เนื้อเพลง You Are The Music in Me (Sharpay Version) คำอ่านไทย High School Musical Cast

SHARPAY:
( ชาปเพย์ :)
Five, Six, Seven, Eight!
(ไฟฝ , ซิคซ , เซฝเอ็น , เอท !)
Na, na, na, na,
(นา , นา , นา , นา ,)
Na, na, na, na, na, na, nah, you are the music in…
(นา , นา , นา , นา , นา , นา , นาห์ , ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน)
Na, na, na, na,
(นา , นา , นา , นา ,)
Na, na, na, na, na, na, nah,
(นา , นา , นา , นา , นา , นา , นาห์ ,)
you are the music in…
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน)
are the music in…
(อาร์ เดอะ มยูสิค อิน)

You know the words ” once upon a time. ”
(ยู โน เดอะ เวิด ” วันซ อุพอน อะ ไทม “)
Makes you listen, there’s a reason.
(เมค ยู ลิ๊สซึ่น , แดร์ ซา รี๊ซั่น)
When you dream, there’s a chance you’ll find,
(ฮเว็น ยู ดรีม , แดร์ ซา ชานซ โยว ไฟนด ,)
a little laughter, or happy ever after.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลาฟเทอะ , ออ แฮพพิ เอฝเออะ อาฟเทอะ)

TROY AND SHARPAY:
(ทรอย แอ็นด ชาปเพย์ :)
Your harmony to melody,
(ยุร ฮาโมะนิ ทู เมลโอะดิ ,)
that’s echoing inside my head.
(แด๊ท แอคโคลิง อีนไซด มาย เฮ็ด)
A single voice, above the noise.
(อะ ซิ๊งเกิ้ล ฝอยซ , อะบัฝ เดอะ นอยส)
like a common thread,
(ไลค เก คอมมัน ธเร็ด ,)
Sing it to me!
(ซิง อิท ทู มี !)

TROY:
(ทรอย :)
When I hear my favorite song,
(ฮเว็น นาย เฮีย มาย เฟเฝอะริท ซ็อง ,)
I know we belong.
(ไอ โน วี บิลอง)
Cause You are the music in me.
(คอส ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน มี)

SHARPAY:
(ชาปเพย์ :)
It’s living in all of us,
(อิทซ ลีฝอิง อิน ออล อ็อฝ อัซ ,)
it’s here here because…
(อิทซ เฮียร เฮียร บิคอส)
You are, the music in me.
(ยู อาร์ , เดอะ มยูสิค อิน มี)

Na, na, na, na,
(นา , นา , นา , นา ,)
Na, na, na, na, na, na, nah,
(นา , นา , นา , นา , นา , นา , นาห์ ,)
you are the music in…
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน)
Na, na, na, na,
(นา , นา , นา , นา ,)
Na, na, na, na, na, na, nah,
(นา , นา , นา , นา , นา , นา , นาห์ ,)
you are the music in…
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน)
are the music in…
(อาร์ เดอะ มยูสิค อิน)

[Piano Solo]
([ พิแอนโอ โซโล ])

[harmony to melody,
([ ฮาโมะนิ ทู เมลโอะดิ ,)
it’s echoing inside, my head.]
(อิทซ แอคโคลิง อีนไซด , มาย เฮ็ด ])

TROY:
(ทรอย :)
When I hear my favorite song,
(ฮเว็น นาย เฮีย มาย เฟเฝอะริท ซ็อง ,)
I know we belong.
(ไอ โน วี บิลอง)
Cause You are the music in me.
(คอส ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน มี)

SHARPAY:
(ชาปเพย์ :)
It’s living in all of us,
(อิทซ ลีฝอิง อิน ออล อ็อฝ อัซ ,)
It’s here here because…
(อิทซ เฮียร เฮียร บิคอส)
You are the music in,
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน ,)
me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me,
(มี , มี , มี , มี , มี , มี , มี , มี , มี , มี , มี , มี , มี , มี ,)
Nah, nah, nah, you are the music in…
(นาห์ , นาห์ , นาห์ , ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน)
Na, na, na, na,
(นา , นา , นา , นา ,)
Na, na, na, na, na, na, nah, you are the music in… MEEE!
(นา , นา , นา , นา , นา , นา , นาห์ , ยู อาร์ เดอะ มยูสิค อิน MEEE !)
Yeah! YEAH ! YEAH…
(เย่ ! เย่ ! เย่)

TROY:
(ทรอย :)
Oh, yeah…
(โอ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are The Music in Me (Sharpay Version) คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น