เนื้อเพลง Catching Feelings คำอ่านไทย Justin Bieber

The sun comes up on another morning
( เดอะ ซัน คัม อัพ ออน แอะนัธเออะ มอนิง)
My mind never wakes up without you on it
(มาย ไมนด เนฝเวอะ เวค อัพ วิเฑาท ยู ออน หนิด)
And it’s crazy to me, I even see you in my dreams
(แอ็นด อิทซ คเรสิ ทู มี , ไอ อีเฝ็น ซี ยู อิน มาย ดรีม)
Is this meant to be? Could this be happening to me?
(อีส ดีซ เม็นท ทู บี เคิด ดีซ บี แฮพเพะนิง ทู มี)

We were best of friends since we were this high
(วี เวอ เบ็ซท อ็อฝ ฟเร็นด ซินซ วี เวอ ดีซ ไฮ)
So why do I get nervous every time you walk by
(โซ ฮไว ดู ไอ เก็ท เนอฝัซ เอฝริ ไทม ยู วอค ไบ)
We would be on the phone all day
(วี เวิด บี ออน เดอะ โฟน ออล เด)
Now I can’t find the words to say to you
(เนา ไอ แค็นท ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ ทู ยู)
Now what am I supposed to do?
(เนา ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู)

Could there be a possibility
(เคิด แดร์ บี อะ พอซิบีลอิทิ)
I’m trying to say what’s up
(แอม ทไรอิง ทู เซ ว็อท อัพ)
Cause I’m made for you, and you for me
(คอส แอม เมด ฟอ ยู , แอ็นด ยู ฟอ มี)
Baby now its time for us
(เบบิ เนา อิทซ ไทม ฟอ อัซ)
Tryna keep it all together
(ทายนา คีพ อิท ดอร์ ทุเกฑเออะ)
But enough is enough
(บัท อินัฟ อีส อินัฟ)
They say we’re too young for love
(เด เซ เวีย ทู ยัง ฟอ ลัฝ)
But I’m catching feelings, catching feelings
(บัท แอม แคชอิง ฟีลอิง , แคชอิง ฟีลอิง)

In my head we’re already together
(อิน มาย เฮ็ด เวีย ออลเรดอิ ทุเกฑเออะ)
I’m good alone but with you I’m better
(แอม เกิด อะโลน บัท วิฑ ยู แอม เบทเทอะ)
I just wanna see you smile
(ไอ จัซท วอนนา ซี ยู ซไมล)
You say the word and I’ll be right there
(ยู เซ เดอะ เวิด แอ็นด แอล บี ไรท แดร์)
I ain’t never going nowhere
(ไอ เอน เนฝเวอะ โกอิ้ง โนแวร์)

I’m just tryna see where this can take us
(แอม จัซท ทายนา ซี ฮแว ดีซ แค็น เทค อัซ)
Cause everything about you girl is so contagious
(คอส เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู เกิล อีส โซ ค็อนเทจัซ)
I think I finally got it done
(ไอ ธิงค ไอ ไฟแน็ลลิ ก็อท ดิธ ดัน)
Now all that’s left to do now, it’s get out the mirror
(เนา ออล แด๊ท เล็ฟท ทู ดู เนา , อิทซ เก็ท เอ้า เดอะ มีเรอะ)
And say it to her
(แอ็นด เซ อิท ทู เฮอ)

Could there be a possibility
(เคิด แดร์ บี อะ พอซิบีลอิทิ)
I’m trying to say what’s up
(แอม ทไรอิง ทู เซ ว็อท อัพ)
Cause I’m made for you, and you for me
(คอส แอม เมด ฟอ ยู , แอ็นด ยู ฟอ มี)
Baby now it’s time for us
(เบบิ เนา อิทซ ไทม ฟอ อัซ)
Tryna keep it all together
(ทายนา คีพ อิท ดอร์ ทุเกฑเออะ)
But enough is enough
(บัท อินัฟ อีส อินัฟ)
They say we’re too young for love
(เด เซ เวีย ทู ยัง ฟอ ลัฝ)
But I’m catching feelings, catching feelings
(บัท แอม แคชอิง ฟีลอิง , แคชอิง ฟีลอิง)

Should I tell her how I really feel
(เชิด ดาย เท็ล เฮอ เฮา ไอ ริแอ็ลลิ ฟีล)
Or should I move in close or just be still?
(ออ เชิด ดาย มูฝ อิน คโลส ออ จัซท บี ซทิล)
How will I know?
(เฮา วิล ไอ โน)
Cause if I take a chance and I touch her hand
(คอส อิฟ ฟาย เทค เก ชานซ แอ็นด ดาย ทั๊ช เฮอ แฮ็นด)
Will everything change?
(วิล เอ๊วี่ติง เชนจ)
How do I know if she feels the same?
(เฮา ดู ไอ โน อิฟ ชี ฟีล เดอะ เซม)

Could there be a possibility
(เคิด แดร์ บี อะ พอซิบีลอิทิ)
I’m trying to say what’s up
(แอม ทไรอิง ทู เซ ว็อท อัพ)
Cause I’m made for you, and you for me
(คอส แอม เมด ฟอ ยู , แอ็นด ยู ฟอ มี)
Baby now it’s time for us
(เบบิ เนา อิทซ ไทม ฟอ อัซ)
Tryna to keep it all together
(ทายนา ทู คีพ อิท ดอร์ ทุเกฑเออะ)
But enough is enough
(บัท อินัฟ อีส อินัฟ)
They say we’re too young for love
(เด เซ เวีย ทู ยัง ฟอ ลัฝ)
But I’m catching feelings, catching feelings
(บัท แอม แคชอิง ฟีลอิง , แคชอิง ฟีลอิง)

Catching feelings, catching feelings….
(แคชอิง ฟีลอิง , แคชอิง ฟีลอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Catching Feelings คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น