เนื้อเพลง Open Car คำอ่านไทย Porcupine Tree

Nothing like this
( นัธอิง ไลค ดีซ)
Felt in her kiss
(เฟ็ลท อิน เฮอ คิซ)
Cannot resist her
(แคนน็อท ริสีซท เฮอ)
Fell for her charm
(เฟ็ล ฟอ เฮอ ชาม)
Lost in her arms
(ล็อซท อิน เฮอ อาม)
I keep a photograph
(ไอ คีพ อะ โฟโทะกราฟ)
Give me a glimpse
(กิฝ มี อะ กลิมซ)
Let me come in
(เล็ท มี คัม อิน)
Be there inside her
(บี แดร์ อีนไซด เฮอ)
Here it begins
(เฮียร อิท บีกีน)
Here is the sin
(เฮียร อีส เดอะ ซิน)
Something to lie about
(ซัมติง ทู ไล อะเบาท)

You think you’re smart
(ยู ธิงค ยัวร์ ซมาท)
I think you’re art
(ไอ ธิงค ยัวร์ อาท)
We agree on this
(วี อักรี ออน ดีซ)
It doesn’t work
(อิท ดัสอินท เวิค)
Feeling like dirt
(ฟีลอิง ไลค เดิท)
Feeling like you don’t care
(ฟีลอิง ไลค ยู ด้อนท์ แค)
We get a room
(วี เก็ท ดา รุม)
And in the gloom
(แอ็นด อิน เดอะ กลูม)
She lights a cigarette
(ชี ไลท ซา ซิกะเรท)
Clothes on the bed
(คโลฑ ออน เดอะ เบ็ด)
Love me she said
(ลัฝ มี ชี เซ็ด)
I give myself to her
(ไอ กิฝ ไมเซลฟ ทู เฮอ)

I’m getting feelings
(แอม เกดดดิ้ง ฟีลอิง)
I’m hiding too well [Bury the horse shaped shell]
(แอม ไฮดอิง ทู เว็ล [ เบริ เดอะ ฮอซ เชย์ เฌ็ล ])
Something broke inside my stomach
(ซัมติง บโรค อีนไซด มาย ซทัมแอ็ค)
I let the pieces lie just where they fell
(ไอ เล็ท เดอะ พีซ ไล จัซท ฮแว เด เฟ็ล)

[Being with you is hell]
([ บีอิง วิฑ ยู อีส เฮ็ล ])

Hair blow in an open car
(แฮ บโล อิน แอน โอเพ็น คา)
Summer dress slips down her arm
(ซัมเมอะ ดเรซ ซลิพ เดาน เฮอ อาม)
Hair blown in an open car
(แฮ บโลน อิน แอน โอเพ็น คา)

OK what’s next?
(โอเค ว็อท เน็คซท)
After the sex
(อาฟเทอะ เดอะ เซ็คซ)
What do we now?
(ว็อท ดู วี เนา)
Finding the time
(ไฟนดิง เดอะ ไทม)
Drawing the line
(ดรออิง เดอะ ไลน)
And never crossing it
(แอ็นด เนฝเวอะ ครอซซิง อิท)
Gave her the hours
(เกฝ เฮอ เดอะ เอาร)
Gave her the power
(เกฝ เฮอ เดอะ เพาเออะ)
Cannot erase her
(แคนน็อท อิเรซ เฮอ)
Gave her the truth
(เกฝ เฮอ เดอะ ทรูธ)
Gave her the proof
(เกฝ เฮอ เดอะ พรูฟ)
I gave her everything
(ไอ เกฝ เฮอ เอ๊วี่ติง)

I’m getting feelings
(แอม เกดดดิ้ง ฟีลอิง)
I’m hiding to well [Bury the horse shaped shell]
(แอม ไฮดอิง ทู เว็ล [ เบริ เดอะ ฮอซ เชย์ เฌ็ล ])
Something broke inside my stomach
(ซัมติง บโรค อีนไซด มาย ซทัมแอ็ค)
I let the pieces lie just where they fell
(ไอ เล็ท เดอะ พีซ ไล จัซท ฮแว เด เฟ็ล)

[Being with you is hell]
([ บีอิง วิฑ ยู อีส เฮ็ล ])

Hair blow in an open car
(แฮ บโล อิน แอน โอเพ็น คา)
Summer dress slips down her arm
(ซัมเมอะ ดเรซ ซลิพ เดาน เฮอ อาม)
Hair blown in an open car
(แฮ บโลน อิน แอน โอเพ็น คา)
On a drive out to the farm
(ออน อะ ดไรฝ เอ้า ทู เดอะ ฟาม)
Hair blown in an open car
(แฮ บโลน อิน แอน โอเพ็น คา)

Hair blown in an open car
(แฮ บโลน อิน แอน โอเพ็น คา)
Summer dress slips down your arm
(ซัมเมอะ ดเรซ ซลิพ เดาน ยุร อาม)
Hair blown in an open car..
(แฮ บโลน อิน แอน โอเพ็น คา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Open Car คำอ่านไทย Porcupine Tree

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น