เนื้อเพลง Intro (The Dynasty Roc La Familia) คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
( [ เจ ซี ])
It’s the Dynasty n*ggaz… as promised…
(อิทซ เดอะ ไดแน็ซทิ เอ็น *ggaz แอ็ส พรอมอิซ)
The world’s most infamous…
(เดอะ เวิลด โมซท อีนฟะมัซ)
Roc-A-Fella Records…
(ร็อค อะ เฟลลา เรคออด)
This is Roc La Familia…
(ดีซ ซิส ร็อค ลา แฟมมีเลีย)
It’s Young Hova… Beanie Sigel… Memphis Bleek… Amil-lion…
(อิทซ ยัง Hova Beanie Sigel เมมฟริซ Bleek Amil ไลอัน)
It’s the Dynasty n*ggaz… 2000 to infinity…
(อิทซ เดอะ ไดแน็ซทิ เอ็น *ggaz 2000 ทู อินฟีนอิทิ)
This is ghetto to ghetto.. gutter to gutter..
(ดีซ ซิส เกทโท ทู เกทโท กัทเทอะ ทู กัทเทอะ)
Street corner to street corner.. project to project..
(ซทรีท คอเนอะ ทู ซทรีท คอเนอะ พรอจเอ็คท ทู พรอจเอ็คท)
Worldwide… walk with us n*ggaz…
(เวิรดวาย วอค วิฑ อัซ เอ็น *ggaz)
Hoffa… Dash… it’s the Dynasty n*ggaz
(Hoffa แด็ฌ อิทซ เดอะ ไดแน็ซทิ เอ็น *ggaz)
Check it out…
(เช็ค อิท เอ้า)
Uhh… walk with me… talk to me… yo..
(อา วอค วิฑ มี ทอค ทู มี โย)

The theme song to +The Sopranos+
(เดอะ ธีม ซ็อง ทู +โซะพราโน +)
plays in the key of life on my, mental piano
(พเล ซิน เดอะ คี อ็อฝ ไลฟ ออน มาย , เมนแท็ล พิแอนโอ)
Got a strange way of seein life like
(ก็อท ดา ซทเรนจ เว อ็อฝ ซีอินไลฟ ไลค)
I’m Stevie Wonder with, beads under the doo-rag
(แอม สตีฝวี่ วันเดอะ วิฑ , บีด อันเดอะ เดอะ ดู แร็ก)
Intuition is there even when my vision’s impaired, yeah
(อินทิวอีฌอัน อีส แดร์ อีเฝ็น ฮเว็น มาย ฝีฉอัน อิมแพ , เย่)
Knowin I can go, just switchin a spare
(โนว์อิน นาย แค็น โก , จัซท สวิทชิน อะ ซแพ)
On the highway of life, n*gga it’s sharp in my sight
(ออน เดอะ ไฮฮเวย์ อ็อฝ ไลฟ , เอ็น *gga อิทซ ชาร์พ อิน มาย ไซท)
Oh! Keen senses ever since I was a, teen on the benches
(โอ ! คีน เซ็นซ เอฝเออะ ซินซ ไอ วอส ซา , ทีน ออน เดอะ เบนเชด)
everytime somebody like Enus was mentioned
(เอ๊รี่ไทม์ ซัมบอดี้ ไลค Enus วอส เมนฌัน)
I would turn green, me, bein in the trenches
(ไอ เวิด เทิน กรีน , มี , บีนโพลอิน เดอะ trenches)
Him, livin adventureous not worryin about expenditures
(ฮิม , ลีฝอิน adventureous น็อท วอร์รียิน อะเบาท เอ็คซเพนดิเชอะ)
I’m bravin temperatures below zero, no hero
(แอม bravin เทมเพอะระเชอะ บิโล สีโร , โน ฮีโร)
No father figure, you gotta pardon a n*gga
(โน ฟาเฑอะ ฟีกยุร , ยู กอททะ พ๊าร์ด่อน อะ เอ็น *gga)
But I’m starvin my n*ggaz, and the weight loss in my figure
(บัท แอม starvin มาย เอ็น *ggaz , แอ็นด เดอะ เวท โรซซิน มาย ฟีกยุร)
is startin to darken my heart, bout to get to my liver
(อีส สตาร์ดิน ทู ดาเค็น มาย ฮาท , เบาท ทู เก็ท ทู มาย ลีฝเออะ)
Watch it my n*ggaz, I’m tryin to be calm but I’m gon’ get richer
(ว็อช อิท มาย เอ็น *ggaz , แอม ทายอิน ทู บี คาม บัท แอม ก็อน เก็ท รีเชอ)
through any means, with that thing that Malcolm palmed in the picture
(ธรู เอนอิ มีน , วิฑ แดท ธิง แดท มัลคอล์ พาม อิน เดอะ พีคเชอะ)
Never read the Qu’ran or Islamic scriptures
(เนฝเวอะ เร็ด เดอะ Quran ออ อิซแลมอิค ซครีพเชอะ)
Only psalms I read was on the arms of my n*ggaz
(โอ๊นลี่ ซาม ซาย เร็ด วอส ออน ดิ อาม อ็อฝ มาย เอ็น *ggaz)
Tattooed so I carry on like I’m non-religious
(แท็ททู โซ ไอ แคริ ออน ไลค แอม น็อน ริลีจอัซ)
Clap whoever stand between Shawn and figures
(คแล็พ ฮูเอฝเออะ ซแท็นด บีทวิน ชอน แอ็นด ฟีกยุร)
N*ggaz, say it’s the dawn/Don but I’m superstitious
(เอ็น *ggaz , เซ อิทซ เดอะ ดอน /ด็อน บัท แอม ซยูเพิซทีฌอัซ)
Sh*t is as dark as it’s been, nothin is goin as you predicted
(ฌะ *ที อีส แอ็ส ดาค แอ็ส อิทซ บีน , นอทติน อีส โกอิน แอ็ส ยู พริดีคท)
I move with biscuits, stop the harder n*ggaz actin too suspicious
(ไอ มูฝ วิฑ บีซคิท , ซท็อพ เดอะ อาณ์เดอ เอ็น *ggaz แอสติน ทู ซัซพิฌอัซ)
This is, food for thought, you do the dishes
(ดีซ ซิส , ฟูด ฟอ ธอท , ยู ดู เดอะ ดิสชิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Intro (The Dynasty Roc La Familia) คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น