เนื้อเพลง Reasons คำอ่านไทย Earth Wind And Fire

Now, I’m craving your body,
( เนา , แอม เครวิง ยุร บอดอิ ,)
is this real
(อีส ดีซ ริแอ็ล)
Temperatures rising, I don’t want to feel
(เทมเพอะระเชอะ ไรสอิง , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ฟีล)
I’m in the wrong place to be real
(แอม อิน เดอะ ร็อง พเลซ ทู บี ริแอ็ล)
Woahh and I’m; longing to love you
(Woahh แอ็นด แอม ; ลองอิง ทู ลัฝ ยู)
just for a night,
(จัซท ฟอ รา ไนท ,)
Kissing and hugging and holding you tight
(คิสซิงแอ็นด huggings แอ็นด โฮลดิง ยู ไทท)
Please let me love you
(พลีส เล็ท มี ลัฝ ยู)
with all my might
(วิฑ ออล มาย ไมท)

Reasons, the reasons that we hear,
(รี๊ซั่น , เดอะ รี๊ซั่น แดท วี เฮีย ,)
The reasons that we fear
(เดอะ รี๊ซั่น แดท วี เฟีย)
our feelings a-won’t disappear
(เอ๊า ฟีลอิง ซา ว็อนท ดิแซ็พเพีย)

Oooh! And- after the love game has been played
(อู้ ! แอ็นด อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ เกม แฮ็ส บีน พเล)
All our illusions were just a parade
(ออล เอ๊า อิลยูฌัน เวอ จัซท ดา พะเรด)
And all the reasons start to fade
(แอ็นด ออล เดอะ รี๊ซั่น ซทาท ทู เฝด)

[Layering Chorus]
([ Layerings โครัซ ])
LA-LA-LA-ETC
(ลา ลา ลา อีทีซี)
After all our reasons why
(อาฟเทอะ ออล เอ๊า รี๊ซั่น ฮไว)
All the reasons were a lie
(ออล เดอะ รี๊ซั่น เวอ อะ ไล)
After all the reasons lo-ove was ne’er decide
(อาฟเทอะ ออล เดอะ รี๊ซั่น โล ove วอส neer ดิไซด)

And, longing to love you for one night
(แอ็นด , ลองอิง ทู ลัฝ ยู ฟอ วัน ไนท)
Please let me love you with all of my might, baaaaby
(พลีส เล็ท มี ลัฝ ยู วิฑ ออล อ็อฝ มาย ไมท , เบอาบาย)
OOOHHH, Baby!
(โอ้ , เบบิ !)

Reasons, the reasons that we hear,
(รี๊ซั่น , เดอะ รี๊ซั่น แดท วี เฮีย ,)
The reasons that we fear
(เดอะ รี๊ซั่น แดท วี เฟีย)
our feelings a-won’t disappear
(เอ๊า ฟีลอิง ซา ว็อนท ดิแซ็พเพีย)

Oooh! And after the love games have been played
(อู้ ! แอ็นด อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ เกม แฮ็ฝ บีน พเล)
All our illusions were just a parade
(ออล เอ๊า อิลยูฌัน เวอ จัซท ดา พะเรด)
And all the reasons start to fade
(แอ็นด ออล เดอะ รี๊ซั่น ซทาท ทู เฝด)

And, in the morning when I rise,
(แอ็นด , อิน เดอะ มอนิง ฮเว็น นาย ไรส ,)
no longer feeling hynotized
(โน ลองเงอ ฟีลอิง hynotized)
For no reasons, our reasons, our reasons
(ฟอ โน รี๊ซั่น , เอ๊า รี๊ซั่น , เอ๊า รี๊ซั่น)
have no pri-ii-de
(แฮ็ฝ โน pri ทรู ดี)

[Layering Chorus]
([ Layerings โครัซ ])
LA-LA-LA-ETC
(ลา ลา ลา อีทีซี)
After all the reasons why
(อาฟเทอะ ออล เดอะ รี๊ซั่น ฮไว)
All of the reasons were a lie
(ออล อ็อฝ เดอะ รี๊ซั่น เวอ อะ ไล)
After all the reasons lo-ove was ne’er decide
(อาฟเทอะ ออล เดอะ รี๊ซั่น โล ove วอส neer ดิไซด)

[Phillips last solo] Heeehhhhh, Ooooh, yeaahhh, Oohhh Baby,
([ Phillips ลาซท โซโล ] Heeehhhhh , อู้ , yeaahhh , อู้ เบบิ ,)
I can’t find the reasons
(ไอ แค็นท ไฟนด เดอะ รี๊ซั่น)
That my love won’t disappear
(แดท มาย ลัฝ ว็อนท ดิแซ็พเพีย)
Can’t find the reasons
(แค็นท ไฟนด เดอะ รี๊ซั่น)
Why I love you ,my baby, my dear
(ฮไว ไอ ลัฝ ยู , มาย เบบิ , มาย เดีย)
Can’t find the reasons
(แค็นท ไฟนด เดอะ รี๊ซั่น)
Wanna love you all night
(วอนนา ลัฝ ยู ออล ไนท)
Can’t find the reasons
(แค็นท ไฟนด เดอะ รี๊ซั่น)
Gotta squeeze ya, real tight
(กอททะ ซควีส ยา , ริแอ็ล ไทท)
Can’t find the reasons
(แค็นท ไฟนด เดอะ รี๊ซั่น)
Baby- yeah,
(เบบิ เย่ ,)
For my tears
(ฟอ มาย เทีย)
Can’t find the reasons
(แค็นท ไฟนด เดอะ รี๊ซั่น)
Why I love ya….[fade to black]
(ฮไว ไอ ลัฝ ยา [ เฝด ทู บแล็ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Reasons คำอ่านไทย Earth Wind And Fire

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น