เนื้อเพลง Gallery คำอ่านไทย Mario Vazquez

God broke the mold,
( ก็อด บโรค เดอะ โมลด ,)
When he made this one I know
(ฮเว็น ฮี เมด ดีซ วัน ไอ โน)
She’s breathtaking but so much more
(ชี breathtakings บัท โซ มัช โม)
She walks in the room, your loves closed
(ชี วอค ซิน เดอะ รุม , ยุร ลัฝ คโลส)
Making you never want to breathe again
(เมคอิง ยู เนฝเวอะ ว็อนท ทู บรีฑ อะเกน)
Her boyfriend has got so much dough
(เฮอ บอยเฟรน แฮ็ส ก็อท โซ มัช โด)
So much ice his neck and wrist froze
(โซ มัช ไอซ ฮิส เน็ค แอ็นด ริซท ฟโรส)
Is he faithful to her? Hell no
(อีส ฮี เฟธฟุล ทู เฮอ เฮ็ล โน)
But she chose to be with him, shorty
(บัท ชี โชส ทู บี วิฑ ฮิม , ชอร์ทดิง)

Tell me is the money worth your soul
(เท็ล มี อีส เดอะ มันอิ เวิธ ยุร โซล)
Tell me what’s the reason that you hold on
(เท็ล มี ว็อท เดอะ รี๊ซั่น แดท ยู โฮลด ออน)
When you know that dude has a whole wall of ’em just like you
(ฮเว็น ยู โน แดท ดยูด แฮ็ส ซา โฮล วอล อ็อฝ เอ็ม จัซท ไลค ยู)
And girl you’re just way too fine
(แอ็นด เกิล ยัวร์ จัซท เว ทู ไฟน)
Gotta be treated as one of a kind
(กอททะ บี ทีอี แอ็ส วัน อ็อฝ อะ ไคนด)
Girl use your mind
(เกิล ยูซ ยุร ไมนด)
Don’t be just another dime
(ด้อนท์ บี จัซท แอะนัธเออะ ไดม)

Because
(บิคอส)

I can’t take
(ไอ แค็นท เทค)
Seeing you with him
(ซีอิง ยู วิฑ ฮิม)
Cuz I know exactly what you’ll be,
(คัซ ไอ โน เอ็กแสคทลิ ว็อท โยว บี ,)
In his gallery
(อิน ฮิส แกลเลอะริ)
It’s just not fair
(อิทซ จัซท น็อท แฟ)
And it’s tearing me apart
(แอ็นด อิทซ แทริง มี อะพาท)
You’re just another priceless work of art
(ยัวร์ จัซท แอะนัธเออะ พไรซเล็ซ เวิค อ็อฝ อาท)
In his gallery
(อิน ฮิส แกลเลอะริ)

She’s so confused
(ชี โซ ค็อนฟยูส)
She knows she deserves more
(ชี โน ชี ดิเสิฝ โม)
Someone who will love and adore
(ซัมวัน ฮู วิล ลัฝ แอ็นด อะโด)
But his money’s hard to ignore
(บัท ฮิส มันอิ ฮาด ทู อิกโน)
She really doesn’t know what to do
(ชี ริแอ็ลลิ ดัสอินท โน ว็อท ทู ดู)
Girl it’s just a matter of time
(เกิล อิทซ จัซท ดา แมทเทอะ อ็อฝ ไทม)
Before he finds another more fine
(บิโฟ ฮี ไฟนด แอะนัธเออะ โม ไฟน)
After he’s done dulling your shine
(อาฟเทอะ อีส ดัน dullings ยุร ไฌน)
You’re out the door and he’s through with you
(ยัวร์ เอ้า เดอะ โด แอ็นด อีส ธรู วิฑ ยู)

Tell me is the money worth your soul
(เท็ล มี อีส เดอะ มันอิ เวิธ ยุร โซล)
Tell me what’s the reason that you hold on,
(เท็ล มี ว็อท เดอะ รี๊ซั่น แดท ยู โฮลด ออน ,)
When you know that dude has a whole wall of ’em just like you
(ฮเว็น ยู โน แดท ดยูด แฮ็ส ซา โฮล วอล อ็อฝ เอ็ม จัซท ไลค ยู)
And girl you’re just way too fine
(แอ็นด เกิล ยัวร์ จัซท เว ทู ไฟน)
Gotta be treated as one of a kind
(กอททะ บี ทีอี แอ็ส วัน อ็อฝ อะ ไคนด)
Girl use your mind
(เกิล ยูซ ยุร ไมนด)
Don’t be just another dime
(ด้อนท์ บี จัซท แอะนัธเออะ ไดม)

I can’t take
(ไอ แค็นท เทค)
Seeing you with him
(ซีอิง ยู วิฑ ฮิม)
Cuz I know exactly what you’ll be
(คัซ ไอ โน เอ็กแสคทลิ ว็อท โยว บี)
In his gallery
(อิน ฮิส แกลเลอะริ)
It’s just not fair
(อิทซ จัซท น็อท แฟ)
And it’s tearing me apart
(แอ็นด อิทซ แทริง มี อะพาท)
You’re just another priceless work of art
(ยัวร์ จัซท แอะนัธเออะ พไรซเล็ซ เวิค อ็อฝ อาท)
In his gallery
(อิน ฮิส แกลเลอะริ)

You’re a masterpiece
(ยัวร์ อะ masterpiece)
I know that he
(ไอ โน แดท ฮี)
Can’t appreciate your beauty
(แค็นท แอ็พรีฌิเอท ยุร บยูทิ)
Don’t let him cheapen you
(ด้อนท์ เล็ท ฮิม ชีพเอน ยู)
He don’t see you like I do
(ฮี ด้อนท์ ซี ยู ไลค ไก ดู)
Beautiful not just for show
(บยูทิฟุล น็อท จัซท ฟอ โฌ)
Time that someone let you know
(ไทม แดท ซัมวัน เล็ท ยู โน)

I can’t take
(ไอ แค็นท เทค)
Seeing you with him
(ซีอิง ยู วิฑ ฮิม)
Cuz I know exactly what you’ll be
(คัซ ไอ โน เอ็กแสคทลิ ว็อท โยว บี)
In his gallery
(อิน ฮิส แกลเลอะริ)
It’s just not fair
(อิทซ จัซท น็อท แฟ)
And it’s tearing me apart
(แอ็นด อิทซ แทริง มี อะพาท)
You’re just another priceless work of art
(ยัวร์ จัซท แอะนัธเออะ พไรซเล็ซ เวิค อ็อฝ อาท)

I can’t take
(ไอ แค็นท เทค)
Seeing you with him
(ซีอิง ยู วิฑ ฮิม)
Cuz I know exactly what you’ll be
(คัซ ไอ โน เอ็กแสคทลิ ว็อท โยว บี)
In his gallery
(อิน ฮิส แกลเลอะริ)
It’s just not fair
(อิทซ จัซท น็อท แฟ)
And it’s tearing me apart
(แอ็นด อิทซ แทริง มี อะพาท)
You’re just another priceless work of art
(ยัวร์ จัซท แอะนัธเออะ พไรซเล็ซ เวิค อ็อฝ อาท)
In his gallery
(อิน ฮิส แกลเลอะริ)
In his gallery
(อิน ฮิส แกลเลอะริ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gallery คำอ่านไทย Mario Vazquez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น