เนื้อเพลง Too Much คำอ่านไทย Spice Girls

Love is blind, as far as the eye can see
( ลัฝ อีส บไลนด , แอ็ส ฟา แอ็ส ดิ ไอ แค็น ซี)
Deep the meaningless, words to me
(ดีพ เดอะ มีนอิงเล็ซ , เวิด ทู มี)
Easy lover, I need a friend
(อีสอิ ลัฝเออะ , ไอ นีด อะ ฟเร็นด)
Road to nowhere, twist and turns but will this never end
(โรด ทู โนแวร์ , ทวิซท แอ็นด เทิน บัท วิล ดีซ เนฝเวอะ เอ็นด)
Well my dear you’ll know that he pleases me
(เว็ล มาย เดีย โยว โน แดท ฮี พลีส มี)
But sometimes illusion ain’t ro revolution
(บัท ซัมไทม์ อิลยูฌัน เอน ro เรโฝะลยูฌัน)
That ain’t no release for me
(แดท เอน โน รีลีซ ฟอ มี)

Chorus
(โครัซ)
Too much of something is bad enough
(ทู มัช อ็อฝ ซัมติง อีส แบ็ด อินัฟ)
But something’s coming over to make me wonder
(บัท ซัมติง คัมอิง โอเฝอะ ทู เมค มี วันเดอะ)
Too much of nothing is just a though
(ทู มัช อ็อฝ นัธอิง อีส จัซท ดา โธ)
I need to know the way to feel to keep me satisfied
(ไอ นีด ทู โน เดอะ เว ทู ฟีล ทู คีพ มี แซทอิซไฟด)
I wrapped myself from around your finger
(ไอ แร็พท ไมเซลฟ ฟร็อม อะเรานด ยุร ฟีงเกอะ)
Hold me too tight or left to linger
(โฮลด มี ทู ไทท ออ เล็ฟท ทู ลีงเกอะ)
Something fine built to last
(ซัมติง ไฟน บิลท ทู ลาซท)
Stripped up there I guess we’re running out of time too fast
(สตริปชฺ อัพ แดร์ ไอ เก็ซ เวีย รันนิง เอ้า อ็อฝ ไทม ทู ฟัซท)
Yes my dear you know he soothes me [moves on]
(เย็ซ มาย เดีย ยู โน ฮี ซูฑ มี [ มูฝ ออน ])
There’s no complication there’s no explanation
(แดร์ โน คอมพลิเคฌัน แดร์ โน เอคซพละเนฌัน)
It’s just a groove in me
(อิทซ จัซท ดา กรูฝ อิน มี)
Too much of something is bad enough [bad enough]
(ทู มัช อ็อฝ ซัมติง อีส แบ็ด อินัฟ [ แบ็ด อินัฟ ])
But something’s comming over me to make me wonder
(บัท ซัมติง commings โอเฝอะ มี ทู เมค มี วันเดอะ)
Too much of nothing is just as tough [just as tough]
(ทู มัช อ็อฝ นัธอิง อีส จัซท แอ็ส ทั๊ฟ [ จัซท แอ็ส ทั๊ฟ ])
I need to know the way to feel to keep me satisfeid
(ไอ นีด ทู โน เดอะ เว ทู ฟีล ทู คีพ มี satisfeid)
What part of no don’t you understand
(ว็อท พาท อ็อฝ โน ด้อนท์ ยู อันเดิซแทนด)
[understand understand]
([ อันเดิซแทนด อันเดิซแทนด ])
I want a man not a boy who thinks he can
(ไอ ว็อนท ดา แม็น น็อท ดา บอย ฮู ธิงค ฮี แค็น)
Boy who thinks he can
(บอย ฮู ธิงค ฮี แค็น)

Chorus
(โครัซ)
Too much of something is bad enough [bad enough]
(ทู มัช อ็อฝ ซัมติง อีส แบ็ด อินัฟ [ แบ็ด อินัฟ ])
But something’s comming over me to make me wonder
(บัท ซัมติง commings โอเฝอะ มี ทู เมค มี วันเดอะ)
Too much of nothing is just as tough [just as tough]
(ทู มัช อ็อฝ นัธอิง อีส จัซท แอ็ส ทั๊ฟ [ จัซท แอ็ส ทั๊ฟ ])
I need to know the way to feel to keep me satisfeid
(ไอ นีด ทู โน เดอะ เว ทู ฟีล ทู คีพ มี satisfeid)
Too much of nothing so why don’t we give it a try
(ทู มัช อ็อฝ นัธอิง โซ ฮไว ด้อนท์ วี กิฝ อิท ดา ทไร)
Too much of something we’re gonna be living a lie
(ทู มัช อ็อฝ ซัมติง เวีย กอนนะ บี ลีฝอิง อะ ไล)
[Repeat to end]
([ ริพีท ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Too Much คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น