลยอิง)

Whenever this world has got me down, whenever I shed a tear
(ฮเว็นเอฝเออะ ดีซ เวิลด แฮ็ส ก็อท มี เดาน , ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ชี อะ เทีย)
Whenever the TV makes me mad, whenever I’m paralyzed with fear
(ฮเว็นเอฝเออะ เดอะ ทีวี เมค มี แม็ด , ฮเว็นเอฝเออะ แอม แพระไลส วิฑ เฟีย)
Whenever those dark clouds fill the sky, whenever I lose the reason why
(ฮเว็นเอฝเออะ โฑส ดาค คเลาด ฟิล เดอะ ซไค , ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ลูส เดอะ รี๊ซั่น ฮไว)
Whenever I’m filled with doubts that we will be together
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม ฟิล วิฑ เดาท แดท วี วิล บี ทุเกฑเออะ)

Whenever the sun refuse to shine, whenever the skies are pouring rain
(ฮเว็นเอฝเออะ เดอะ ซัน เรฟยุซ ทู ไฌน , ฮเว็นเอฝเออะ เดอะ สกาย แซร์ ช เรน)
Whatever I lost I thought was mine whenever I close my eyes in pain
(ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ล็อซท ไอ ธอท วอส ไมน ฮเว็นเอฝเออะ ไอ คโลส มาย ไอ ซิน เพน)
Whenever I kneel to pray, whenever I need to find a way
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ นีล ทู พเร , ฮเว็นเอฝเออะ ไอ นีด ทู ไฟนด อะ เว)
I’m calling out your name
(แอม คอลลิง เอ้า ยุร เนม)

Whenever this dark begins to fall
(ฮเว็นเอฝเออะ ดีซ ดาค บีกีน ทู ฟอล)
Whenever I’m vulnerable and small
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม ฝั๊ลเนอเรเบิ้ล แอ็นด ซมอล)
Whenever I feel like I could die
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ฟีล ไลค ไก เคิด ได)
Whenever I’m holding back the tears that I cry
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม โฮลดิง แบ็ค เดอะ เทีย แดท ไอ คไร)

Whenever I say your name, whenever I call to mind your face
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เซ ยุร เนม , ฮเว็นเอฝเออะ ไอ คอล ทู ไมนด ยุร เฟซ)
I’m already praying
(แอม ออลเรดอิ เพลยอิง)
Whatever bread’s in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste
(ฮว็อทเอฝเออะ บเร็ด ซิน มาย เมาธ , ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ สีสเดส ไวน แดท ไอ เทซท)
Wherever I lay me down, wherever I rest my weary head to sleep
(ฮแวเรฝเออะ ไอ เล มี เดาน , ฮแวเรฝเออะ ไอ เร็ซท มาย เวียริ เฮ็ด ทู ซลีพ)
Whenever I hurt and cry, whenever I’m forced to lie awake and have to weep
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮิท แอ็นด คไร , ฮเว็นเอฝเออะ แอม โฟซ ทู ไล อะเวค แอ็นด แฮ็ฝ ทู วีพ)
Whenever I’m on the floor
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม ออน เดอะ ฟโล)
Whatever it was that I believed before
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท วอส แดท ไอ บิลีฝ บิโฟ)
Whenever I say your name, whenever I say it loud, I’m already praying
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เซ ยุร เนม , ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เซ อิท เลาด , แอม ออลเรดอิ เพลยอิง)

Whenever I say your name,
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เซ ยุร เนม ,)
No matter how long it takes,
(โน แมทเทอะ เฮา ล็อง อิท เทค ,)
One day we’ll be together
(วัน เด เว็ล บี ทุเกฑเออะ)

Whenever I say your name,
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เซ ยุร เนม ,)
let there be no mistake
(เล็ท แดร์ บี โน มิซเทค)
that day will last forever
(แดท เด วิล ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whenever I Say Your Name คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น