เนื้อเพลง Because คำอ่านไทย The Beatles

Because the world is round it turns me on
( บิคอส เดอะ เวิลด อีส เรานด ดิท เทิน มี ออน)
Because the world is round…aaaaaahhhhhh
(บิคอส เดอะ เวิลด อีส เรานด อาอ้า)

Because the wind is high it blows my mind
(บิคอส เดอะ วินด อีส ไฮ อิท บโล มาย ไมนด)
Because the wind is high……aaaaaaaahhhh
(บิคอส เดอะ วินด อีส ไฮ aaaaaaaahhhh)

Love is all, love is new
(ลัฝ อีส ซอร์ , ลัฝ อีส นยู)
Love is all, love is you
(ลัฝ อีส ซอร์ , ลัฝ อีส ยู)

Because the sky is blue, it makes me cry
(บิคอส เดอะ ซไค อีส บลู , อิท เมค มี คไร)
Because the sky is blue…….aaaaaaaahhhh
(บิคอส เดอะ ซไค อีส บลู aaaaaaaahhhh)

Aaaaahhhhhhhhhh….
(Aaaaahhhhhhhhhh)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Because คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น