เนื้อเพลง Dance This Mess Around คำอ่านไทย B-52s

Remember when you held my hand
( ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู เฮ็ลด มาย แฮ็นด)
Remember when you were my man
(ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู เวอ มาย แม็น)
Walk talk in the name of love
(วอค ทอค อิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ)
Before you break my heart
(บิโฟ ยู บเรค มาย ฮาท)
Think it over, think it over
(ธิงค อิท โอเฝอะ , ธิงค อิท โอเฝอะ)
Roll it over in your mind
(โรล อิท โอเฝอะ อิน ยุร ไมนด)

Why don’t you dance with me
(ฮไว ด้อนท์ ยู ดานซ วิฑ มี)
I’m not no Limburger
(แอม น็อท โน Limburger)
Just a limburger
(จัซท ดา limburger)

Dance this mess around
(ดานซ ดีซ เมซ อะเรานด)
Dance this mess around ’round ’round
(ดานซ ดีซ เมซ อะเรานด เรานด เรานด)

Everybody goes to parties
(เอวี่บอดี้ โกซ ทู พาร์ที)
They dance this mess around
(เด ดานซ ดีซ เมซ อะเรานด)
They do the Shu-ga-loo
(เด ดู เดอะ ชู ga loo)
Do the Shy Tuna
(ดู เดอะ ไฌ ทูน่า)
Do the Camel Walk
(ดู เดอะ แคมเอ็ม วอค)
Do the Hip-o-crit
(ดู เดอะ ฮิพ โอ crit)

Ah—Hippy Hippy forward Hippy Hippy
(อา ฮีพพิ ฮีพพิ ฟอเวิด ฮีพพิ ฮีพพิ)
Hippy Shake, Hippy Shake
(ฮีพพิ เฌค , ฮีพพิ เฌค)

Oh—it’s time to do ’em right
(โอ อิทซ ไทม ทู ดู เอ็ม ไรท)
Hey now, don’t that make you feel you a whole lot better?
(เฮ เนา , ด้อนท์ แดท เมค ยู ฟีล ยู อะ โฮล ล็อท เบทเทอะ)
Huh?
(ฮู)
I say, don’t that make you a whole lot better?
(ไอ เซ , ด้อนท์ แดท เมค ยู อะ โฮล ล็อท เบทเทอะ)

What you say?
(ว็อท ยู เซ)
I’m just askin’
(แอม จัซท แอสกิน)

Shake-Bake-Shake-Bake
(เฌค เบค เฌค เบค)

Everybody goes to parties
(เอวี่บอดี้ โกซ ทู พาร์ที)
They dance this mess around
(เด ดานซ ดีซ เมซ อะเรานด)
They do all 16 dances
(เด ดู ออล 16 ดานซ)
Do the Coo-ca-choo
(ดู เดอะ คู ca ช)
Do the Aqua-velva
(ดู ดิ แอควะ velva)
Do the Dirty dog
(ดู เดอะ เดอทิ ด็อก)
Do the Escalator
(ดู ดิ เอซคะเลเทอะ)

Ah—Hippy Hippy forward Hippy Hippy
(อา ฮีพพิ ฮีพพิ ฟอเวิด ฮีพพิ ฮีพพิ)
Hippy Shake, Hippy Shake
(ฮีพพิ เฌค , ฮีพพิ เฌค)

It’s time to do ’em right
(อิทซ ไทม ทู ดู เอ็ม ไรท)
Hey! Fred, now don’t that make you feel a whole lot better now?
(เฮ ! เฟรด , เนา ด้อนท์ แดท เมค ยู ฟีล อะ โฮล ล็อท เบทเทอะ เนา)
Huh?
(ฮู)

Say, don’t that make you feel a whole lot better?
(เซ , ด้อนท์ แดท เมค ยู ฟีล อะ โฮล ล็อท เบทเทอะ)

What you say?
(ว็อท ยู เซ)
I’m just askin’
(แอม จัซท แอสกิน)

Yeah, yeah, yeah…
(เย่ , เย่ , เย่)
Stop!
(ซท็อพ !)
Dance on over
(ดานซ ออน โอเฝอะ)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

Dance, dance, dance the mess around
(ดานซ , ดานซ , ดานซ เดอะ เมซ อะเรานด)
Dance this mess around
(ดานซ ดีซ เมซ อะเรานด)

Shake, shake-a-bake shake
(เฌค , เฌค เก เบค เฌค)
Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake
(เฌค , เฌค , เฌค , เฌค , เฌค , เฌค , เฌค , เฌค)
Dance this mess around
(ดานซ ดีซ เมซ อะเรานด)
Yeah, yeah, yeah……
(เย่ , เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dance This Mess Around คำอ่านไทย B-52s

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น