เนื้อเพลง Take What You Want คำอ่านไทย Maroon 5

I woke up this morning
( ไอ โวค อัพ ดีซ มอนิง)
With the burning of love hanging over my head.
(วิฑ เดอะ เบรินนิง อ็อฝ ลัฝ แฮงอิง โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
As I walked into the living room,
(แอ็ส ซาย วอค อีนทุ เดอะ ลีฝอิง รุม ,)
Sit with you, discuss what’s going on.
(ซิท วิฑ ยู , ดีซคัซ ว็อท โกอิ้ง ออน)
Is it me?
(อีส ซิท มี)
Is it you?
(อีส ซิท ยู)
Is it something I forgot to do?
(อีส ซิท ซัมติง ไอ เฟาะกอท ทู ดู)
Tell me, so that I understand.
(เท็ล มี , โซ แดท ไอ อันเดิซแทนด)
I just need some time, gather all my thoughts.
(ไอ จัซท นีด ซัม ไทม , แกฑเออะ ออล มาย ธอท)
To make up for the love I just lost.
(ทู เมค อัพ ฟอ เดอะ ลัฝ ไอ จัซท ล็อซท)
You’ve been so good to me,
(ยู๊ฟ บีน โซ เกิด ทู มี ,)
Giving me everything.
(กีฝวิง มี เอ๊วี่ติง)
Take what you want,
(เทค ว็อท ยู ว็อนท ,)
Because it doesn’t belong to me.
(บิคอส อิท ดัสอินท บิลอง ทู มี)
I woke up this morning
(ไอ โวค อัพ ดีซ มอนิง)
With a hurting that I would never ever wish upon
(วิฑ อะ เฮอดิง แดท ไอ เวิด เนฝเวอะ เอฝเออะ วิฌ อุพอน)
Even my worst enemy.
(อีเฝ็น มาย เวิซท เอนอิมิ)
Who is she? What the hell do you people want
(ฮู อีส ชี ว็อท เดอะ เฮ็ล ดู ยู พี๊เพิ่ล ว็อนท)
Is it me?
(อีส ซิท มี)
Is it you?
(อีส ซิท ยู)
Is it something I forgot to do?
(อีส ซิท ซัมติง ไอ เฟาะกอท ทู ดู)
Tell me, so that I understand.
(เท็ล มี , โซ แดท ไอ อันเดิซแทนด)
I just need some time, gather all my thoughts.
(ไอ จัซท นีด ซัม ไทม , แกฑเออะ ออล มาย ธอท)
To make up for the love I just lost.
(ทู เมค อัพ ฟอ เดอะ ลัฝ ไอ จัซท ล็อซท)
You’ve been so good to me,
(ยู๊ฟ บีน โซ เกิด ทู มี ,)
Giving me everything.
(กีฝวิง มี เอ๊วี่ติง)
Take what you want,
(เทค ว็อท ยู ว็อนท ,)
Cause it doesn’t belong to me anyway.
(คอส อิท ดัสอินท บิลอง ทู มี เอนอิเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take What You Want คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น