เนื้อเพลง Mr Wonderful คำอ่านไทย Smile DK

Hey Mr. Wonderful, oh, you’re so incredible
( เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล , โอ , ยัวร์ โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล)
Hey Mr. Wonderful, wonderful to me
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล , วันเดอะฟุล ทู มี)
Hey Mr. Wonderful, oh, you’re irresistible
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล , โอ , ยัวร์ อินรีซิซทีเบิล)
Hey Mr. Wonderful…. A miracle to me!
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล อะ มิ๊ราเคิ่ล ทู มี !)

Hold me, I wanna feel your arms around me
(โฮลด มี , ไอ วอนนา ฟีล ยุร อาม อะเรานด มี)
Ooh na-na, ooh na-na
(อู้ นา นา , อู้ นา นา)
Kiss me, cause only you can make me happy
(คิซ มี , คอส โอ๊นลี่ ยู แค็น เมค มี แฮพพิ)
Ooh na-na-na!
(อู้ นา นา นา !)

Ooh na-na mm-na heya – Oh, Mr. Wonderful
(อู้ นา นา อึมมมม นา heya โอ , มีซเทอะ วันเดอะฟุล)
Ooh na-na mm-na heya – are you for real?
(อู้ นา นา อึมมมม นา heya อาร์ ยู ฟอ ริแอ็ล)
Ooh na na mm-na heya – It’s not impossible
(อู้ นา นา อึมมมม นา heya อิทซ น็อท อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
Ooh na na mm-na heya – ooh-wa, ooh-wa oh!
(อู้ นา นา อึมมมม นา heya อู้ วา , อู้ วา โอ !)

Hey Mr. Wonderful, oh, you’re so incredible
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล , โอ , ยัวร์ โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล)
Hey Mr. Wonderful, wonderful to me
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล , วันเดอะฟุล ทู มี)
Hey Mr. Wonderful, oh, you’re irresistible
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล , โอ , ยัวร์ อินรีซิซทีเบิล)
Hey Mr. Wonderful….. A miracle to me!
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล อะ มิ๊ราเคิ่ล ทู มี !)

Touch me, it feels like heaven, I’m so lucky
(ทั๊ช มี , อิท ฟีล ไลค เฮฝเอ็น , แอม โซ ลัคคิ)
Ooh na-na, ooh na-na
(อู้ นา นา , อู้ นา นา)
Love me, cause only you can make me happy
(ลัฝ มี , คอส โอ๊นลี่ ยู แค็น เมค มี แฮพพิ)
Ooh na-na-na!
(อู้ นา นา นา !)

Ooh na-na mm-na heya – Oh, Mr. Wonderful
(อู้ นา นา อึมมมม นา heya โอ , มีซเทอะ วันเดอะฟุล)
Ooh na-na mm-na heya – are you for real?
(อู้ นา นา อึมมมม นา heya อาร์ ยู ฟอ ริแอ็ล)
Ooh na na mm-na heya – It’s not impossible
(อู้ นา นา อึมมมม นา heya อิทซ น็อท อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
Ooh na na mm-na heya – Ooh-wa, Ooh-wa oh!
(อู้ นา นา อึมมมม นา heya อู้ วา , อู้ วา โอ !)

Hey Mr. Wonderful – Oh, you’re so incredible
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล – โอ , ยัวร์ โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล)
Hey Mr. Wonderful – Wonderful to me
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล วันเดอะฟุล ทู มี)
Hey Mr. Wonderful – Oh, you’re irresistible
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล – โอ , ยัวร์ อินรีซิซทีเบิล)
Hey Mr. Wonderful…. A miracle to me!
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล อะ มิ๊ราเคิ่ล ทู มี !)
A miracle to me! A miracle to me!
(อะ มิ๊ราเคิ่ล ทู มี ! อะ มิ๊ราเคิ่ล ทู มี !)
A miracle to me! A miracle to me!
(อะ มิ๊ราเคิ่ล ทู มี ! อะ มิ๊ราเคิ่ล ทู มี !)

Ooh na-na mm-na heya
(อู้ นา นา อึมมมม นา heya)
Ooh na-na, ooh na-na
(อู้ นา นา , อู้ นา นา)
Ooh na-na mm-na heya
(อู้ นา นา อึมมมม นา heya)
Ooh na-na-na
(อู้ นา นา นา)

Ooh na-na mm-na heya
(อู้ นา นา อึมมมม นา heya)
Ooh na-na, ooh na-na
(อู้ นา นา , อู้ นา นา)
Ooh na-na mm na heya
(อู้ นา นา อึมมมม นา heya)
Ooh-wa, Ooh-wa oh!
(อู้ วา , อู้ วา โอ !)

Hey Mr. Wonderful – Oh, you’re so incredible
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล โอ , ยัวร์ โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล)
Hey Mr. Wonderful – wonderful to me
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล วันเดอะฟุล ทู มี)
Hey Mr. Wonderful – Oh, you’re irresistible
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล โอ , ยัวร์ อินรีซิซทีเบิล)
Hey Mr. Wonderful [a miracle to me!] [2x]
(เฮ มีซเทอะ วันเดอะฟุล [ อะ มิ๊ราเคิ่ล ทู มี ! ] [ 2x ])

Ooh na-na, mm-na heya
(อู้ นา นา , อึมมมม นา heya)
Ooh na-na, ooh na-na [A miracle to me!]
(อู้ นา นา , อู้ นา นา [ อะ มิ๊ราเคิ่ล ทู มี ! ])
Ooh na-na, mm-na heya
(อู้ นา นา , อึมมมม นา heya)
Ooh na-na-na! [A miracle to me!]
(อู้ นา นา นา ! [ อะ มิ๊ราเคิ่ล ทู มี ! ])

Ooh na-na, mm-na heya
(อู้ นา นา , อึมมมม นา heya)
Ooh na-na, ooh na na [A miracle to me!]
(อู้ นา นา , อู้ นา นา [ อะ มิ๊ราเคิ่ล ทู มี ! ])
Ooh na-na, mm-na heya
(อู้ นา นา , อึมมมม นา heya)
Ooh na-na-na! [A miracle to me!]
(อู้ นา นา นา ! [ อะ มิ๊ราเคิ่ล ทู มี ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr Wonderful คำอ่านไทย Smile DK

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น