เนื้อเพลง Quartz คำอ่านไทย Marillion

Lyrics: Hogarth
( ลีริค : Hogarth)
Music: Hogarth/Kelly/Mosley/Rothery/Trewavas
(มยูสิค : Hogarth/เคลลี่ /Mosley/Rothery/Trewavas)

I can imagine nothing more tedious
(ไอ แค็น อิแมจอิน นัธอิง โม ทีเดียซ)
Than trying to have fun with you again
(แฑ็น ทไรอิง ทู แฮ็ฝ ฟัน วิฑ ยู อะเกน)
Maybe it’s just something in my mind
(เมบี อิทซ จัซท ซัมติง อิน มาย ไมนด)
But I hate feeling like I’m trying all the time
(บัท ไอ เฮท ฟีลอิง ไลค แอม ทไรอิง ออล เดอะ ไทม)
It’s a kind of lie
(อิทซ ซา ไคนด อ็อฝ ไล)
When we pretend that we’re still friends
(ฮเว็น วี พริเทนด แดท เวีย ซทิล ฟเร็นด)
I’m sure you’re not exactly short of people to
(แอม ฌุร ยัวร์ น็อท เอ็กแสคทลิ ฌอท อ็อฝ พี๊เพิ่ล ทู)
hang out and laugh at your jokes
(แฮ็ง เอ้า แอ็นด ลาฟ แอ็ท ยุร โจค)
Tell you you look great
(เท็ล ยู ยู ลุค กเรท)
You wouldn’t want me around
(ยู วูดดึ่น ว็อนท มี อะเรานด)
Making it all feel ” forced ”
(เมคอิง อิท ดอร์ ฟีล ” โฟซ “)
..and ” put down ”
(แอ็นด ” พัท เดาน “)

And every time I smile to wonder if I’m laughin’ at you
(แอ็นด เอฝริ ไทม ไอ ซไมล ทู วันเดอะ อิฟ แอม เลอกิน แอ็ท ยู)
And with every little grin you don’t want to be wonderin’
(แอ็นด วิฑ เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล กริน ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู บี วันเดอริน)
Just exactly what it is I’m taking pleasure in
(จัซท เอ็กแสคทลิ ว็อท ดิธ อีส แอม เทคอิง พเลฉเออะ อิน)

Although I always said
(ออลโฑ ไอ ออลเว เซ็ด)
We were basically the same and all one
(วี เวอ เบซซิคอลลี่ เดอะ เซม แอ็นด ออล วัน)
All one
(ออล วัน)
It’s so easy to persuade myself
(อิทซ โซ อีสอิ ทู เพิซเวด ไมเซลฟ)
I’m clockwork and you’re quartz
(แอม คอกเควิก แอ็นด ยัวร์ quartz)

I guess that irony
(ไอ เก็ซ แดท ไอโระนิ)
Will surely be
(วิล ฌูรลิ บี)
The death of me
(เดอะ เด็ธ อ็อฝ มี)

And every time I smile d’you wonder if I’m laughin’ at you?
(แอ็นด เอฝริ ไทม ไอ ซไมล ดายอู วันเดอะ อิฟ แอม เลอกิน แอ็ท ยู)
And with every little grin you don’t want to be wonderin’..
(แอ็นด วิฑ เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล กริน ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู บี วันเดอริน)

Although I always said
(ออลโฑ ไอ ออลเว เซ็ด)
We were basically the same and all one
(วี เวอ เบซซิคอลลี่ เดอะ เซม แอ็นด ออล วัน)
All one
(ออล วัน)
It’s so easy to persuade myself
(อิทซ โซ อีสอิ ทู เพิซเวด ไมเซลฟ)
I’m clockwork and you’re quartz
(แอม คอกเควิก แอ็นด ยัวร์ quartz)

You’re only happy when you’re oiled and jewelled
(ยัวร์ โอ๊นลี่ แฮพพิ ฮเว็น ยัวร์ ออยล แอ็นด จูเอ็ลด)
You’re only happy when you wind me up and I know
(ยัวร์ โอ๊นลี่ แฮพพิ ฮเว็น ยู วินด มี อัพ แอ็นด ดาย โน)
You’re so reliable it isn’t true
(ยัวร์ โซ รีลายเอเบิ้ล อิท อีสซึ่น ทรู)
And it’s so easy for me to break down
(แอ็นด อิทซ โซ อีสอิ ฟอ มี ทู บเรค เดาน)
If I could jump a ride between the skin and silicon then
(อิฟ ฟาย เคิด จัมพ อะ ไรด บีทวิน เดอะ ซคิน แอ็นด ซีลอิค็อน เด็น)
We could join hands and understand. Hallelujah!
(วี เคิด จอยน แฮ็นด แซน อันเดิซแทนด เฮลเลวลูยา !)
But I listen
(บัท ไอ ลิ๊สซึ่น)
to the ticking
(ทู เดอะ ทิคคิง)
I guess we’re worlds apart …
(ไอ เก็ซ เวีย เวิลด อะพาท)
It’s so hard
(อิทซ โซ ฮาด)
So hard
(โซ ฮาด)

I know there’s no going back
(ไอ โน แดร์ โน โกอิ้ง แบ็ค)
And you know there’s no going back
(แอ็นด ยู โน แดร์ โน โกอิ้ง แบ็ค)

You’re only happy when you’re oiled and jewelled
(ยัวร์ โอ๊นลี่ แฮพพิ ฮเว็น ยัวร์ ออยล แอ็นด จูเอ็ลด)
You’re only happy when you’re oiled and jewelled
(ยัวร์ โอ๊นลี่ แฮพพิ ฮเว็น ยัวร์ ออยล แอ็นด จูเอ็ลด)
You’re never happy
(ยัวร์ เนฝเวอะ แฮพพิ)

I need maintenance
(ไอ นีด เมนทิแน็นซ)
I need patience
(ไอ นีด เพเฌ็นซ)
I’m not foolproof
(แอม น็อท foolproof)
I’m not waterproof
(แอม น็อท waterproof)
I’m not shockproof
(แอม น็อท shockproof)
Bombproof
(Bombproof)
Bulletproof
(บอลเลดพรูฝ)
Fireproof
(Fireproof)
Leakproof
(Leakproof)
Childproof
(Childproof)
Stainproof
(Stainproof)
Pressureproof
(Pressureproof)

I know I told myself
(ไอ โน ไอ โทลด ไมเซลฟ)
We’re all basically the same and all one all one
(เวีย ออล เบซซิคอลลี่ เดอะ เซม แอ็นด ออล วัน ออล วัน)
Y’know sometimes I just can’t help myself
(Yknow ซัมไทม์ ซาย จัซท แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ)
I’m clockwork and you’re quartz
(แอม คอกเควิก แอ็นด ยัวร์ quartz)
I’m clockwork and you’re quartz
(แอม คอกเควิก แอ็นด ยัวร์ quartz)

I know I never get the balance right
(ไอ โน ไอ เนฝเวอะ เก็ท เดอะ แบลแอ็นซ ไรท)
And turn up half an hour late night after night
(แอ็นด เทิน อัพ ฮาล์ฟ แอน เอาร เลท ไนท อาฟเทอะ ไนท)
And being totally dependable is so very commendable
(แอ็นด บีอิง โททอลลี่ dependable อีส โซ เฝริ commendable)
Although you’re never wrong
(ออลโฑ ยัวร์ เนฝเวอะ ร็อง)
One of these days.. you’re just gonna stop.
(วัน อ็อฝ ฑิส เด ยัวร์ จัซท กอนนะ ซท็อพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Quartz คำอ่านไทย Marillion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น