เนื้อเพลง Suspicion คำอ่านไทย Elvis Presley

Ev’rytime you kiss me
( Evrytime ยู คิซ มี)
I’m still not certain that you love me
(แอม ซทิล น็อท เซอทิน แดท ยู ลัฝ มี)
Ev’ry time you hold me
(เอวรี่ ไทม ยู โฮลด มี)
I’m still not certain that you care
(แอม ซทิล น็อท เซอทิน แดท ยู แค)
Though you keep on saying
(โธ ยู คีพ ออน เซอิง)
you really, really, really love me
(ยู ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
do you speak the same words
(ดู ยู ซพีค เดอะ เซม เวิด)
To someone else when I’m not there
(ทู ซัมวัน เอ็ลซ ฮเว็น แอม น็อท แดร์)

Suspicion torments my heart
(ซัซพีฌอัน ทอเม็นท มาย ฮาท)
Suspicion keeps us apart
(ซัซพีฌอัน คีพ อัซ อะพาท)
Suspicion why torture me
(ซัซพีฌอัน ฮไว ทอเชอะ มี)

Ev’rytime you call me
(Evrytime ยู คอล มี)
and tell me we should meet tomorrow
(แอ็นด เท็ล มี วี เชิด มีท ทุมอโร)
I can’t help but think that
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ บัท ธิงค แดท)
you’re meeting someone else tonight
(ยัวร์ มีทอิง ซัมวัน เอ็ลซ ทุไนท)
Why should our romance just
(ฮไว เชิด เอ๊า โระแมนซ จัซท)
keep on causing me such sorrow?
(คีพ ออน คู๊ดซิง มี ซัช ซอโร)
Why am I so doubtful
(ฮไว แอ็ม ไอ โซ เดาทฟุล)
whenever you’re out of sight?
(ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ เอ้า อ็อฝ ไซท)

Darling, if you love me,
(ดาลิง , อิฟ ยู ลัฝ มี ,)
I beg you wait a little longer
(ไอ เบ็ก ยู เวท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลองเงอ)
Wait until I drive all
(เวท อันทีล ไอ ดไรฝ ออล)
these foolish fears out of my mind
(ฑิส ฟูลอิฌ เฟีย เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
How I hope and pray that
(เฮา ไอ โฮพ แอ็นด พเร แดท)
our love will keep on growing stronger
(เอ๊า ลัฝ วิล คีพ ออน กโรอิง สตองเกอร์)
Maybe I’m suspicious
(เมบี แอม ซัซพิฌอัซ)
cause true love is so hard to find
(คอส ทรู ลัฝ อีส โซ ฮาด ทู ไฟนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Suspicion คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น