เนื้อเพลง Extraordinary คำอ่านไทย Liz Phair

You think that I go home at night
( ยู ธิงค แดท ไอ โก โฮม แอ็ท ไนท)
Take off my clothes, turn out the lights
(เทค ออฟฟ มาย คโลฑ , เทิน เอ้า เดอะ ไลท)
But I burn letters that I write
(บัท ไอ เบิน เลทเทอะ แดท ไอ ไรท)
To you, to make you love me
(ทู ยู , ทู เมค ยู ลัฝ มี)

Yeah, I drive naked through the park
(เย่ , ไอ ดไรฝ เนคิด ธรู เดอะ พาค)
And run the stop sign in the dark
(แอ็นด รัน เดอะ ซท็อพ ไซน อิน เดอะ ดาค)
Stand in the street, yell out my heart
(ซแท็นด อิน เดอะ ซทรีท , เย็ล เอ้า มาย ฮาท)
To make, to make you love me
(ทู เมค , ทู เมค ยู ลัฝ มี)

I am extraordinary, if you’d ever get to know me
(ไอ แอ็ม เอ็คซทรอดิเนริ , อิฟ ยูต เอฝเออะ เก็ท ทู โน มี)
I am extraordinary, I am just your ordinary
(ไอ แอ็ม เอ็คซทรอดิเนริ , ไอ แอ็ม จัซท ยุร ออดิเนริ)
Average every day sane psycho
(แอฝเออะริจ เอฝริ เด เซน ไซโคะ)
Supergoddess
(Supergoddess)
Average every day sane psycho
(แอฝเออะริจ เอฝริ เด เซน ไซโคะ)

You may not believe in me
(ยู เม น็อท บิลีฝ อิน มี)
But I believe in you
(บัท ไอ บิลีฝ อิน ยู)
So I still take the trash out
(โซ ไอ ซทิล เทค เดอะ ทแร็ฌ เอ้า)
Does that make me too normal for you?
(โด แดท เมค มี ทู นอแม็ล ฟอ ยู)

So dig a little deeper, cause
(โซ ดิก อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอ, คอส)
You still don’t get it yet
(ยู ซทิล ด้อนท์ เก็ท ดิธ เย็ท)
See me lickin’ my lips, need a primitive fix
(ซี มี ลิคคิน มาย ลิพ , นีด อะ พรีมอิทิฝ ฟิคซ)
And I’ll make, I’ll make you love me
(แอ็นด แอล เมค , แอล เมค ยู ลัฝ มี)

I am extraordinary, if you’d ever get to know me
(ไอ แอ็ม เอ็คซทรอดิเนริ , อิฟ ยูต เอฝเออะ เก็ท ทู โน มี)
I am extraordinary, I am just your ordinary
(ไอ แอ็ม เอ็คซทรอดิเนริ , ไอ แอ็ม จัซท ยุร ออดิเนริ)
Average every day sane psycho
(แอฝเออะริจ เอฝริ เด เซน ไซโคะ)
Supergoddess
(Supergoddess)
Average every day sane psycho
(แอฝเออะริจ เอฝริ เด เซน ไซโคะ)
Supergoddess
(Supergoddess)

See me jump through hoops for you
(ซี มี จัมพ ธรู ฮูพ ฟอ ยู)
You stand there watching me performing
(ยู ซแท็นด แดร์ วัทชิง มี เพอะฟอมิง)
What exactly do you do?
(ว็อท เอ็กแสคทลิ ดู ยู ดู)
Have you ever thought it’s you that’s boring?
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ ธอท อิทซ ยู แด๊ท โบริง)
Who the hell are you?
(ฮู เดอะ เฮ็ล อาร์ ยู)

I am extraordinary, if you’d ever get to know me
(ไอ แอ็ม เอ็คซทรอดิเนริ , อิฟ ยูต เอฝเออะ เก็ท ทู โน มี)
I am extraordinary, I am just your ordinary
(ไอ แอ็ม เอ็คซทรอดิเนริ , ไอ แอ็ม จัซท ยุร ออดิเนริ)
Average every day sane psycho
(แอฝเออะริจ เอฝริ เด เซน ไซโคะ)
Supergoddess
(Supergoddess)
Average every day sane psycho
(แอฝเออะริจ เอฝริ เด เซน ไซโคะ)

Average every day sane psycho
(แอฝเออะริจ เอฝริ เด เซน ไซโคะ)
Supergoddess
(Supergoddess)
Average every day sane psycho
(แอฝเออะริจ เอฝริ เด เซน ไซโคะ)

Average every day sane psycho
(แอฝเออะริจ เอฝริ เด เซน ไซโคะ)
Supergoddess
(Supergoddess)
Average every day sane psycho
(แอฝเออะริจ เอฝริ เด เซน ไซโคะ)

Average every day sane psycho
(แอฝเออะริจ เอฝริ เด เซน ไซโคะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Extraordinary คำอ่านไทย Liz Phair

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น