เนื้อเพลง Electric Chair คำอ่านไทย Prince

I saw your friend 1st
( ไอ ซอ ยุร ฟเร็นด 1st)
That’s who I danced with
(แด๊ท ฮู ไอ ดานซ วิฑ)
All the time I was watchin’ U
(ออล เดอะ ไทม ไอ วอส วันชิน ยู)

The music rocked us
(เดอะ มยูสิค ร็อค อัซ)
Our eyes locked-thus
(เอ๊า ไอ ล็อค ฑัซ)
Makin’ us see a trippy picture shoo
(เมกิน อัซ ซี อะ trippy พีคเชอะ ฌู)

If a man is considered guilty
(อิฟ อะ แม็น อีส ค็อนซีดเออะ กีลทิ)
4 what goes on in his mind
(โฟว ว็อท โกซ ออน อิน ฮิส ไมนด)
Then give me the electric chair
(เด็น กิฝ มี ดิ อิเลคทริค แช)
4 all my future crimes-OH!
(โฟว ออล มาย ฟยูเชอะ คไรม โอ !)

U whispered something
(ยู ฮวีซเพอะ ซัมติง)
It took my mind out like a
(อิท ทุค มาย ไมนด เอ้า ไลค เก)
G flat major with an E in the bass
(จี ฟแล็ท เมเจอะ วิฑ แอน อี อิน เดอะ แบ็ซ)
Your face looked so good
(ยุร เฟซ ลุค โซ เกิด)
I wanted to touch your mouth
(ไอ ว็อนท ทู ทั๊ช ยุร เมาธ)
My brain is jackin’ all over the place
(มาย บเรน อีส แจกคิน ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ)

If a man is considered guilty
(อิฟ อะ แม็น อีส ค็อนซีดเออะ กีลทิ)
4 what goes on in his mind
(โฟว ว็อท โกซ ออน อิน ฮิส ไมนด)
Then give me the electric chair
(เด็น กิฝ มี ดิ อิเลคทริค แช)
4 all my future crimes-OH!
(โฟว ออล มาย ฟยูเชอะ คไรม โอ !)

Let’s take a drive, love
(เล็ท เทค เก ดไรฝ , ลัฝ)
So we can make up our minds, love
(โซ วี แค็น เมค อัพ เอ๊า ไมนด , ลัฝ)
2 commit the crimes of passion
(ทู ค็อมมีท เดอะ คไรม อ็อฝ แพฌอัน)
That sets us free
(แดท เซ็ท อัซ ฟรี)
Me lovin’ U, U lovin’ me [me lovin’ u, u lovin’ me]
(มี ลัฝวิน ยู , ยู ลัฝวิน มี [ มี ลัฝวิน ยู , ยู ลัฝวิน มี ])

The electric chair
(ดิ อิเลคทริค แช)

I saw your friend 1st
(ไอ ซอ ยุร ฟเร็นด 1st)
That’s who I danced with
(แด๊ท ฮู ไอ ดานซ วิฑ)
All the time I was watchin’ u [I was watchin’ u]
(ออล เดอะ ไทม ไอ วอส วันชิน ยู [ ไอ วอส วันชิน ยู ])
The music rocked us
(เดอะ มยูสิค ร็อค อัซ)
Our lives shocked us
(เอ๊า ไลฝ ฌ็อค อัซ)
Makin’ us see a trippy picture shoo
(เมกิน อัซ ซี อะ trippy พีคเชอะ ฌู)
I’ve got to have it
(แอฝ ก็อท ทู แฮ็ฝ อิท)
Somebody…
(ซัมบอดี้)

If a man is considered guilty
(อิฟ อะ แม็น อีส ค็อนซีดเออะ กีลทิ)
4 what goes on in his mind
(โฟว ว็อท โกซ ออน อิน ฮิส ไมนด)
Then give me the electric chair
(เด็น กิฝ มี ดิ อิเลคทริค แช)
4 all my future crimes-OH!
(โฟว ออล มาย ฟยูเชอะ คไรม โอ !)

U know I’m guilty, yeah, [4 all my future crimes]
(ยู โน แอม กีลทิ , เย่ , [ โฟว ออล มาย ฟยูเชอะ คไรม ])
Guilty, [4 all my future crimes]
(กีลทิ , [ โฟว ออล มาย ฟยูเชอะ คไรม ])
And if ya don’t really love me
(แอ็นด อิฟ ยา ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
[Then give me the electric chair] oh!
([ เด็น กิฝ มี ดิ อิเลคทริค แช ] โอ !)

Electric chair
(อิเลคทริค แช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Electric Chair คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น