เนื้อเพลง Forbidden Love คำอ่านไทย Madonna

written by Babyface and Madonna
( วึ้น ไบ เบบี้เฟซ แอ็นด มาดอนน่า)
Time: 4:08
(ไทม : โฟว : 08)

[Love without guilt, love without doubt]
([ ลัฝ วิเฑาท กิลท , ลัฝ วิเฑาท เดาท ])
[Love without guilt, love without doubt]
([ ลัฝ วิเฑาท กิลท , ลัฝ วิเฑาท เดาท ])
[Love without guilt, love without doubt]
([ ลัฝ วิเฑาท กิลท , ลัฝ วิเฑาท เดาท ])
[Rejection, love without doubt]
([ ริเจคฌัน , ลัฝ วิเฑาท เดาท ])
[repeat]
([ ริพีท ])

[spoken twice in background during first and second verses:]
([ ซโพเค็น ทไวซ อิน แบ็คกราว ดยูริง เฟิซท แอ็นด เซคอันด เฝิซ : ])
[Don’t go near the fire, don’t go in the dark]
([ ด้อนท์ โก เนีย เดอะ ไฟร , ด้อนท์ โก อิน เดอะ ดาค ])
[Don’t give in to your desire, ’cause he’s gonna break your heart]
([ ด้อนท์ กิฝ อิน ทู ยุร ดิไสร , คอส อีส กอนนะ บเรค ยุร ฮาท ])
[Let go, let go]
([ เล็ท โก , เล็ท โก ])

I don’t, don’t care if it’s not right
(ไอ ด้อนท์ , ด้อนท์ แค อิฟ อิทซ น็อท ไรท)
To have your arms around me
(ทู แฮ็ฝ ยุร อาม อะเรานด มี)
I want to feel what it’s like
(ไอ ว็อนท ทู ฟีล ว็อท อิทซ ไลค)
Take all of you inside of me
(เทค ออล อ็อฝ ยู อีนไซด อ็อฝ มี)

Chorus:
(โครัซ :)

In your eyes [in your eyes], forbidden love
(อิน ยุร ไอ [ อิน ยุร ไอ ] , ฟอร์บีดเดน ลัฝ)
In your smile [in your smile], forbidden love
(อิน ยุร ซไมล [ อิน ยุร ซไมล ] , ฟอร์บีดเดน ลัฝ)
In your kiss [in your kiss], forbidden love
(อิน ยุร คิซ [ อิน ยุร คิซ ] , ฟอร์บีดเดน ลัฝ)
If I had one wish love would feel like this [love would feel like this]
(อิฟ ฟาย แฮ็ด วัน วิฌ ลัฝ เวิด ฟีล ไลค ดีซ [ ลัฝ เวิด ฟีล ไลค ดีซ ])

I know that you’re no good for me
(ไอ โน แดท ยัวร์ โน เกิด ฟอ มี)
That’s why I feel I must confess
(แด๊ท ฮไว ไอ ฟีล ไอ มัซท ค็อนเฟซ)
What’s wrong is why it feels so right
(ว็อท ร็อง อีส ฮไว อิท ฟีล โซ ไรท)
I want to feel your sweet caress
(ไอ ว็อนท ทู ฟีล ยุร สวี้ท คะเรซ)

[chorus]
([ โครัซ ])

If I only had one wish
(อิฟ ฟาย โอ๊นลี่ แฮ็ด วัน วิฌ)
Love would always feel like this
(ลัฝ เวิด ออลเว ฟีล ไลค ดีซ)
Wishin’ on the stars above
(วิซชิน ออน เดอะ ซทา อะบัฝ)
Forbidden love
(ฟอร์บีดเดน ลัฝ)
If I only had one dream
(อิฟ ฟาย โอ๊นลี่ แฮ็ด วัน ดรีม)
This would be more than it seems
(ดีซ เวิด บี โม แฑ็น หนิด ซีม)
Forbidden love [forbidden love]
(ฟอร์บีดเดน ลัฝ [ ฟอร์บีดเดน ลัฝ ])

[Love without guilt, love without doubt]
([ ลัฝ วิเฑาท กิลท , ลัฝ วิเฑาท เดาท ])
[Love without guilt, love without doubt]
([ ลัฝ วิเฑาท กิลท , ลัฝ วิเฑาท เดาท ])
Rejection [Love without doubt]
(ริเจคฌัน [ ลัฝ วิเฑาท เดาท ])
Is the greatest aphrodisiac
(อีส เดอะ เกสเดด แอฟโระดิสเอียค)

[chorus, repeat]
([ โครัซ , ริพีท ])

[Love without guilt, love without doubt]
([ ลัฝ วิเฑาท กิลท , ลัฝ วิเฑาท เดาท ])
Love should always feel like this
(ลัฝ เชิด ออลเว ฟีล ไลค ดีซ)
Heaven forgive me, never forbid me
(เฮฝเอ็น เฟาะกีฝ มี , เนฝเวอะ ฟอบีด มี)
[repeat and fade]
([ ริพีท แอ็นด เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forbidden Love คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น