เนื้อเพลง Bubble Toes คำอ่านไทย Jack Johnson

It’s as simple as something that nobody knows that her eyes are as big
( อิทซ แอ็ส ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส ซัมติง แดท โนบอดี้ โน แดท เฮอ ไอ แซร์ แอ็ส บิก)
as her bubbly toes
(แอ็ส เฮอ บั๊บบี้ โท)
on the feet of a queen of the hearts of the cards and her feet are all
(ออน เดอะ ฟีท อ็อฝ อะ ควีน อ็อฝ เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ คาด แซน เฮอ ฟีท อาร์ ออล)
covered with tar balls and scars
(คัฝเออะ วิฑ ทา บอล แซน ซคา)
It’s as common as something that nobody knows that her beauty will
(อิทซ แอ็ส คอมมัน แอ็ส ซัมติง แดท โนบอดี้ โน แดท เฮอ บยูทิ วิล)
follow wherever she goes
(ฟอลโล ฮแวเรฝเออะ ชี โกซ)
up the hill in the back of her house in the would she love me forever,
(อัพ เดอะ ฮิล อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เฮอ เฮาซ อิน เดอะ เวิด ชี ลัฝ มี เฟาะเรฝเออะ ,)
I know she could
(ไอ โน ชี เคิด)

I remember when you and me mmm how we used to be just good friends
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู แอ็นด มี อึม เฮา วี ยูซ ทู บี จัซท เกิด ฟเร็นด)
Wouldn’t give me none
(วูดดึ่น กิฝ มี นัน)
But all I wanted was some
(บัท ดอร์ ไอ ว็อนท วอส ซัม)
She’s got a whole lot of reasons
(ชี ก็อท ดา โฮล ล็อท อ็อฝ รี๊ซั่น)
She cant think of a single one
(ชี แค็นท ธิงค อ็อฝ อะ ซิ๊งเกิ้ล วัน)
That can justify leaving
(แดท แค็น จัซทิไฟ ลีฝอิงส)
and he got none but he thinks he got so many problems
(แอ็นด ฮี ก็อท นัน บัท ฮี ธิงค ฮี ก็อท โซ เมนอิ พรอบเล็ม)
Man he got, too much time to waste
(แม็น ฮี ก็อท , ทู มัช ไทม ทู เวซท)

His dreams are like commercials
(ฮิส ดรีม แซร์ ไลค ค็อมเมอแฌ็ล)
But her dreams are picture perfect and
(บัท เฮอ ดรีม แซร์ พีคเชอะ เพ๊อร์เฟ็คท แอ็นด)
Our dreams are so related though they’re often underestimated
(เอ๊า ดรีม แซร์ โซ ริเลท โธ เดรว ออฟเอ็น อันเดอะเรซทิเมท)

It’s as simple as something that nobody knows that
(อิทซ แอ็ส ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส ซัมติง แดท โนบอดี้ โน แดท)
Her eyes are as big as her bubbly toes
(เฮอ ไอ แซร์ แอ็ส บิก แอ็ส เฮอ บั๊บบี้ โท)
On the feet of the queen of the hearts of the cards
(ออน เดอะ ฟีท อ็อฝ เดอะ ควีน อ็อฝ เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ คาด)
And her feet are infested with tar balls and
(แอ็นด เฮอ ฟีท อาร์ อินเฟซท วิฑ ทา บอล แซน)

La da da da da da
(ลา ดา ดา ดา ดา ดา)

Well I was eating lunch at the D. L. G.
(เว็ล ไอ วอส อีสดิง ลันช แอ็ท เดอะ ดี แอล จี)
When this little girl came and she sat next to me
(ฮเว็น ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล เคม แอ็นด ชี แซ็ท เน็คซท ทู มี)
I never seen nobody move the way she did
(ไอ เนฝเวอะ ซีน โนบอดี้ มูฝ เดอะ เว ชี ดิด)
Well she did and she does and she’ll do it again
(เว็ล ชี ดิด แอ็นด ชี โด แซน เฌ็ล ดู อิท อะเกน)

When you move like a jellyfish
(ฮเว็น ยู มูฝ ไลค เก jellyfish)
Rhythm don’t mean nothing
(ริธึ่ม ด้อนท์ มีน นัธอิง)
You go with the flow
(ยู โก วิฑ เดอะ ฟโล)
You don’t stop
(ยู ด้อนท์ ซท็อพ)
Move like a jellyfish
(มูฝ ไลค เก jellyfish)
Rhythm is nothing
(ริธึ่ม อีส นัธอิง)
You go with the flow
(ยู โก วิฑ เดอะ ฟโล)
You don’t stop
(ยู ด้อนท์ ซท็อพ)

It’s as common as something that nobody knows it
(อิทซ แอ็ส คอมมัน แอ็ส ซัมติง แดท โนบอดี้ โน ซิท)
Her beauty will follow wherever she goes
(เฮอ บยูทิ วิล ฟอลโล ฮแวเรฝเออะ ชี โกซ)
Up the hill in the back of her house in the wood
(อัพ เดอะ ฮิล อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เฮอ เฮาซ อิน เดอะ วู๊ด)
She’ll love me forever, I know she
(เฌ็ล ลัฝ มี เฟาะเรฝเออะ , ไอ โน ชี)

La da da da da da
(ลา ดา ดา ดา ดา ดา)

If you would only listen
(อิฟ ยู เวิด โอ๊นลี่ ลิ๊สซึ่น)
You might just realize what you’re missing
(ยู ไมท จัซท รีแอะไลส ว็อท ยัวร์ มีซซิง)
You’re missing me
(ยัวร์ มีซซิง มี)
If you would only listen
(อิฟ ยู เวิด โอ๊นลี่ ลิ๊สซึ่น)
You might just realize what you’re missing
(ยู ไมท จัซท รีแอะไลส ว็อท ยัวร์ มีซซิง)
You’re missing me
(ยัวร์ มีซซิง มี)

It’s as simple as something that nobody knows that
(อิทซ แอ็ส ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส ซัมติง แดท โนบอดี้ โน แดท)
Her eyes are as big as her bubbly toes
(เฮอ ไอ แซร์ แอ็ส บิก แอ็ส เฮอ บั๊บบี้ โท)
On the feet of the queen of the hearts of the cards
(ออน เดอะ ฟีท อ็อฝ เดอะ ควีน อ็อฝ เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ คาด)
And her feet are infested with tar balls and
(แอ็นด เฮอ ฟีท อาร์ อินเฟซท วิฑ ทา บอล แซน)

La da da da da da
(ลา ดา ดา ดา ดา ดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bubble Toes คำอ่านไทย Jack Johnson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น